Dispersions  
  Lemes:
  reset   aplica
específic A 4975 oc.
específic M 152 oc.
Incloure lemes secundaris
  Filtres
 
     Filtre per autor
     Filtre per títol
     Filtre per any de publicació
     Filtre per tipus  
     Filtre per traducció  
     Filtre per varietat  
CTILC (1833-2018)
Imprimir  
CONCORDANCES D'UN LEMA
  Enrere Nova consulta
 
 
Lema:  Coincident amb específic Freqüència total:  5127 CTILC1
  Mostra sobre el resultat     Quantitat:  aleat. línia punt a punt Quantitat per pàgina: 
  Ordenació:
referències integrades

d'amor", es desvergonyia l'ambigu jove. "Nimfes genèriques, nimfes específiques, nàiades, sàtirs, silens, melíades, dríades, hamadríades, orèades,
l'afecte mutu, no són l'"amor". L'"amor", en tant que sentiment específic, com el veiem en la /Vita nuova\ o en la /La Dame aux
Però, més que no pas la usura i la gasiveria, cal considerar com a més "específic" de l'avarícia el patètic fervor amb què l'avar "tracta" els seus
experiència he tret la conclusió que /flâner\ és una creació específica del folklore parisenc. Només l'escenari de París possibilita una cosa
apologètica del llibre? Potser sí, de vegades: sublim amb la sublimitat específica de les coses grandiosament frustrades. Però només de vegades. En general,
a les penombres retretes. Sobre el sexe pesen prevencions molt específiques, és clar: però, en el fons, és la zona del nostre comportament corporal
al peu de la lletra. Les seves virtuts i els seus defectes devien ser tan específics del seu ofici de mercader magatzemista que a penes es distingiria dels
retòrica, que tan poc agradava al seu amic Erasme, i que és també específica de l'artista tuberculós, car en aquesta sonora declamació, en aquesta
que es reflecteix en una articulació espiritual conscient, en uns costums específics, la prevalença d'uns interessos i d'unes passions, la creació d'un
geogràfics, aquesta situació ha fet sorgir una sèrie de caràcters específics en la mentalitat catalana. Escatim-los d'acord amb llur importància. Un
Comerç migrat, feina reduïda, però esperit permanent amb característiques específiques. Dels mercaders n'haurem de parlar de seguida. Quant als menestrals,
que poc després havia d'ésser qualificat com la seva virtut més específica: el "seny". L'eina mai no és esbojarrada; està subjecta a una mida i a
la boirina de la seva incultura ens confongui sota una mateixa designació específica. La història sap mesurar exactament allò que hi ha de veritat en els
anomenar pronunciament obrer. D'aquestes revolucions, tenen un interès específic les de 1835, que dugué al poder la Junta de Catalunya; la de
esdeveniments de la nostra història poc adients amb el nostre tarannà específic, assenyat i compromissari, poden ésser esclarits per aquest pressupòsit.
dintre—. Perquè la rauxa no és un atac de follia —hi ha rauxes de boig específiques—, sinó una claudicació de l'esperit de mesura davant el fanatisme i la
la casa, ho feia amb aquell convenciment que en parlaria tractant-se d'un específic al qual degués la vida. Per a don Tomàs, no hi havia millor metge que el
i inútil que avui dia ha fracassat tristament i del qual n'era una mostra específica don Tomàs de Lloberola. A la dona d'Agustí Casals, que era una xicota
definitiva de l'ofici. Ni tan sols no s'han oblidat d'esbrinar l'específica influència que en un cas podia tenir la sang, la sang ètnica, carregada
El pintor abstracte, resumint pel seu compte, la proclama objecte específic de la pintura. És el final d'un cansament singular. Quan el pintor ja no
bell —i una obra d'home, exclusivament bella, té una qualificació específica: decorativa. L'art abstracte és, doncs, decoratiu —com un estampat de
sentit, perquè és peculiar i necessari a l'oratòria—, i, en canvi, l'art específic de la conferència lliga molt més —a través de la "conversa" que és— amb
en què els termes molt generals predominen sobre les denominacions específiques, ha estat també explotada per afirmar la indigència intel·lectual dels
vegetal i animal. Aquest saber no solament implica la identificació específica d'un nombre fenomenal de plantes, d'ocells, de mamífers i d'insectes,
"Gairebé tots els homes enumeren, amb la major facilitat, els noms específics i descriptius almenys de quatre-centes cinquanta plantes, de setanta-cinc
amb fins medicinals il·lustren, per llur definició precisa i el valor específic que hom els atorga, la cura, l'enginy, l'atenció pel detall, la
dent preservi contra les mossegades de serpent, que un suc groc sigui un específic de trastorns biliars, etc.— val, a títol provisori, més que no pas la
i un exemple, entre d'altres, del paper freqüentment atribuït als termes específics per a elaborar una classificació social. Entre els luapula, els clans
"s'absté" de la carn, però "deté" les parts que denoten els caràcters específics. Els tikuna són igualment exclusius pel que fa a les parts distintives,
d'una boda, ja que el respecte que hom els té afecti una norma peculiar i específica: així, entre els bhil, per al clan del tupí trencat, l'obligació de
forma d'una numerologia; l'altra, concreta: de primer elemental, després específica. A cada nivell, tot de curts circuits semàntics permeten d'assolir
d'una oposició categòrica: dalt-baix, o elemental: cel-terra, o bé encara específica: àliga-ós, és a dir, per mitjà d'elements lexicals diferents. I per tal d'
ampli de llur medi zoològic i botànic i que no l'hagi descrit en termes específics. ¿És possible d'avaluar un ordre de magnitud o límits? Quan fullegem les
i la presència, l'absència o el grau dels quals no comporten efectes específics. Com a màxim es pot discernir, en els casos tradicionalment diagnosticats
reduït essencialment a la preponderància inevitable de les idees específiques sobre les idees generals." (Lliçó 52, vol. V, pàg.
vol. II, pàg. 243.) La puixança lògica de l'operador específic es pot il·lustrar també d'altres maneres. És ella que permet d'integrar a
punt, del qual n'hi haurà prou que donem alguns exemples. El sedàs "específic" va tan poc de bracet amb les categories sociològiques que de vegades
que és més important és que cada espècie posseeix una malaltia o un remei específics. Així, segons els chickasaw, els mals d'estómac i els dolors a les cames
d'un eixamplament. Semblantment a com, en el pla lògic, l'operador específic efectua el pas, d'una banda, cap al concret i l'individual i, de l'altra,
extensions. (Harrington.) De més a més, i al costat del classificador específic, funcionen, doncs, classificadors morfològics, la teoria dels quals resta
una tendència correlativa que consisteix a introduir diferències específiques simbòlicament expressades en la morfologia individual i empírica. Les
pàgs. 87*89.) Aquest modelatge de la persona segons esquemes específics, elementals o categòrics no solament té conseqüències físiques, sinó fins
una de les raons d'aquesta diferència consisteix en el fet que el nom específic, almenys en part, és un nom propi. En el relat que acabem de llegir,
del farmacèutic. Unes píndoles i una aigua per a lavatges eren els dos específics inventats per ell, que duien el seu nom i amb els quals feia els diners
Això és tot el seu invent." No creia en l'eficàcia guaridora dels dos específics. Em va dir que ell, el practicant, estava malalt de mal veneri, i que no
pas amb el líquid ni amb les píndoles que venia als clients. Els dos específics eren d'allò més cars. L'apotecari hi feia un bon negoci. No recaptava res
ciència, que havia salvat milers i milers de vides d'infants amb el seu específic la fórmula del qual li havia robat un ajudant seu per fer-ne la base
seu per fer-ne la base d'una gran explotació industrial. Ara aquest específic, conegut per tot el món, ni tan sols duia el nom del seu inventor.
propi de la festa de sant Roc. No és així, puix que la lloa és pròpia i específica del Carnestoltes. I no es recita —o més ben dit, no es reciten, puix que
I es canten jotes aragoneses, que l'Aragó ja és a la vora. Hi ha cançons específiques de taverna, entonades a cor a una o a dues veus segons el nombre i el bon

  Pàgina 1 (de 103) 50 següents »