DispersionsDispersions   Distribució cronològicacronològica
Distribució
  Distribució geogràficadialectal
Distribució
  Lemes:
  reset   aplica
engranar V 56 oc.
Incloure lemes secundaris
  Filtres
 
     Filtre per autor
     Filtre per títol
     Filtre per any de publicació
     Filtre per tipus  
     Filtre per traducció  
     Filtre per varietat  
CTILC (1833-2018)
Imprimir  
CONCORDANCES D'UN LEMA
  Enrere Nova consulta
 
 
Lema:  Coincident amb engranar Freqüència total:  56 CTILC1
  Mostra sobre el resultat     Quantitat:  aleat. línia punt a punt Quantitat per pàgina: 
  Ordenació:
referències integrades

Catalunya. Així, oh paradoxa!, per obra del rei la causa de Catalunya s'engranà políticament amb la causa de la República. Va haver-hi molt d'habilitat
ha, indefugiblement, altres hòmens com ell, a la vida, amb els quals ha d'engranar i, per tant, aparionar les dents de la seua roda? I baldament així no
per regular la tensió que es vulgui fer en aplicar-hi la potència. Per "engranar", això és, tirar el gra perquè vagi a les moles, hi ha la tremuja
espècie d'escaleta corba que s'aplica al molam i on puja el moliner per engranar. El gra cau des del forat de la tremuja a la tortuga o
dosatge; abordar, abordatge; aterrar, aterratge; maridar, maridatge; engranar, engranatge; aliar, aliatge; heretar, heretatge; prometre, prometatge;
de l'avenir destriaran bé en l'acció obrera aquestes dues etapes que s'engranen l'una en l'altra, que es confonen sovint en la superficie, però que
paràsits sindicals i paràsits de la seguretat social, tots ells engranats en la superestructura socialista. Però el mar té això: els seus negocis
procés digestiu de les fècules, les llegums, les cel·luloses, el qual va engranant-se amb lentitut afavorint el concurs de la flora microbiana intestinal i
que més lluny una tercera resta immòbil i tot de cop entra en joc i s'engrana amb les altres; no pot penetrar el mecanisme secret que determina aquests
Si les calitats positives o negatives dels respectius pares, no engranen o no es poden articular-se perquè corresponen a espècies d'animals
de la adaptació mediant les oscilacions de adaptació de les rodes, fins a engranarles per mediació del tanteig. P. Però, si l'instint es cego, no
via, s'ha de fer de xic en xic o a poquet a poquet, a fi de que engranin les rodes o s'adaptin i s'articulin per a moures dins són terreny. I clar
Car d'aquest treball, he anhelat que en resultés un llibre que pugui engranar, encaixar, a l'Escola Primària. I per aconseguir-ho, m'he imposat les
A la part exterior del volant van marcades unes dents per poder engranar el motor elèctric d'engegada. La missió del volant és la de regularitzar
direcció ha estat mecanitzat un cargol sense fi que acciona un sector que engrana amb el cargol. La seva missió és la d'ampliar l'acció del volant, fer més
motor d'arrencada disposa, a l'extrem de l'eix, d'un pinyó que, com sabem, engrana amb el volant, amb una relació d'engranatge d'una dècima, és a dir, que
fa contacte. Escombretes gastades o trencades. El motor volta, però no engrana amb el volant Causes: Pinyó d'atac encallat. Poques revolucions per
d'atac encallat. Poques revolucions per manca de corrent. Es para en engranar Causes: Potser hi ha una marxa posada. Bateria descarregada. El pinyó
la marxa prevista? ¿I tots junts, ben coneixedors de la feina de cadascú, engranant perfectament entre ells, sumant sempre els esforços, mai no
fa difícil la col·laboració dels bons elements, que no troben la manera d'engranar en un mecanisme defectuós. Únicament els ineptes poden encaixar en
/f\ és un esmorteïdor dels moviments. La cadena /j\ engrana amb les dents de la roda /e\ de la rellotgeria, i suporta el pes
de la composició, i per tant proveïda d'una flexibilitat que permet d'engranar-la a les seves companyes pel sentit, hom s'atén correntment al sistema de
honesta i competent, sinó lliure d'aquesta apetència desbocada d'engranar el major nombre als escalafons oficials, com si aquesta consecució fos
mentre la França dormia". Els seus descobriments de la nit abans engranaven de manera inquietant amb l'estranya cerimònia que acabava de presenciar.
raó en aquestes i altres queixes; m'adono perfectament que no he fet sinó engranar unes sèries d'anècdotes més o menys connexes que graviten al volt de la
moviment de la conduida, ja siga pera que aquesta rebi'l moviment sense engranar directament ab la conductrís. Roda doble o de cap de cavall
en un plan diferent del de la conductrís. Quan entre dugues rodes que engranen hi ha bastanta diferencia entre'l seu número de dents, la petita
Els diferents punts de contacte entre les dents de dugues rodes que engranen determinen dos círcols tangents, coneguts ab el nom de círcols
pels 5/9 de l'alsada de la dent. Totes les rodes que engranen directament han de tenir el mateix pas, o siga la distancia
donat per la taula. El número de dents de cada una de les rodes que engranen es proporcional an el seu diàmetre. D'aquí les següents fórmules:
dents y diàmetre de la conduida. Exemple. De dugues rodes que engranen, la conductrís té un diàmetre de 640 mm. y 180 dents, y
Una roda de 80 dents dóna 240 voltes y engrana ab un pinyó de 26 dents. Quina serà la velocitat d'aquest? Fent
(2): © voltes Si en lloc de considerar dugues rodes que engranen se presenta'l cas d'una serie de rodes ont entren varies conductrius y
composa generalment d'una roda dentada de dent inclinada o elisoidal, que engrana ab el vis o cargol, y té per objecte produir un moviment lent, tota
de 1'3884 metres, y que sobre'l seu axe hi ha un vis-séns-fi que engrana ab una roda de 80 dents, quan ha donat aquesta una volta exacta
(© yarda), el seu axe porta'l primer vis-séns-fi que engrana ab una roda de 54 dents, la qual mou el segon vis-séns-fi, que
ab una roda de 54 dents, la qual mou el segon vis-séns-fi, que engrana ab una roda de 132 dents, que es la del rellotge. Una dent de la
haurà donat una volta, y com sol tenir 90 dents, y la que engrana ab el vis-séns-fi del corró 112 dents, resulta que'l pinyó del
té una circumferencia de 500 mm.; el vis-séns-fi del seu axe engrana ab una roda de cap de cavall de 100 dents, tenint el pinyó
cavall de 100 dents, tenint el pinyó 25 dents, y aquest engrana ab la roda de l'arbre del marcador, que té 50 dents: d'aquesta
altras més poch á poch. Cada home es la dent d' una roda en la que engranan altres pinyons. Cada home que 's mor contribuheix ab los components
que tengan bona veu, cama de foc y poca vèssa. Qui primê hei es, primê engrana. S' hi podrá fer bon jornalet. ¡Ala, atlots! á la Costa de Sant Domingo,
que ha bullit, y se remena ab lleugeresa, y prestesa, peraque se refrede engranantse; y axi que se repara, que se torna blanch, se tira als motllos. De
de volant, mantenint en un foch lento lo calderó fins á donar probas de engranarse, y quant ab la espátula se retira á un costat del calderó, com se ha
posarse en contacto ab tals gents més que per lo costat en que sia precís engranar ab ellas pera lo moviment de la máquina social. Si es comerciant, no
y normal no poden establirse més que ab elements homogéneos y que engranin entre sí com rodas perfectament combinadas. Pera enténdrerse durant molt
de si la corretja anava fluixa y de què hi havían posat pera que engranés mellor; me diuhen que rehina y canto eureka. De poch, amich meu,
esgrana, ab fil d' or del paradís ses perles de nou engrana. Novembre. Dia 1 Festa de tots los Sants.
las alicatas qualsevol cosa de dit fil, y sobre tot, una ma mestre pera engranar ó construhir rosaris,) mòltas vegadas, en l' extrem de la gorra hi
alguna, topan ab lo poder general. Los dos poders son rodas que engranan y mútuament s' obligan á la regularitat. Cap de las duas pot anar més ni

  Pàgina 1 (de 2) 50 següents »