DispersionsDispersions   Distribució cronològicacronològica
Distribució
  Distribució geogràficadialectal
Distribució
  Lemes:
  reset   aplica
esbategar M 7 oc.
esbategar V 50 oc.
Incloure lemes secundaris
  Filtres
 
     Filtre per autor
     Filtre per títol
     Filtre per any de publicació
     Filtre per tipus  
     Filtre per traducció  
     Filtre per varietat  
CTILC (1833-2020)
Imprimir  
CONCORDANCES D'UN LEMA
  Enrere Nova consulta
 
 
Lema:  Coincident amb esbategar Freqüència total:  57 CTILC1
  Mostra sobre el resultat     Quantitat:  aleat. línia punt a punt Quantitat per pàgina: 
  Ordenació:
referències integrades

el sol dibuixava amb or la silueta dels ocells amatents; s'agrupaven, esbategaven un instant, el perdigot allargava el coll, esvelt, entre el rostoll i les
duas mans y taparse la vista; sa pensa no funcionava; son cor, son cor esbategava fortament. La sorpresa l' havía deixat atontit —¿Qué faig?... —rondinavan
profunda; els infants sentien el tremolor d'un borrissol d'ales que esbategaven inhàbils. Tothom estava enlluernat, commogut. Quina sort el nostre poble,
aurífics, aquí il·lumina amb una llum perenne, aquí esbatega les purpúries ales, regna i frueix; no en el comprat somriure
mort! La mort, allí, tant fina, tant subtil, tant propera que la sentia esbategar, moure's com una ombra. La mort, que es confonia amb ell, que ja era
es quedava escoltant fins que la remor s'esvaïa. Havia estat potser l'esbategar d'ales d'algun aligot, o el pas furient d'un cabirol entre la brossa...
la paret per estabornir-les. Però no dec tenir prou força. Les bèsties esbateguen, furioses, potes i ales. Jo lluito amb ràbia, però, redéu quina força que
em feia acomplir inconscientment el millor. El pensament "estàs perdut" esbatega dintre meu amb una angoixa ennuegadora, terrible... I, de sobte, un cop
com sempre, rebel·lant-te contra mi, volent-te teu, massa teu i només teu, esbategares les ales apassionades d'horitzons. I ja veus; suara, suara que acabes de
les "boleadoras" i aconseguí aturar-ne un que caigué esbategant violentament. Aviat li fou a sobre i li tallà el coll. —Ja tenim teca! —va
vingueren saltant per damunt de les baranes endomassades de flors, i esbategaren uns quants moments damunt la taula de treball d'August. Un dels ocells
que duya com una teuladeta sobre la cara, y agafantlo pels bechs l'esbategà contra les galtes. Estava acalorada, y l'ayre fresquívol del mocador li
el sol dibuixava amb or la silueta dels ocells amatents; s'agrupaven, esbategaven un instant; el perdigot allargava el coll, esvelt, entre el rostoll i les
prompte, fou notat que no eren pas tots moguts pel mateix sentiment que esbategava an el poble. L'acció individual dels representants de Catalunya, no's
á lladrar y lo gall, las gallinas ab sos pollets fugían espavordits, esbategant las alas. A mitx camí, per la esquerra, apareixé lo castell de Montsoriu,
se retiraren á las montanyas y la vila obrí las sevas portas al vencedor. Esbategavan encara d' entussiasme tots los cors per aquesta victoria quan lo prímpcep
carácter. La marina militar catalana, en cada una de quinas empresas hi esbategava ab forsa l' esperit nacional de Catalunya, no podía donar més días de
qui eran nunci dels missatgers de destrucció y mort qu' en l' aire esbategavan. Los incendis no eran ja motiu d' alarma: las companyias per' axó
oradors deixaren veure un més enllá francament autonomista, tots els cors esbategaren al ensemps y totas las mans s' ajuntaren per' aplaudirlos. ¿Quína proba
creada pel rei Felip apareixía indiferent a la paorosa tempesta que esbategava sus el govern del favorit ornat amb el pompós títol de Príncep de Pau, i
no pequen de utópiques perqué respirant l'aire pur de la realitat, esbateguen al món de les idees. La nostra ment no la tanca cap esquifit criteri que
fa com l'ocell de nit dins la llum clara, que topa d'ales i esbatega entorn, i, amb el cor fort, un tomb de la mà l'aclapara.
començava a ser-ho! El plor se li quedava dins, i una tremolor estranya l'esbategava de cap a peus fins que pogué esclatar a sanglotar. Mare i germà,
la tortuga y aixís poderse fer passar la gana, va sentir al seu damunt un esbategar d'ales que li va donar un bon espant. —¿Què es això? —va exclamar mirant
espillerades, passá un lleu sospir que vibrá en les tenebres com l' esbategar d' una grossa papallona. La Fineta descendía. En la fosca blanquejá son
sentits, hauriau vist quina mitja rialla apuntava en sos llavis: son cor esbategava ab forsa y sas mans feyan acció de falegar lo vuit, com si lo vuit del
que si Deu vol, no trigaré gayre. Estabam sols en l' estansa, la llenya esbategaba, la nit era quieta, los gossos lladraban fora d' en tant en tant, jo ohia
anava, puig se 'ls feya donar á la forsa; car ell sentia que 'l cor li esbategava fortament donantli bravesa y esperit." "Y aixis y ab los vint cents
va sentirse una fredor per tot lo seu cos, y era perque 'l cor ja no li esbategava." "Y llavors alsá 'ls ulls y vegè á sa germana y al germá seu que reyan,
sentit. A disset anys lo cor encara no necessita 'l cor de una dona per esbategar ab forsa. Aquells dos anys d' amistat havian sigut per mí un cel. Casi á
segona batallada, ¡Naaanch!... la veu del bronzo 's va aclarir y, esbategant d'alas ayre amunt, volava, corría, s'aixamplava per tots indrets, fins a
á la dreta, ara á l' esquerra, picant, piulant, no sabent ahont girarse y esbategant las alas y la cúeta ab sens igual vivesa. Los nens semblavan dos flors,
aixís, encara que la intenció no hi fos.) Sentía en los meus polsos l' esbategar de la febra; lo que m' acudia a la imaginació no bastava á contenirshi;
hèurevosles ab un cadell? Aquest esparveràs ja fa un any y mitx que s'esbatega ab els millors cassadors de la provincia y encara que sovint li han fet
seu pare, atacant coratjosament als lladres escala amunt y morint sense esbategar esclafat pel número; al pobre mosso, tractant de defensar a la mestressa
—Donchs, déixim tancar. Sempre parlarèm ab més llibertat.— L'home tancá, esbategantli'l cor; ella's mossegá'l llabi, y extrenyentse ab las mans enguantadetas
que tapava la porta de la sala. Mentres tant, en Bernat, ab lo cor esbategant, s'aixugava'l front perlejat de suhor y's sentía assaltat de recorts y de
me trobí que cruixia Un sorral davall mas plantas. Ni esbategava 'l meu cor, Ni mos ulls llagrimejavan. Lo clar jorn
créus. I. Cap al cel l' ánima vola esbategantne sas alas; fina glassa l' enmantella, en lo front dú
com baixa un ángel voltat de raigs, sas grans alas esbatega, esbatega ple d' afany, los cabells rullats li
un ángel voltat de raigs, sas grans alas esbatega, esbatega ple d' afany, los cabells rullats li baixan, li
del sol ixent, no resan beatament ab les herbetes, no esbategan y xerran com les aus, ni lladran al espay com cans alegres...
colp de peu... Com alirots de rabassuda escorpra, esbategan a l'una'ls dos parells, y'l peix de fusta, abandonant la cala,
entusiasmada, donà á la pobra Pussa tal petjada qu'esbategant quedà al mitj de l'escena, sentint, al expirar, ab viva pena,
'l mar; venas d' aygua en sas entranyas fan la sava esbategar. ¿Quína planta en ell no 's cria? las del Nort, las del
que cullirem! Ja la terra'ns espera, anyorada; ja'l seu pit esbatega, enfebrada pel desig d'un nou goig fecondant, i
en un excés de plenitut, al foc de la paraula divinal esbategà en l'immensa solitut. Y d'ones ab concèntrics remolins, de les
donaba la benedicció que jo experimentí es inexplicable; lo cor m' esbategaba extraordinariament; las llágrimas se m' agombolaban en los ulls; sentía
tingut, oh, ma vida, en la batalla, y ara 't perleja de rosada 'l rostre y esbategas com tórtora poruga! Oh Andrónica! Oh ma Andrónica: desperta, que 'l dia
s'escampen, s'ajunten... [Els tres vells han aixecat els ulls enlaire. L'esbategar de les ales dels coloms ofega el remor de les fonts. Els coloms passen

  Pàgina 1 (de 2) 50 següents »