DispersionsDispersions   Distribució cronològicacronològica
Distribució
  Distribució geogràficadialectal
Distribució
  Lemes:
  reset   aplica
estipulació F 125 oc.
Incloure lemes secundaris
  Filtres
 
     Filtre per autor
     Filtre per títol
     Filtre per any de publicació
     Filtre per tipus  
     Filtre per traducció  
     Filtre per varietat  
CTILC (1833-2020)
Imprimir  
CONCORDANCES D'UN LEMA
  Enrere Nova consulta
 
 
Lema:  Coincident amb estipulació Freqüència total:  125 CTILC1
  Mostra sobre el resultat     Quantitat:  aleat. línia punt a punt Quantitat per pàgina: 
  Ordenació:
referències integrades

ja que ningú no l'en podia treure —ni el propietari— si complia les estipulacions previstes pels costums feudals. D'altra banda, el desenvolupament de
El sistema pactista restà reconegut, encara que disminuït respecte a les estipulacions assolides en 1461. I ens preguntem: ¿per què, doncs, fou
de Castella, els quals, en plena decadència de Catalunya, segons les estipulacions dels capítols matrimonials, van establir llur residència nupcial a
tenia cap. —És clar que no! Bé, doncs, senyor Pip, ja hem acabat les estipulacions.— Per bé que m'anomenés senyor Pip i comencés de fer-se'm més amical, no
que convé que el canvi sigui considerat regularment segons el temps de l'estipulació, i no segons el temps futur, entenent-se el contracte perfeccionat únic
la Universitat de Tortosa convingué amb la Confraria de Pescadors una estipulació en virtut de la qual la Universitat, a canvi de la cessió de determinats
del contracte. Per fi, si fossin diverses les coses objecte de l'estipulació, no es podrà demanar la rescissió per lesió en el preu d'una o vàries
i en presència seva i de diversos testimonis. L'infant hi promet, amb estipulació solemne, als quatre ambaixadors sicilians, que, tan aviat com el rei
usos públics i crèdits entre l'antic i el nou Ajuntament, i avenç de l'estipulació que hagi de pactar-se entre ambdues parts, respecte a drets i interessos
totes les humiliacions del tractat de Sèvres, en complia, lleialment, les estipulacions: la Turquia moribunda, sense força ni per protestar, amb la qual havia
fet acomplert de la victòria grega, més, molt més eficaç que totes les estipulacions del Tractat de Sèvres. I l'èxit facilíssim d'un avanç de les tropes de
els destins de Grècia, és ben segur que tampoc no s'haurien mantingut les estipulacions del Tractat de Sèvres, que l'exèrcit grec hauria hagut de retirar-se
otomà, per a la seva admissió en el concert dels Estats europeus, fou l'estipulació que els tribunals i autoritats otomans aturarien llur jurisdicció davant
molt més fortes cadascuna d'elles que Turquia, ultra renunciar a les estipulacions que tres anys enrera incorporaren al Tractat de Sèvres, atorguessin,
amb més freqüència pactat a Girona és recíproc i acompanyat d'estipulació que determina els seus efectes; d'ací arrenca la consideració basada en
encara amb atenuants o excepcions sobre atorgaments d'hipoteques dotals i estipulacions o disposicions sobre usdefruits viduals, a favor del cònjuge del
tenir molta cura, en redactar aquests contractes, en tot el referent a l'estipulació de la durada de l'arrendament. Quan els atorgants diuen que fan
de rostolls, guareits i collites pendents, per a consignar a l'efecte les estipulacions o reserves oportunes, i com que l'arrendatari pot restoblar o
s'adverteix una tendència franca a restringir mitjançant diverses estipulacions, la lliure disposició dels títols accions, a fi d'evitar l'entrada a la
—beneficis de l'exercici corrent o de l'anterior— efectuada amb l'estipulació que l'accionista deu considerar-se com reemborsat del seu aport. Això
limitada hauran de complir i compleixen lleial i estrictament les estipulacions i les obligacions contretes amb ella, per la mateixa raó de la llei del
modalitat en els contractes, no converteix en condicionals les estipulacions per la mateixa modalitat afectades. Un exemple farà veure la importància
de l'otorgació dels capítols, i pot trasmetre els drets dimanants d'aital estipulació als seus hereus o successors, per tal que el /dies incertus
del llibre tercer de la Instituta, segons el qual, en virtut de les estipulacions condicionals es crea una esperança de que es deurà lo estipulat (i per lo
lo mateix transmissibles als hereus, a lo que s'obté per virtut de les estipulacions substancialment condicionals; és que també hi venen compreses dintre de
compreses dintre de llurs preceptes, les adquisicions assolides per les estipulacions afectades per la modalitat del /dies incertus quando\, quina
primitius telers. Dels brodadors susdits, l'apel·lat Climent, segons unes estipulacions que feu en 1390, restava encarregat, juntament, amb atres
dels Tribunals de la Nació, quedant sempre naturalment salvades les estipulacions i pactes que per casos particulars puguin establir-se en els tractats i
tercer. El contracte de treball durarà el temps estipulat. A manca d'estipulació expressa, es considerarà concertat per un dia, quan la remuneració sigui
pulcritud. Però també resulta inversemblant que, simultàniament, i amb estipulacions poc o molt "literàries", no hi fes la viu-viu un teatre —una mena de
tafurs i etcètera. Aquest clixé, no injustificat, podria deteriorar l'estipulació exacta del teatre: de la "casa de les comèdies". La clientela de
tímida inèrcia culta, que no trobà l'oportunitat de posar-se a prova en estipulacions literàries normals. D'ella sorgeix el poema de Vicent Salvà, ni
eficàcia, car no surt del patrimoni del marit, llevat si existeix una estipulació en contra. És d'esmentar que l'escreix dóna dret als mateixos beneficis
cap modalitat del règim de comunitat de béns, ans es tracta d'una estipulació pròpia dels cònjuges que precisament viuen en el règim de separació de
del 12 % o centesima usura, tot suprimint la llibertat d'estipulació que hi havia abans. Allò, però, que té potser de més original el crèdit
i els averanys anunciaven malastres a l'Oest; Cirus es negà a tota estipulació amb els grecs, llevat els poderosos milesis, i partint cap a l'est de
graners i quadres. Els tractes rústics prenen per model la parceria amb estipulacions variades com a tot arreu. El 1932, en moments culminants dels
les autoritats espanyoles qui, amb més o menys respecte del dret i de les estipulacions internacionals, retenen per sis i set mesos a les presons de Figueres a
1837) podem trobar encara en ple segle XX estipulacions segons les quals el masover lliurarà un parell de pollastres agostencs o
feia constar que el cedent rebia set unces d'or. El més interessant de l'estipulació era la prohibició a l'emfiteuta d'alienar a persona que, príncep o
índole i el masover de les Planes, de Sant Jaume de Frontanyà, amb estipulacions tan variades com minucioses sobre els drets del baciver a les sopes,
signa amb França i Holanda la Triple Aliança, disposada a mantenir les estipulacions d'Utrecht. Alberoni, però, no s'espanta: una expedició que es fa a la mar
dels mecanismes que intervenen per a generar les lleis. Considerem que l'estipulació del Concordat no respecta el dret dels ciutadans a participar, per mitjà
a la VI armada dels E. E. U. U., de conformitat amb les estipulacions del criminal pacte ianqui-franquista, que entrega la nostra terra als
ab els pactes, condicions y substitucions que quedaven consignats com estipulació de la promesa. Avuy aquesta fórmula de les promeses d' heretar es
el de no respondre adequadament á la finalitat que determina la seua estipulació, poguent no evitar el plet que precisament volen de totes passades evitar
á utilitat d' ell y 'l respecten com á quefe de la familia. Aquesta estipulació d' aliments, no sol mancarhi may, si 'l fill cavaler es incapacitat
esclohent sempre del fideicomís la constitució d' hipoteques dotals y les estipulacions d' usufruits viduals á favor de la consort del gravat. A la comarca de
un han de caure mes dora ó mes tart, son coses que solen esser materia d' estipulacions laborioses y minucioses. Al temps pera la paga li diuhen coll,
pêls seus respectius pares. Dits heretaments s' otorguen ab els pactes y estipulacions ordinaries ó usuals y que ja tenim llargament esplicats al ocuparnos dels

  Pàgina 1 (de 3) 50 següents »