DispersionsDispersions   Distribució cronològicacronològica
Distribució
  Distribució geogràficadialectal
Distribució
  Lemes:
  reset   aplica
embargar V 166 oc.
Incloure lemes secundaris
  Filtres
 
     Filtre per autor
     Filtre per títol
     Filtre per any de publicació
     Filtre per tipus  
     Filtre per traducció  
     Filtre per varietat  
CTILC (1833-2020)
Imprimir  
CONCORDANCES D'UN LEMA
  Enrere Nova consulta
 
 
Lema:  Coincident amb embargar Freqüència total:  166 CTILC1
  Mostra sobre el resultat     Quantitat:  aleat. línia punt a punt Quantitat per pàgina: 
  Ordenació:
referències integrades

la nit sentia créixer en ell aquell intens sentiment de tendreses que l'embargava. Hi havia el record de Mila (en aquest record es barrejava sempre per a
en un tètric seguici de visions. S'ofegava; una infinita tristesa l'anava embargant i, a poc a poc, contra la seva voluntat, començaren a sorgir en ell els
tan torpement, a causa dels anys i del reuma i de l'emoció que l'embargava, que Manuel del Santo hagué d'agafar-se a la taula per a no rodar tots
en gaudi, en facilitat, en una mena de joc joiós: una emoció continguda embargava el seu esperit, i l'obra semblava anar-se modelant per ella sola, com
per la Creació, de la tenebra va fer sortir la llum! M'embarga el dubte: no sé si del pecat que vaig cometre, i del
resultaria inexplicable, sense fer ressaltar que una gran preocupació embargava els convidats. La corpulència d'En Serradell els acovardia. A semblança
el general Concha l'obligà a passar una pensió a la meva mare i li embargà una part de la paga. Aquesta pensió ha poblat la meva infantesa d'anades
d'ésser portada al jutjat tant se valia no comparèixer i deixar que ho embarguessin. Amb tot, Innocenci fou content d'allò que li semblava una troballa.
i tractava d'excitar encara més aquella mena d'èxtasi salvatgí que l'embargava. Innocenci, de caràcter concentrat i de poques paraules, hauria volgut
recordo l'hora plena de por de la sortida, els pensaments de terror que m'embargaven, les meves preguntes al carreter sobre els perills de la jornada,
pagar-li tributs i negar-se en absolut a obeir-lo. Què farà el Govern? Embargarà? Processarà?... No es paga fins que s'aixequin els embargaments i els
desenvolupament; desnuar, desnuament; embarcar, embarcament; embargar, embargament; emportar-se, emportament; endegar, endegament; enraonar,
anava bramant la seua mercaderia, que portava en dos cistellotes que li embargaven els braços: —¡Dones!... ¡Ous bons i fresquets! ¡Acabats de pondre! Ja
situació de privilegi en que, com va veure's, queden, puig no poden ésser embargats —tenint-se que cercar la forma en que més bé puguin atendrer llurs
exceptuats de les prescripcions del dret civil, excepte en el no ésser embargats sinó han donat penyora expressa. Respecte a la manera de custodiar els
el radi d'acció d'aquesta patria potestat sense límits ni traves. Axò no embargant, el nostre novelista no ha perdut la mesura d'humanitat en la creació
èpic a la força dissolvent de la passió i de l'instint. Existeix, això no embargant, una estreta relació entre el moment dramàtic i l'èpic. La poesia
mestre jamai consultat inútilment. No obstant, els biografs de Joanes embarguen la sospita de si esta influència la reb personalment de les obres de
com a estimat, en el cas en què el marit s'empobrís o li fossin embargats els béns, si, doncs, la constitució del dot no està assegurada amb
importància l'anomenat privilegi de l'opció dotal, pel qual, si hom embargava els béns del marit, la dona o els seus hereus podien retenir béns mobles
contractual, la qual és inalienable —no es pot vendre ni gravar ni embargar—. L'heretant conserva fins a la mort la propietat dels seus béns, però no
que aleshores —continua el comte Berenguer— no poguérem donar resposta, embargats per les qüestions que teníem amb la meva mare, més que prometent que
rondaven per les comarques, esgotades per les lleves, per tal d'embargar aliments per a l'exèrcit, mesura totalment abusiva i arbitrària, que els
dit el curiós missatge; ja l'han comminat, de part d'aquells, que no els embargui el pas, que els deixi entrar a Catalunya, la terra que el papa ha donat
va anar a Nàpols, on es va naturalitzar, i les autoritats de Catalunya li embargaren els béns. Pel novembre de l'any següent es veu que hi havia el perill que
d'Erill i de Savellà, els béns dels quals, radicats a Espanya, foren embargats pel govern. El marquès de Rubí havia estat successivament governador de
1714 al 1725, perquè en dits anys els béns estigueren embargats pel Govern i, per tant, aquest, no la família Macià, era qui cobrava les
hi va conquerir el regne de les dues Sicílies. Conseqüència d'això, foren embargats pel Govern espanyol els béns dels espanyols que encara estaven a Viena,
l'amnistia de la capitulació. Però ell mateix diu que els seus béns foren embargats, perquè no radicaven dintre de la ciutat de Barcelona. Llavors devia
Carles, fill de Felip V i futur rei d'Espanya amb el nom de Carles III, s'embargaren els béns dels espanyols que havien quedat a Viena o a Itàlia després de
que havien quedat a Viena o a Itàlia després de la pau general. S'embargaren fins i tot els del comte de Savellà, que estaven administrats pel seu
El dret del conreador derivat d'un contracte de conreu no podrà ser embargat. Els fruits pertanyents al conreador solament podran ser embargats en una
ser embargat. Els fruits pertanyents al conreador solament podran ser embargats en una meitat del seu import (art. 34). L'execució dels laudes
el patrimoni familiar de l'adquirent. Aquest patrimoni no podrà ser embargat, ni el seu propietari el podrà vendre, donar ni traspassar per acte o
a fer executar les coses embargades als deutors i ningú no els podia embargar els béns si el deute era garantit amb penyora o hipoteca. Com a garantia
hermós cant del rossinyol y la mitja claror que hi havia, eran cosas pera embargar l' ánima, si en mitj de ellas irradiant y plena de bellesa no hi hagués
un escut de les Reials Armes. g) No podien ésser detingudes ni embargades, a cap lloc d'Espanya, les cavalleries que transportessin seda a la
natural que estam estudiant; y 'l centralisme polítich y social aleshores embargan al home, lo separan de la familia, l' axalan de les pures afeccions que
del dret, es precís que es refereixi precisament á la cosa que es vol embargar y que sigui posada en el document en que se fonamenta la execució; y fins
y 'ls obradors dels assahonadors y altres particulars pera segellar y embargar la obra que vegessen sospitosa, y denunciarla al Mostaçaf, sots pena de
No havía escapatoria: apenes vaig descarregar la cárrega ya mos havíen embargat al maxo y á mí, pera que 'n companyía d' atres bagajes, els portara grá
a Sant Feliu de Guíxols, ahont d'ordre de la Junta de Girona fou embargat el sucre. El fill de Joan Basigalupi, tinent coronel don Andreu
Se entén á més per reato dels pecats lo pes de la concupiscencia que embarga la nostra ánima, la tebior del esperit y la indiferencia letárgica que
les quantitats que s' especifican, á part de que en dits termes s' han embargat terres á dit Pere Joan Ferrer, que deuen esser íntegrament retornades á
nos movem, cambiem de positura: quan l'agombolament de preocupacions nos embarga, sembla que instintivament cerquem la llum moventnos, passejantnos. La
sessió acabem de referir, los síndichs del estament popular feren embargar los caudals del Banch de la ciutat pera que no 's distragués un sol diner
del temps, trau son cast pit de les espumoses ones de la mar vehina; nos embarga els sentits, contemplantla jaguda sobre les catifes de sultana; l'
Jaume Rius Elias, es celebrà ahir el matí la subhasta de béns que foren embargats a l'advocat En Josep Prats Pidal en procediment d'apremi per no pagar la
* * * [27] Del meu calendari "L'agutzil que li va embargar els mobles, el felicita per Nadal". * * * [27]
honrosa comanda, procurant per aixó ferme superior al sentiment; que m' embarga la ploma y 'm torba 'ls conceptes com si 's tractés d' una persona de la

  Pàgina 1 (de 4) 50 següents »