DispersionsDispersions   Distribució cronològicacronològica
Distribució
  Distribució geogràficadialectal
Distribució
  Lemes:
  reset   aplica
esquema M 3035 oc.
Incloure lemes secundaris
  Filtres
 
     Filtre per autor
     Filtre per títol
     Filtre per any de publicació
     Filtre per tipus  
     Filtre per traducció  
     Filtre per varietat  
CTILC (1833-2020)
Imprimir  
CONCORDANCES D'UN LEMA
  Enrere Nova consulta
 
 
Lema:  Coincident amb esquema Freqüència total:  3035 CTILC1
  Mostra sobre el resultat     Quantitat:  aleat. línia punt a punt Quantitat per pàgina: 
  Ordenació:
referències integrades

l'ideal de moralitat no canviava, un cop definit. Dins la constància d'un esquema preceptiu, les realitzacions concretes, individuals, assolien un major o
obres, comporta, segons ens sembla, grans avantatges sobre els senzills esquemes d'interpretació cultural que es fonamenten en l'etern retorn o en el
que permet de rejovenir els pobles i les cultures. Voldríem que aquest esquema es tingués present en llegir les planes que segueixen sobre les minories
catalana segueix, més aviat que el model del transformisme de Darwin, l'esquema de l'evolucionisme d'Hugo de Vries, és a dir, que més que evolució
els casos, la pintura assoleix un determinat sentit de cultura, dins l'esquema de referències a què la història es pot reduir. Això no obstant, per
també quadres amb formes inconcretes que compensen o absorbeixen els durs esquemes de la geometria. Entre la producció abstracta de Paul Klee, el predomini
d'ésser real, i no pas per si s'adaptava o calia adaptar-la a un esquema o altre. Veia que cal ésser benèvol amb la realitat, precisament
desnivellat respecte a la intenció inicial (d'altra banda, simple esquema), efecte que els superrealistes han anomenat amb encert "atzar
una regió del món, un període de la història... Sempre a mig camí entre l'esquema i l'anècdota, el geni del pintor consisteix a unir una coneixença interna
una escrofulariàcia (Vestal), interpretable per l'esquema següent: Al mateix temps, es descobreix el sentit de certes
elles, les haurien admeses en peu d'igualtat tot cercant d'elaborar un esquema únic que els permetés d'integrar el punt de vista de l'estructura i el de
zuni, keres i tanoan, Kroeber cregué antigament poder demostrar "que un esquema únic i precís regna sobre l'organització social de tots els pueblo", tot
poblat no n'ofereixi més que una il·lustració parcial i deformada. Aquest esquema consistiria en una estructura amb dotze parelles de clans: serpent de
de les lleis. Com més se'ns acumulen les coneixences, més s'obscureix l'esquema de conjunt, perquè les dimensions es multipliquen i la creixença dels
han cridat l'atenció particularment perquè la repetició del mateix esquema en dos plans diferents els donava més consistència i els feia semblar més
llur riquesa, les semblances que ofereixen entre ells, la unitat de l'esquema que els inspira, l'existència de testimoniatges del mateix tipus
evitar d'ésser endofuncionals alhora que serveixen per a construir un esquema grandiós de reciprocitat. En ambdós casos, per tant, la reciprocitat no
que, de tots els casos empíricament observables, se'n desprèn un mateix esquema que assigna el seu veritable objecte a la investigació científica. Totes
l'empresa caldria, sens dubte, més bogeria que geni. Si afirmem que l'esquema conceptual comanda i defineix les pràctiques, és que les tals pràctiques,
que entre pràctica i pràctiques s'intercala sempre un mediador, que és l'esquema conceptual per l'operació del qual una matèria i una forma, desproveïdes
d'altres creences i pràctiques, directament o indirectament lligades a esquemes classificatoris que permeten de copsar l'univers natural i social en
Les úniques distincions que es poden introduir entre tots aquests esquemes es redueixen a preferències que no són mai exclusives, per a tal o tal
un simple relat i hagués acceptat de cercar, darrera el discurs mític, l'esquema compost d'oposicions discontínues que en presideix l'organització.
la diversitat de les espècies, la biologia moderna s'orienti cap a esquemes que s'assemblen als de la teoria de la comunicació. No podem pas fer camí
fet d'oposicions successives. Aquesta continuïtat es manifesta ja en l'esquema que, entre els indis pawnee, presideix la litúrgia dels ritus de les
manifest sense implicar, tanmateix, diferències de natura. Els esquemes classificatoris dels siús n'ofereixen un bon exemple, perquè
reagrupables en clans de mamífers, clans de peixos, clans d'ocells, a l'esquema més explícit dels mohicans —en el qual els clans estaven repartits en
del gall dindi, de la grua, de la gallina, per a la tercera—, a l'esquema delaware, simplificat en extrem i que té una lògica immediatament
també al guerrer, que esclafa els seus enemics. Ara, s'escau que, en l'esquema sociocosmològic dels osage, la funció guerrera connota la meitat terra, a
amb camps més concrets o més abstractes, però al si dels quals l'esquema inicial, operant com a catalitzador, desencadena la cristal·lització
operant com a catalitzador, desencadena la cristal·lització d'altres esquemes binaris, ternaris, quaternaris o d'ordre numèric més elevat. En primer
tal de subratllar que aquest rigor meticulós en l'aplicació pràctica d'un esquema lògic no és pas un fenomen excepcional. A Hawai, la mort d'un cap anava
del social i de l'orgànic, serà desmultiplicada a conseqüència de l'esquema cosmològic ternari: hi haurà un "tretze" de cel, un "tretze" de
un esforç per organitzar conceptualment el medi natural en funció de l'esquema dualista: "la llista... resulta d'un procés històric i d'acreixement més
que hem examinat fins ara van de la motivació a l'arbitrarietat: els esquemes conceptuals —a la llarga, simple oposició binària— són constantment
modificació del sistema. De vegades, també, no reïxen a inserir-se en l'esquema i el traçat sistemàtic en resulta desgavellat o provisòriament suspès.
primeres, són inspirades per motivacions —en el sentit de Saussure— i per esquemes. Estructures socials antany simplement juxtaposades en l'espai són
de cada tribu. Segons llur origen tribal, els informadors conceben l'esquema dualista conforme al model de l'oposició o de la semblança i el
diagnosticats com a "totèmics", una inflor relativa de l'esquema classificador a nivell de les espècies, sense que la natura i
a nivell de les espècies, sense que la natura i l'estructura de l'esquema en resultin realment canviades. I encara no estem mai segurs que aquesta
no estem mai segurs que aquesta inflor sigui una propietat objectiva de l'esquema i no el resultat de les condicions particulars en què n'ha estat feta
pot il·lustrar també d'altres maneres. És ella que permet d'integrar a l'esquema classificatori camps molt diferents els uns dels altres, oferint així a
pàgs. 87*89.) Aquest modelatge de la persona segons esquemes específics, elementals o categòrics no solament té conseqüències
influïa, doncs, directament el temperament i la vocació de cadascun, i l'esquema institucional, que feia possible aquesta acció, testimoniava el lligam
punt de vista la dinàmica de les denominacions individuals prové dels esquemes classificatoris que hem analitzat. Consisteix en accions del mateix tipus
de l'abstracció més avançada, cap diversitat no li impedirà d'aplicar un esquema per l'acció del qual el real sofrirà una sèrie de depuracions
a les dimensions d'una societat internacional, per aplicació d'un mateix esquema organitzador a grups sempre més nombrosos; ja en el pla espàcio-temporal,
el buit alliberant el benifet que es donava per descomptat. L'esquema del sacrifici consisteix en una operació irreversible —la destrucció de
de referències i el segon un sistema d'operacions; que l'un elabora un esquema d'interpretació mentre que l'altre proposa —o es pensa que proposa— una
rau en llur personificació, però els humans moren de debò. És a dir, l'esquema adjunt. A l'Austràlia central, aquest sistema és completat o reforçat per

  Pàgina 1 (de 61) 50 següents »