Dispersions  
  Lemes:
  reset   aplica
empobriment M 273 oc.
Incloure lemes secundaris
  Filtres
 
     Filtre per autor
     Filtre per títol
     Filtre per any de publicació
     Filtre per tipus  
     Filtre per traducció  
     Filtre per varietat  
CTILC (1833-2018)
Imprimir  
CONCORDANCES D'UN LEMA
  Enrere Nova consulta
 
 
Lema:  Coincident amb empobriment Freqüència total:  273 CTILC1
  Mostra sobre el resultat     Quantitat:  aleat. línia punt a punt Quantitat per pàgina: 
  Ordenació:
referències integrades

més que no corregir els mals delatats o presumits, implicaria un empobriment i, a la llarga, un retorn a la "barbàrie". La crítica del "progrés"
misèria moral, i que la meva gent, infectats tots d'empobriment (pel burgès, no hi ha malaltia més greu, i de llarga
El principi lògic és el de "poder oposar" sempre termes que un empobriment previ de la totalitat empírica permet de concebre com a distints. "Com
de la seva universalitat? També en aquest cas s'ateny el nivell lògic per empobriment semàntic: el "més petit" comú denominador de la unió dels sexes i la
de sincronia. El paper dels xuringa consistiria, per tant, a compensar l'empobriment correlatiu de la dimensió diacrònica: són el passat materialment present,
de la seva més intrínseca entitat peculiar; en segon lloc, el seu empobriment com a sistema d'expressió. Tots dos processos es desenvolupen de manera
va anar fent més i més necessària l'existència d'un responsable d'aquell empobriment vertical. Una hàbil maniobra dels ciutadans va distreure l'atenció cap
econòmics sobre aquella època, no es pot concloure rotundament si l'empobriment econòmic que s'apoderà de sobte del país fou conseqüència de l'anexió o
és també la ciència de la societat. Es perfila ací la prossecució (i l'empobriment) de l'obra de Weber en la de Manheim. La realitat social no és altra cosa
de criatura davant el Senyor. No és ni disminució, ni dimissió, ni empobriment. No és negació de res, perquè pobresa i petitesa no se situen en el
precisament els altres: és una mena d'avarícia interior, com una por d'empobriment. Ens sentim febles i pobres, i tenim por que, el poc que tenim, ens ho
comunista —més cruel com més aplicada—, en la tràgica misèria i en l'empobriment espiritual. Fóra certament una irrisió salvatge haver-se esmerçat
han determinat l'enriquiment d'uns quants aventurers astuciosos i l'empobriment de molta gent càndida i crèdula." Completem l'opinió d'aquest economista
que en provoquen l'aparició, i es basa en una simplificació, i un empobriment, de la llengua clàssica. El volapük coneix, ni que sigui minsa, una certa
uns "raciocinadors". El culte de la raó significa, molt sovint, l'empobriment de les facultats: un home, el cervell del qual funciona en detriment dels
trobava "/menesterosa y sens cabal ni diners\"... Ultra aquest empobriment del Gremi el fenomen de l'enviliment monetari el corrobora la carrera
i també a la vila de Forcall. Cal bandejar de la pronunciació culta est empobriment de la fonètica valenciana i esforçar-se a mantenir la distinció entre
del vint per cent del blat compensi amb prou feines el porcentatge d'empobriment col·lectiu significat per la caiguda de la divisa. Tot això, i altres
dialectal, va portar sobretot una crisi greu de la llengua literària: empobriment del vocabulari, invasió d'influències castellanes i franceses en el
de les classes productores que són les que més directament sofreixen l'empobriment de la nació. Això ho sabem; és cert, i devem dir-ho a cada instant.
civil i la Falange, sap la veritat. Sap que és damunt de l'empobriment dels treballadors, damunt de les hores suplementàries i dels salaris
el règim social imperant, havia d'arrossegar, amb la sobra de braços, un empobriment dels jornals. El proteccionisme català quedà justificat, fins si es
règim emmagreixen, s'anemien, i ben aviat tots els desordres que porta l'empobriment de la sang es succeeixen i s'encadenen, ensems que la seva vista
ara més prim, clarificat i transparent. Malgrat tot, malgrat el reiterat empobriment, la mar continua essent un món ple de vida, un paisatge fascinador i
maneres antigues. El règim lacti em sembla bé, mentre no representi un empobriment general progressiu. No crec que el règim lacti endolceixi els costums:
a l'augment de la població produït per la difusió de la higiene i a l'empobriment ocasional produït per la guerra civil amb l'isolament consegüent, es
del sud són no solament la causa de la nostra tristesa, sinó del nostre empobriment. M'asseguren que les violetes i el seu perfum dolç han passat molt de
Les fonts han decaigut i la pobresa d'aigües és general. El progressiu empobriment de les aigües subterrànies és un fenomen que fa pena. L'aigua ha
precises. En canvi seria bo de mesurar o determinar els processos d'empobriment que es manifesten d'una manera característica, pel que es refereix al
vicis d'una manera alarmant. Pot arribar-se, per aquest camí, a un empobriment tan pregon del llenguatge que el mot pot acabar per no prendre forma, i
negativa, i per tant no es tenen en compte els fenòmens inversos d'empobriment d'assecament, de la llengua en tots els seus aspectes, fins a perdre
del centre i del sud d'Espanya es resignaren, definitivament, a l'empobriment, a la minva de riquesa i de benestar que aquelles extirpacions d'elements
afegir a la destrucció de la meitat de les poblacions de l'Anatòlia, l'empobriment que significa l'emigració en massa de la població que manejava gairebé
l'acumulació de les riqueses terrenes que afavoreixen uns pocs i l'empobriment de la gran massa, fent quasi impossible el benestar material de les
a començos del XIX, la masia catalana reflexà llavors aquest empobriment; les que foren bastides en tals temps són extremadament humils; cap
després guerres civils en el nostre sól, nombroses causes d'empobriment planaren damunt els catalans durant bona part del segle XVII i
en les construccions, en les llars, pot anar-se seguint aquest progressiu empobriment material i espiritual de Catalunya; el segle XVII és realment un
món". I al costat d'aquest exemple la decadència moral, desordre i empobriment d'Espanya malgrat les llibertats de les successives Constitucions. ¿De
s'abaixa al mateix temps i en la mateixa proporció que l'enriquiment o l'empobriment del fons social i que la Societat és legalment impotent per a impedir les
de rodament, equival a fi de comptes a portar a l'Empresa a un gradual empobriment, igual a l'import de la prima. Segon sistema. La Provisió té per
que en esgotar-se feien cada cop més difícil l'alimentació de la farga. L'empobriment de les mines fou també causa de la desaparició d'altres, ja que en trobem
es desenvolupa —objectivament—, cada vegada més, la rigidesa i l'empobriment de la personalitat. En lloc de la introversió condicionada per la
psíquic s'ha empetitit; la vida psíquica s'ha tornat més pobra. Aquest empobriment pot anar fins a la limitació a un cercle d'una única idea, que és
dinàmica, d'una despotencialització, i per un altre costat d'un empobriment substancial, d'una reducció substancial de la personalitat actual. En
per a les tendències i sentiments enlairats. La personalitat, amb el seu empobriment d'interessos, amb la pobra espiritualitat —malgrat tota la
o de determinades "actituds psíquiques" (Minkowski), o amb un empobriment de la personalitat que només desenvolupa un nombre limitat de tendències.
personalitat és el mateix que condiciona la manifestació de la rigidesa i empobriment de la personalitat. Si ara tenim en compte el que vàrem dir abans en la
la misèria i el sofriment, contribueixen d'una manera ben palesa a l'empobriment de les nacions. No s'ha d'oblidar que cal protegir el capital humà, car
que té lloc a través del conducte arteriós, hi ha una "contaminació" o empobriment de la riquesa en oxigen de la sang que ha de recórrer el territori
per a un desenrotllament normal del caràcter i qualsevol pertorbació o empobriment que presenti produirà un resultat perjudicial per al creixement psíquic

  Pàgina 1 (de 6) 50 següents »