Dispersions  
  Lemes:
  reset   aplica
espentar V 20 oc.
Incloure lemes secundaris
  Filtres
 
     Filtre per autor
     Filtre per títol
     Filtre per any de publicació
     Filtre per tipus  
     Filtre per traducció  
     Filtre per varietat  
CTILC (1833-2008)
Imprimir  
CONCORDANCES D'UN LEMA
  Enrere Nova consulta
 
 
Lema:  Coincident amb espentar Freqüència total:  20 CTILC1
  Mostra sobre el resultat     Quantitat:  aleat. línia punt a punt Quantitat per pàgina: 
  Ordenació:
referències integrades

s' en clogen"; l' hòme que havía aussat a la dòna pera ajudarla a pujar espentantla per la part çaguera y més carnosa, s' encaramallava a la vaca ahon ya
el barranch, que pegant bòltes per els repetits morros y espolóns, espenten aquélles cap a les raconades; el pedregós camí serpentejava, aixina com
y vòres de les portalades d' éstes, contemplant com els gicóns s' aspenten, s' apreten y s' arreen alguna que atra ramá, emportanse a lo millor la
cap al contrari; el que comença, ab la punta del dit índex per el cap, a espentarla; després l' atre fa lo mateix, i aixina, per turno rigurós, va seguint
ventijol gregal, inflant les cuadrades vèles del bergantí-goleta, l' espentá per la llisa cara del aigua, que la tallant proa partia alçant sons
i la necessitat de la concurrència internacional que empeny o "espenta" el progrés en els sistemes de la producció, i fa possible que
podria afegir-vos que, de manera inconscient, una força incontrolada m'espentava, m'espenyia a pendre part activa en aquest acte, perquè era una
Baró de Alcahalí, dignissim president de esta Secció, que fa díes venía espentantme, pera fervos passar un rato de aburriment, llegintvos com puga y sapia
d'una boyra grisa passen aquells caps: tornen, van y venen, cada persona espentada per la seua preocupació, que la fa ixir de casa y mesclarse en les
a l' arreplega de la estoreta velleta en un inconcient fervor, al que l' espenta la seua sanc valenciana y la seua ánima infantil moldejá en l' ambient
El pecat original, ens deixá l'inclinació; el mon, ab sa perverció, ens espenta més al mal. El dimòni, aprofitant va després les ocasións, forjantmos mil
constituïts en empresa, jo franquejava amb pas discret la porta del club. Espentí plàcidament l'accés d'entrada i /Balade pour Adeline\,
el trajecte em va semblar etern. Quan aplegàrem a la fita acordada m'espentaren a l'interior del pis i tancaren la porta. D'immediat em vaig apartar a un
sempre ha estat un pèl escèptic. —Calla, pendó, i entra cap a dins. La va espentar a l'interior del hall de la finca. Allí verifiquí el lamentable error en
costralá en la porta segon de la esquerra.)] Bas· ¿Quí es? quí espenta la porta? [(Desde dins.)] Mor· El susto meu. Bas· ¿Y
front als vells. El tio Toni seguí entonces son interromput raonament, espentant en lo peu uns retions que avien rodat prop del vestit de Roseta. —Pos sí:
Ma l' agüela. Vieja Ma el tío morral. Otro No aspenten [Se ve venir una imagen de la Virgen que traen en andas]
però, sentia la remor de la mar, la cridòria del comboi, els veia com s'espentaven, s'agarraven, es rebolcaven per l'arena i s'alçaven, bruns, com amorets
mateix, ens va corprendre tan bon punt hi vam posar els peus, i ens espenta a tornar-hi demà mateix. 11 de novembre Avui al matí, hem
A Txecoslovàquia, a Alemanya, al Japó, a Irlanda o la Xina hi havia qui espentava tant o més que als campus universitaris francesos i americans —i de