DispersionsDispersions   Distribució cronològicacronològica
Distribució
  Distribució geogràficadialectal
Distribució
  Lemes:
  reset   aplica
especiós A 34 oc.
Incloure lemes secundaris
  Filtres
 
     Filtre per autor
     Filtre per títol
     Filtre per any de publicació
     Filtre per tipus  
     Filtre per traducció  
     Filtre per varietat  
CTILC (1833-2020)
Imprimir  
CONCORDANCES D'UN LEMA
  Enrere Nova consulta
 
 
Lema:  Coincident amb especiós Freqüència total:  34 CTILC1
  Mostra sobre el resultat     Quantitat:  aleat. línia punt a punt Quantitat per pàgina: 
  Ordenació:
referències integrades

i de les creences primitives, proclamada per Frazer, i llur validació especiosa per les evidències d'un pretès sentit comú, invocat per Malinowski, hi ha
per tal que els depravats sobre la terra no es vanin d'accions especioses cap on els meni llur deler de glòria o, amb zel
nombre, amb uns ritus externs i amb unes pràctiques especioses, es creurà tranquil·la i amb la Religió prou satisfeta;
de cada pedra una per una. En això molt hi havía que em retreia l'especiosa integritat de les velles obres de fustería que es són podrides anys i
humans; prou que veig, repeteixo, que només això ha fet imaginar l'especiós i irreprensible pretext de la cura de les ànimes, i sembrar en el món
El cos és digne de la perruca i la casaca del segle. La carcassa és especiosa i humana. La vocació és marcada: la diplomàcia. Jo em pregunto sempre què
Els parroquians feien cor, i hi havia primers afinats, segons especiosos i bocatancats tumbals. El vas de vi negre a la mà, l'esquerra a la solapa
succeir el de sempre: de moment es va fer l'orni, presentant expedients especiosos; després van venir les comminacions terminants i les amenaces; per últim,
lo joc que atreia més a les senyores...". Es cercaven pretextos especiosos i llocs semiclandestins per a jugar més a pleret. © © ©, diu
amb les quals explica per què rebutja la solució del pèndol són bastant especioses: la longitud d'aquest és jutjada arbitrària. L'arbitrarietat provenia,
amb les armes a la mà. Pot hom veure encara insinuar sota formes especioses —sinó afirmat clarament— que el Govern anglès ha afavorit dons la Irlanda
a la Premsa. Havia tingut una vida molt llarga i d'una història especiosa i complexa. Havia estat secretari d'una faràndula teatral a Amèrica,
Newton deia que sense màximes de bona moral, el saber no és sinó un nom especiós i va; nosaltres durem més enllà el pensament d'aquell savi i afirmarem
és indispensable per a la salut; però la raó de la seva innecessitat és especiosa, i amb igual motiu podríem viure sense carn, sense ous, sense arroç, i
era insignificant i fòra de lloc, i abandonaren aquesta única acusació especiosa en sos darrers procediments contra d'Ell. I Ell veia tant la llur follía,
com hi ha anglesos, a qui agrada el menjar acompanyat d'aquests productes especiosos, de vegades francament forts —en excés. De vegades es tiren unes gotes
-hi, la mà pera pendre, i el ventrell pera pair? Això són apariencies molt especioses. Lo que elles encobreixen, l'espiritualisme ens ho diu; i, apoderant-se
en les costums, més tart en les institucions. Lo que 's disfressa ab lo especiós pretext de predomini del poder civil contra 'l clericalisme, no significa
mil y un entrebanchs qu'hi posen els encarregats d'aquesta feyna sóts l'especiosa causal de que la lley solzament eczigex dita formalitat pera'ls tres
document: "¡Cóm estarian faltadas de rahó de ser las utopias y rahons especiosas dels que aparentan afecte al pobre, infundintli ideas d' orgull y
expresada de las parts. Eixa es altra de las moltas objeccions, totas especiosas, y que per lo tant no tenen forsa ni valor. En primer lloch, eix pretés
la utilitat ó perjudici hagués de recáurer unicament sobre ells, rahons especiosas podrian escusarlos mès ó menos del estudi; pero cabalment aquesta
era tot un altre: la baratura. Sol y vistes no passaven d'ésser una rahó especiosa ab que volía amagar ses miseries la pobresa vergonyant del qui tot just
de més perill que una enemistat declarada, quant més s' oculta baix lo especiós vel de zel y caritat, y en procurar ab anhel separar d' ell á las gents
lliberals se deu la introducció en las grans poblacions, (baix pretextos especiosos) dels cotxes fúnebres, com ne diuhen en llenguatje pulit los partidaris
habia ja comensat ab gran calor al obrir las Corts de 1810 ab lo especiós titol de reformar abusos? Jó no te parlarè gaire de las paraulas y
punyent, Deu meu! A la casa de socorro no 'ns el volían rebre per rahons especiosas d' administració; però á la fí 'ns concediren un descans, y allí vaig
resoltament: "Res vull saber de tots aquells arguments sempre buyts y especiosos que atacan la meua religió. Veig qu' es mentida qu' ella s' oposi á la
lloro presumit, Y demenant llecencia per parlar, Un espécios discurs va comensar, Pensant que dava un rato devertid.
Tot pensament era capciós, del primer a l'últim. Era igual que fos bo o especiós. Fos quina fos la forma o el color amb què es presentava a la imaginació,
clavaris, persones de confiança... Ara en dubtaven, car en ells tot era especiós... De dia, es desplegaven per no veure's agonitzar. Bastava el cop de la
atendre entre els seus asèptics afers unes qüestions moralment tan especioses com les següents. Comencem pel respecte a les minories: potser és el
el present viu de la seva realitat fonamental i el reduïm a un "present especiós", un present minso que dura només un o dos segons, una ombra pàl·lida
No obstant això, atès que hi pot haver qui, enganyat per la demostració especiosa de descobrir veritats abstractes, perdi el seu temps en problemes i