DispersionsDispersions   Distribució cronològicacronològica
Distribució
  Distribució geogràficadialectal
Distribució
  Lemes:
  reset   aplica
evangelitzar V 165 oc.
Incloure lemes secundaris
  Filtres
 
     Filtre per autor
     Filtre per títol
     Filtre per any de publicació
     Filtre per tipus  
     Filtre per traducció  
     Filtre per varietat  
CTILC (1833-2019)
Imprimir  
CONCORDANCES D'UN LEMA
  Enrere Nova consulta
 
 
Lema:  Coincident amb evangelitzar Freqüència total:  165 CTILC1
  Mostra sobre el resultat     Quantitat:  aleat. línia punt a punt Quantitat per pàgina: 
  Ordenació:
referències integrades

i 1074, basant-se en la tradició dels set bisbes que l'haurien evangelitzada per ordre de sant Pere, invità tots els prínceps de la "terra
naus i costes; Ramon Muntaner governa l'illa de Gerba; Ramon Llull evangelitza Tunis i Bugia, i hi rep martiri. El renom de l'apòstol ja s'ha esvaït
Com voleu que alterni amb un savi com vós? Amb prou feines serveixo per a evangelitzar la gent més humil. Ho sé. I, amb tot i això, em cal estar alerta contra
i d'un Déu Infant, el plor del qual anuncia al món un goig molt gran i evangelisa la pau als homes de bona voluntat, dins les ombres sagrades d'una nit en
contaralla següent. En aquell temps en que Nòstre Senyor Jesucrist anava evangelisant per el mon, en una de les seues peregrinacións feu amistat i li
còrts de Europa; d'ella es valgué nòstre gran San Vicènt Ferrer pera evangelisar, y en ella parlava ab el Papa, Reis y magnats: en ella s'espresaven els
i importuna. Frare Berald s'enfilà un dia dalt d'un carro i comença a evangelitzar els sarraïns. S'escaigué que passés per allà el rei Miramolí i sentint
quins pobles va recórrer l'apòstol? Ell havia rebut, en somnis, l'ordre d'evangelitzar la cristiandat; però com que aquesta es trobava dividida, ell es va
poc a poquet, car el seu propòsit no era de recórrer molt terreny, sinó evangelitzar ben bé la gent. Per això no calia que visités poble per poble. Com que la
El mateix any assistí probablement a les entrevistes de Morella i evangelitzà l'Aragó i una part de Catalunya. Aquestes entrevistes foren entre el rei
la seva jerarquia, i l'Església hi celebra dos concilis. El Perú era evangelitzat pel sant arquebisbe de Tulibe, i a mitjans del segle XVII Fra
lo drac fugí espantat. /D)\ Quan Francesc enviá a sos companys a evangelitzar lo mon, dividí les regions del mateix en forma de creu. /E)\
vocem meam\" que sentin la veu del Rector, que'ls adoctrinarà, els evangelitzarà, els moralitzarà, i els encaminarà vers Déu, suprem Pastor de les ànimes.
d'acomodar-se a les condicions concretes de l'element humà que s'ha d'evangelitzar i santificar. Això no significa pas que ens inclinem cap a un
al concepte inicial per una banda, a l'índole de la humanitat que anava evangelitzant i assumint per l'altra; però mai no és prou perfecta, prou bella, prou
que han estat seduïts pel materialisme. És, doncs, amb un esforç per a evangelitzar el món de l'ateisme que la cristiandat es mantindrà fidel. Anem a parar
l'Església és prendre consciència de la responsabilitat que l'incumbeix d'evangelitzar el món ateu, de la qual parlaré de seguida. El creixement i
no és per subratllar que un esforç de reflexió sobre la responsabilitat d'evangelitzar el món ateu i les condicions d'aquest apostolat és important amb vista a
fàcilment penetrar en uns cors religiosos. Molts dels que queden per evangelitzar tenen ara llur atenció i llur esperança girades vers un ideal humà d'un
és prou equilibrada per la realitat de la vida divina. El món no serà pas evangelitzat per uns mètodes de difusió i de propaganda sinó, com ja he dit, perquè es
un perill que tenen alguns moviments apostòlics. El seglar no podrà mai evangelitzar el seu ambient humà si no hi està plenament integrat. És el perill de
a fins en si mateixos. Si d'ells en feiem un fi o un mitjà desmesurat, no evangelitzarem; tan sols passarem el temps, enganyant-nos a nosaltres mateixos.
compte la complexa acció pastoral d'avui, que comporta: 1) Evangelitzar els qui no coneixen o viuen allunyats del missatge cristià. Evangelitzar
els qui no coneixen o viuen allunyats del missatge cristià. Evangelitzar significa anunciar i realitzar el Regne de Déu ja en aquest món.
La secularització no es pot confondre amb la manca d'esforç per a evangelitzar, ni amb la manera d'esquivar les dificultats que comporta el seguiment de
socialització, secularització i pluralisme, si és que veritablement volem evangelitzar l'home concret del moment present. Els agents de pastoral, a l'hora de
a través de tots els carismes i ministeris. Per tant, és Crist que evangelitza a través dels bisbes i preveres, és Crist que actua en els sagraments de
de viure l'opció monàstica en aquest nostre món que estimem i que volem evangelitzar. Els germans enviats de viatge (c 67) Aquest és el primer dels
Més que les paraules, és la nostra vida en seguiment del Crist la que evangelitzarà els homes d'avui, si ens esforcem en mantenir vives les actituds de
ens duu a proposar-nos aquesta meta: inserir-nos en el medi que hem d'evangelitzar, entenent per inserció, en general, aquesta proximitat que ens permet de
coneixement de la realitat que ens envolta i sobretot del medi que anem a evangelitzar, perquè puguem captar la seva mentalitat, encarnar-nos-hi vitalment i
de la injusta desigualtat. Coneixement de la realitat concreta que volem evangelitzar i encarnació en la mateixa, segons les circumstàncies. 4. El
indispensables: El coneixement de la realitat que s'intenta d'evangelitzar. L'encarnació en aquesta realitat en la forma que cada lloc i
a descobrir a Crist i el seu missatge de salvació. Ningú no pot evangelitzar si no és evangèlic, si no viu el misteri d'amor i comunió amb els
la Caritat missioneres avui, hem de conèixer la realitat que intentem d'evangelitzar, integrar la riquesa dels trets peculiars de cada poble i fugir de tot
és impensable si ignorem la totalitat de la vida del poble que es vol evangelitzar. I avui per avui, el fet de la religiositat popular segueix formant part
religiosa del poble, aillant-se així d'aquells que, precisament, vol evangelitzar; b) aquella altra que no vol fer res més que restaurar
més aviat per convenciment que per coacció social o econòmica. Per això evangelitzem o catequitzem a partir de les nostres categories mentals i no ens adonem
li donem en aquest fet, funestament clau, la importància que mereix. ¿Com evangelitzar de nou, com fer Església viva, en un món prèviament colonitzat,
veure i mirar. Veure, sentir, compartir, analitzar la realitat del medi evangelitzant deu ser el 50% de l'Evangelització... Quatre són les etapes
pensant en la universitat, aquella afirmació de Pau VI: "L'Església evangelitza quan, per la sola força divina del Missatge que proclama, tracta de
les paraules d'Isaïes, quan anuncia els temps messiànics: els pobres són evangelitzats, els coixos caminen, els sords hi senten, els cecs hi veuen (Mt
han d'estar, juntament amb els seglars, al servei del món per a evangelitzar-lo. El cos presbiteral no és un cos a extingir, sinó un cos a resituar i a
realitzar les quatre funcions bàsiques de l'acció eclesial enmig del món: evangelitzar (anunciar la Bona Nova de Jesús), catequitzar (profunditzar en la mateixa
viure el seu missatge, estructurar-lo després en comunitats vives de fe. Evangelitzar és ara mateix la màxima urgència pastoral i la primera necessitat vital
el seu futur, sinó també per purificar el seu present. "El deure d'evangelitzar tots els homes constitueix la missió essencial de l'Església, una tasca i
que els canvis vastos de la societat actual fan encara més urgents. Evangelitzar és, en efecte, la gràcia i la vocació pròpia de l'Església, la seva
pròpia de l'Església, la seva identitat més profunda. Existeix per a evangelitzar..." (E· N·, 14). Evangelitzar significa fer un
profunda. Existeix per a evangelitzar..." (E· N·, 14). Evangelitzar significa fer un oferiment lliure de la Bona Nova de Jesús a una
ha captat la significació que aquest missatge té en la seva pròpia vida. Evangelitzar vol dir transmetre la Bona Nova de Jesús perquè l'home es converteixi,

  Pàgina 1 (de 4) 50 següents »