DispersionsDispersions   Distribució cronològicacronològica
Distribució
  Distribució geogràficadialectal
Distribució
  Lemes:
  reset   aplica
efectuar V 3358 oc.
Incloure lemes secundaris
  Filtres
 
     Filtre per autor
     Filtre per títol
     Filtre per any de publicació
     Filtre per tipus  
     Filtre per traducció  
     Filtre per varietat  
CTILC (1833-2020)
Imprimir  
CONCORDANCES D'UN LEMA
  Enrere Nova consulta
 
 
Lema:  Coincident amb efectuar Freqüència total:  3358 CTILC1
  Mostra sobre el resultat     Quantitat:  aleat. línia punt a punt Quantitat per pàgina: 
  Ordenació:
referències integrades

grassa i platejada veïna, de la qual només em separava mig través de dit, efectuà la funció tan poc poètica de buidar. Els xinesos s'havien tornat d'un
d'aquest paisatge de follia i de matemàtiques. Ara tot això, que el vapor efectua en vuit o nou hores, ens ho hem begut en vint-i-cinc minuts; però la
doncs, recíprocament i són com l'eix al voltant del qual poden efectuar-se les revolucions més ràpides i violentes. Però el més important en
se n'anava a descansar sense intencions de fer patir ningú. Rosa, quan efectuava aquesta mena de visites a les seves amigues, portava un sac immens de
de tota prova i de mitja prova. La prova, sobre les cuirasses, s'efectuava quan, un cop fabricades, hom disparava sobre elles un tret de ballesta, i
per mitjà de noves destotalitzacions i retotalitzacions que poden efectuar-se en diversos plans. Cada clan posseeix un "símbol de vida" —tòtem o
altre pla. Aquest moviment doble de destotalització i de retotalització s'efectua també en un pla diacrònic, com ho demostren, en el ritu de la vigília,
, doncs, que, en sistemes d'aquest tipus, hi ha un pas constant, i que s'efectua en tots dos sentits, de les idees a les imatges i de la gramàtica al
eixamplament. Semblantment a com, en el pla lògic, l'operador específic efectua el pas, d'una banda, cap al concret i l'individual i, de l'altra, cap
de lliures; i cap argument no farà desaparèixer el fet que una vegada efectuat el préstec es crearen un milió de lliures que no existien anteriorment.
el fox-hound; però el que ens preocupa és que el canvi ha estat efectuat inconscientment i gradualment i, no obstant això, tan efectivament que si
hauria esperat que canvis d'aquesta naturalesa haurien d'haver-se efectuat només en lenta gradació. De tota manera, Mr. Lubbock ha demostrat
amb els seus mitjans metòdics o inconscients de selecció, què no podrà efectuar la naturalesa? L'home pot actuar només sobre caràcters externs i
i més àmpliament les seves llavors, no puc veure dificultat perquè això s'efectuï mitjançant la selecció natural, de la mateixa manera que el plantador de
en aparença per eliminar de la pròpia saba quelcom de nociu. Això és efectuat per unes glàndules situades en la base de les estípules d'algunes
i més tard de manera habitual, pels insectes que en mengen, i s'efectués així un encreuament, veuríem que, encara que resultessin destruïdes les
dels insectes i del vent en el cas de les plantes, pel qual pugui ésser efectuat un encreuament, entre els animals terrestres, sense el concurs de dos
lloc que dos individus, tot i ésser ambdós hermafrodites autofecundants, efectuen a vegades encreuaments. Ha d'haver impressionat a la majoria de
amb ells i també amb llurs condicions físiques de vida, que és capaç d'efectuar el poder de selecció de la naturalesa en el llarg transcurs del temps.
haurà obliterat més o menys els seus ulls, i la selecció natural haurà efectuat sovint d'altres canvis, com un augment de la llargada de les antenes o
del tot la naturalesa per passos imperceptibles. Dos òrgans distints efectuen a vegades, simultàniament, la mateixa funció en el mateix individu; per
després per a una sola funció, o que dos òrgans molt distints hagin efectuat la mateixa funció al mateix temps, perfeccionant-se l'un mentre l'ajudava
escaient, si bé un eixam d'abelles, que treballen en un rusc fosc, ho efectua a la perfecció. Tot i concedir-li tants instints com vulgueu, sembla a
de procrear, no veig gaires dificultats perquè la selecció natural ho efectués. Però he de passar per alt aquesta dificultat preliminar. La gran
instruments manufacturats, una divisió perfecta del treball només podria efectuar-s'hi si les obreres eren estèrils; car, si haguessin estat fèrtils,
insensibles, i, d'altra banda, que la fecunditat de les espècies pures és efectuada tan fàcilment per circumstàncies diverses, que, tots els efectes
anteres de la mateixa flor que ha d'ésser fecundada; de manera que hom efectua així un encreuament entre dues flors, encara que siguin probablement de
i ocasionalment la màxima diferència possible, en la facilitat d'efectuar la unió. A més, els híbrids produïts per encreuaments recíprocs
entre si. El mateix que, en els encreuaments recíprocs, la facilitat d'efectuar una unió està sovint ben lluny d'ésser igual, així passa a vegades en
híbrids. Àdhuc en els primers encreuaments, la major o menor dificultat d'efectuar una unió depèn en aparença de diverses causes distintes. A vegades hi ha
les espècies encreuades. Ni tampoc no és sorprenent que la facilitat d'efectuar un primer encreuament, la fecunditat dels híbrids produïts, i la
quantitat tan gran de canvi orgànic, puix que tots els canvis han estat efectuats amb molta lentitud per la selecció natural. M'és difícilment possible
més diversos. I per tal com la magnitud global de modificació haurà estat efectuada per passos lleus successius, no cal pas que ens meravellem en descobrir
Sovint som del tot incapaços àdhuc de conjecturar com pot haver-se efectuat això. De tota manera, com que tenim raons per a creure que algunes
sofreixen canvi en un període determinat, i que tots els canvis s'efectuen a poc a poc. També he demostrat que les varietats intermèdies que
dia en una persona diferent, la qual és responsable que el programa s'efectuï en l'ordre i la forma previstos. El senyor Cerdà vesteix un pulcre vestit
de les espies, en el qual no solament hi participen les dues colles que efectuaren els mesuraments, sinó tota persona que ho desitja, sigui de Biar o de la
ha qui es crema i empeny el qui té davant. Malgrat tot, però, el ritual s'efectua amb un cert ordre. I hom té la consciència d'assistir a un
dels sagraments està preocupat pels tres tombs a la plaça, la qual cosa efectua a satisfacció de tothom. Acabades les voltes reglamentàries, cavalls i
que viu als estables d'or del somni, i una de les aparicions del qual s'efectuà en un somni que va tenir l'actriu Georgette Leblanc el dia 13
social. Un observador llunyà, a la vista del canvi de llengua efectuat per les minories literàries del XVI i del XVII, podria
de banda tota hipòtesi sobre si un Carles V o un Felip II podien haver efectuat un "cop d'Estat" que suprimís els règims autònoms del litoral
que per tant estava ja present idealment. No és que aquest efectuï un canvi de forma de l'element natural; aquest realitza, en
és altra cosa que l'ésser-hi de l'haver de ser, el produir-se o l'efectuar-se de la reflexió deliberant. Reaccionant contra les extrapolacions
autodeterminació. I, crèiem, il·lusòriament, que l'autodeterminació podia efectuar-se per un impuls exterior i concretar-se en unes formes externes, en unes
una completa desesperança, em donaren a compendre que jo havía efectuat la seva total ruïna en circumstancies que, fent a ell un objecte de
la xameneia, prenent-la per la porta, però a la llarga la llur escapada s'efectuà feliçment —i a dos quarts d'una de la nit se trobaren a punt
observats. La tasca d'una descripció científica és la d'explicar com s'efectua el pas d'A a B i quins són els lligams entre aquests
"trobaran", alhora, la natura de l'illa i el seu secret. Efectuada aquesta primera tria, és fàcil (si no ràpid) de rebaixar a poc a poc cada
va desfent amb l'esdevenir al llarg del temps, dels actes successius que efectua en el lliure ús de la convenció prèviament admesa. En aquelles

  Pàgina 1 (de 68) 50 següents »