DispersionsDispersions   Distribució cronològicacronològica
Distribució
  Distribució geogràficadialectal
Distribució
  Lemes:
  reset   aplica
escaigut A 48 oc.
Incloure lemes secundaris
  Filtres
 
     Filtre per autor
     Filtre per títol
     Filtre per any de publicació
     Filtre per tipus  
     Filtre per traducció  
     Filtre per varietat  
CTILC (1833-2019)
Imprimir  
CONCORDANCES D'UN LEMA
  Enrere Nova consulta
 
 
Lema:  Coincident amb escaigut Freqüència total:  48 CTILC1
  Mostra sobre el resultat     Quantitat:  aleat. línia punt a punt Quantitat per pàgina: 
  Ordenació:
referències integrades

—Aleshores —intervé de nou mossèn Joan,— ja trobarem altres llocs més escaiguts per a l'estiu, a la banda de ponent, com qui va en camí de la teva finca
visita de les cosines; algunes tardes aniran a passeig; es faran vestits escaiguts... —Sí, veniu! —fa Tomàs. —Us ensenyarà les coses que s'ha comprat.
o de l'ambient on els homes es desenrotllen o s'atrofien. Una formació escaiguda, una mà oportuna, podrien fer el miracle d'arrencar-los el vel espès de
les llàgrimes més amargues per la mala hora d'aquell minyó. —Un hereu tan escaigut i divertit que hauria pogut trobar la noia més lluïda de Comarquinal
el goig d'ésser entesa en l'art subtil de triar-se una roba, perfectament escaiguda amb el to d'un collar, d'un fermall. En l'atmosfera temperada del saló,
perquè veia que ell s'hi hauria casat per força. —Va ser la solució més escaiguda. Encara no m'explico com aquell home, amb tant de saber, caigués en una
passions que lleven la felicitat; amb l'ajut del bon Déu i amb un guiatge escaigut, creu que podrà extirpar-los aquelles inclinacions al sofriment inútil.
transcendentalment reial. Per tant, quín oferiment podia resultar tan escaigut com el d'un Elefant Blanc? La meva situació en l'administració pública de
era un bon parlament per a una malaltia consumptiva, però no pas escaigut a les exigències del camp de l'honor. Tinguérem una batalla sobre una
que hi havia en la seva filla, vingué a vivament sentir, en el mal escaigut castellanisme del mot, una manera d'estrany obstacle, prest convertit en
més. Ves-te'n! Però una nova desgràcia vingué a afegir-se a la desgràcia escaiguda. Com els ademans de la velleta, en mig de la ira que la prenia, eren
vincladissa de les dones, el posat oriental dels homes, vius, aldufers i escaiguts, i, finalment, el so de la parla, que repica en l'aire com un cascavellic
tallant-li a mig aire el ditirambe. L'Eudalt, un minyó pàl·lid, secalló i escaigut, tenia certament unes notables condicions per al treball a què pensava
a sopar. No tenia gana, però aquella situació estúpida, no sabíem com escaiguda, es feia insuportable. Barroerament havia plantejat a Lídia el meu
poeta. Per això, encara que sense prou espai per afrontar amb l'amplitud escaiguda la vastitud dels seus horitzons lírics, Poeta, ens ha brindat una
ordre, on el domini de la mètrica i de l'idioma troben una expansió escaiguda a la mida de les seves dimensions de pensament, de tema i de realització
se li estenia sobre la falda, pertorbant-li la percepció de les falles, escaigudes per raó de les bugades recents, en el llenç oldà que tenia entre dits.
de la mala fi que solen fer els homes negligents de casar-se a l'hora escaiguda. Bo i conversant, havien baixat fins al carrer i tot i la pressa de la
mústic, i la humitat us el fa tornar fluix de seguida; la roba tan poc escaiguda! Les altres noies saben les modes, en parlen amb les amigues, poden
menuts, per amorosir l'estona. Els d'en Rodrigo eren sempre petiteses escaigudes, delicadament inútils. La Palmira, com que sabia per boca de l'enamorat
fins a les dues de la matinada de l'endemà. A la mort de Felip Nadal, escaiguda l'any 1796, la torre fou adquirida pel doctor Alañó, el que va
les millors formes de la seva expressió. És una mica la malaventura escaiguda a més d'una església en la renovació litúrgica dels darrers anys. Quan
d'un enginy constructiu, que sols en Ballester tenia. La seva mort, escaiguda al ple de la maduresa i sense minva de la seva activitat, fou una gran
jurisdicció sobre el campanar i les campanes. És curiosa una facècia escaiguda l'any 1310 de la qual ens dóna notícia un antic manual notarial.
a defendre l'honra de la muller. —Més glòria que aqueixa filla, tan escaiguda i bella, al torn de sa mare no pot ésser! —féu ell. Tots els convidats s'
tornà a exercir amb pau i tranquil·litat la pavordia fins a la seva mort, escaiguda ben pocs anys després d'aquest sorollós incident. Règim Batlle, jurats i
en la malestrugança, coincideix amb el de la mort de Montserrat Mitjà, escaiguda a 31 de gener, que deixava a l'edat de tres anys i mig el seu
edició del nostre periòdic, la premsa donà compte del tràgic accident escaigut el 27 de juliol a Hareville sous Montfort. Un car ocupat per
fa pùblic el seu pregon sentiment per aquesta terrible dissort escaiguda als benemèrits dançaires del Foment. * * * [8] Unes
llibertat possible, pera que cada hú pogués realisarlo en la forma mes escayguda á la situació en que's troba. Aquesta conclusió n'enclou una altre que
dret en cada cas y en cada circumstancia de la súa vida en la forma mes escayguda á la situació en que 's troba. Es dir, que l' ideal sería, si els homes
que si no imposan, estableixen com á regla general que creuhen la més escayguda perquè representa els drets de la entitat; son ells els que donan al cap
elles els pobles de mes alt geni jurídich puguin assajar les formúles mes escaygudes de evolució en la lley, pera que respongui al dret apropiat á les noves
sen vá sempre sense adonarsen a expressar aquella altra idea tant escayguda dins de la familia terratinenta catalana: això es nostre. Totes
¡Quin aspecte més diferent é imposant tindria eix trencat penyalar ab una escayguda ciutat á cada banda y monuments en semblant siti enrevoltats
que en lloch de ferla mes hermosa y jovenívola, enfosqueixen sa escaiguda fesomia. Lleys per un cantó; jurisprudencia dels Tribunals per altre;
que sospiren les guatlles del matí. I ara que tú has menat l'obra escaiguda, te 'n tornes amb ta forca benvolguda; i tu fas l'alabança de
teu seny no són dreturers ja com eren. On s'és vist aqueix fet escaigut al palau, que tu hagis deixat que el teu hoste fos malmenat
cos l'havíen convertit en una barra de ferro gràcil, ben cert, flexible i escaigut. Les montanyes! Heusaquí els meus amors. A totes les hi havía donat un
S'ha fet darrerament una certa mascarada que serà aquí la més escaiguda del món, i jo pretinc de fer-la entrar en una burla que faré al nostre
de segura y atractiva mirada, y fesomía blanca, caracterisada per un escaygut bigoti que sombrejava lleugerament l' arch de son llabi superior. Ja hem
tochs en general; nos paguem casi be no mes del perfil; nos agrada lo escaygut d' un vestit, y no volem saber de quina pessa fou tallat. Ab aixó no
i fet carn teua, celebrares tot jovenívol les nostres noces d'argent escaigudes l'acoltellat any 1936, en un brindis d'optimisme i bona cosa
Convidèmhi'ls amichs. Cad'un que porti son present escaygut ab cor placèvol. Jo sols hi podré dur de ma garriga
y es de mirar dolcíssim, donárenli 'ls poetes l' escaygut nom de Vènus, deèsa del amor. Per l' ull serè d' un ángel la prenen les
crisálida en primavera. En la plassa major, Bellecour, senzills y escayguts jardins coronan una superba estátua eqüestre de Lluís XIV. Corona la
ajudan al temps y als llamps á destruhir la cara, algun día hermosa y escayguda, del edifici. Tres soles finestres hi há en la part antiga del temple, y
d'aquesta inicial desproporció ditxosa s'agrupen en tot el reste les més escaigudes proporcions. Així lo peu no és massa menut, però és fi i vivent en tota