Dispersions  
  Lemes:
  reset   aplica
entrevenir V 11 oc.
Incloure lemes secundaris
  Filtres
 
     Filtre per autor
     Filtre per títol
     Filtre per any de publicació
     Filtre per tipus  
     Filtre per traducció  
     Filtre per varietat  
CTILC (1833-2003)
Imprimir  
CONCORDANCES D'UN LEMA
  Enrere Nova consulta
 
 
Lema:  Coincident amb entrevenir Freqüència total:  11 CTILC1
  Mostra sobre el resultat     Quantitat:  aleat. línia punt a punt Quantitat per pàgina: 
  Ordenació:
referències integrades

pe 'l mon, ni sab qué cosa es estudi, ni ha passat treballs, ni ha entrevingut en cap negoci, á aquéll que á tal home gosés anomenar sabi, gosaría jo
fetes en Corts, y llicenciar á les persones que hi haguessen assistit y entrevingut pera que se 'n tornessen á llurs cases. Acudíen y arribaven primer en lo
en que los escelentíssims senyors Consellers III ó IV entrevenen en lo Concell de XX en la Casa de la Llotja assistint, ó per
25 Abril 1627, per quant los 32 Mercaders que entrevingueren en la present Casa per la Matrícula havíen repelit á tots los que en lo
en lo Judici del Consolat, en les causes que en aquell vertiríen, entrevenir Procuradors ó Causídich per los ausents malalts, viudes, pubills, y dones
recorre a llibres de lleys y a argucies costoses. Jo he assistit, casi bé entrevingut, en una diligencia senzillíssima en que dos propietaris que termenejan
que 's trobarian ab los brassos lligats, que 'ls obrers voldrian entrevenir en la marxa de la fábrica, que considerarian la plassa que ocupessen com
hasta 1562, que lo citat Antich Heras firmá son testament entrevingueren dits cónjuges Bartomeu y Llorenssa Casademont, antes Heras, son padastre
nos donará la suma de cincuanta y cinch anys y poch mes de sis mesos que entravingué formalment en los asuntos de la casa; trenta y cuatre dels cuals visqué
lo cadavre y practicada una segona autopsia per metges qu'en rès havían entrevingut de la primera, aquests en tot lo que del estat del cos pogué deduhirse,
D· Lluís. Teniu rahó, Bacarissas, [(Acostantse.)] y perdonáu si entrevinch, mès, vostre noble entusiasme me obliga á venir aquí per presentarvos,