DispersionsDispersions   Distribució cronològicacronològica
Distribució
  Distribució geogràficadialectal
Distribució
  Lemes:
  reset   aplica
execrable AI 137 oc.
Incloure lemes secundaris
  Filtres
 
     Filtre per autor
     Filtre per títol
     Filtre per any de publicació
     Filtre per tipus  
     Filtre per traducció  
     Filtre per varietat  
CTILC (1833-2018)
Imprimir  
CONCORDANCES D'UN LEMA
  Enrere Nova consulta
 
 
Lema:  Coincident amb execrable Freqüència total:  137 CTILC1
  Mostra sobre el resultat     Quantitat:  aleat. línia punt a punt Quantitat per pàgina: 
  Ordenació:
referències integrades

dels valors econòmics. No sé si m'expresso bé. Penso que no basta l'"execrable fam d'or" per a dictaminar la presència de l'avarícia: cal, de més a més,
món que succeís, i n'enriqueix l'harmonia. Per a arribar finalment a un execrable consol: tot el que succeeix era no solament necessari, sinó també
al cap i a la fi el pressupost no excediria gaire del que val un piset execrable en qualsevol ciutat d'un cert supòsit. —Si el vol visitar després de
el president, ara girant la seva atenció cap al digne Hugh, "profà i execrable coquí! —Hem dit que, en consideració d'aqueixos drets que no ens sentim
amb un to decisiu i que comporta la prova del que hom avença, o bé que és execrable o que és miraculosa. Cap cosa és menys conforme a Déu i al món que
l'esbojarraven. L'aire es poblava al davant seu d'imatges lúbriques, execrables. Els vells suros i les grosses alzines s'animaven als seus ulls com si
de la guardia civil i quefe de la policía judicial Narcís Portas, de execrable memoria; Josep Brissa, avui director de la casa Maucci; D. Ramón del
corona a fills i néts, mentre la dominació dels tirans ha estat breu i execrable? ¿Quina diferència hi ha entre un tirà i un rei, puix que aparentment
tal com és temut, i vol fer-se témer perquè és odiat, i s'apropia aquell execrable vers que a tants ha estat la ruïna: "Odiïn-me, sols em temin", ignorant
mena. No entenc com els talents foren més fecunds en matèria horrenda i execrable per a expressar sentiments vehements i agitats; encara no he sentit cap
com tu, que pot defensar irreprotxablement àdhuc les causes més execrables? Salut, disertíssim More, i sigues zelós en la defensa de la teva Moria.
una criatura amb seny d'adult, ¿qui no l'odiaria com si fos un monstre execrable? I ho confirma el proverbi popular: "Odio el vailet amb seny
teològiques, i les tenen per frívoles. Alguns consideren com un sacrilegi execrable i una grandíssima impietat, que es parli amb tan poc respecte d'uns
s'han posat del cantó de la moral oficial i consideren que el fet és execrable. Els sobresalients arrufen notòriament el nas i diuen que la cosa
unes ànimes amb totes llurs petites tragèdies i amb llurs tares execrables —sense mitigar per a res la pinzellada realista—, ve a assenyalar-nos una
per Riego i del començament de la fi del despotisme de Ferran VII, d'execrable memòria. "El Vapor" publicà l'"Oda a la Pàtria",
les cadires al volt de la catifa que havia de convertir-se en pista de l'execrable i obscena pantomima "famosa especialitat de la casa". Aspriu la
dels estats feixistes —que compten, si més no, amb l'aprovació tàcita i execrable de les democràcies d'aquesta Europa sense consciència ni dignitat, que
llatina en son aspecte decadent. En conjunt, la grolleria servint el més execrable mal gust. De La Rivey fins a arribar a Pere Corneille, la buidor de
de la sang. Llevat d'aquests documents, no se sap res més d'aquest execrable magistrat. Un homònim seu, probablement de la mateixa família, és cònsol
doni el nom de parricidi a tota mena d'homicidi, com si aquest fos execrable i aquell impossible." Ròmul donava el nom de parricidi a tota mena
creu, com se demostra per aqueixes paraules del Deuteronomi: "Execrable es a Deu el qui está penjat de un pal". Els pobles que primer usaren
per missió tan enlairats propòsits no és de dret, autoritat, sinó un abús execrable de la mateixa. Sabut és, també, que malauradament, en moltes terres
pogués ésser tingut, per agonía de Jesús? I ¡quina causa violent i tan execrable havía d'ésser la que li causés tant de dol! I n'era verament, perquè era
Abrusar-se d'ira. Aquesta ira només és justa contra d'un monstre rabiós i execrable; contra d'un poder molt desagradable i turbulent, que una volta s'haurà
vinya (9: 20 ss.) i, al mateix temps, la concupiscència sexual execrable del fundador de la família dels cananeus (9: 22-25). En la
589), on els pares, escandalitzats, la qualifiquen de pràctica execrable. Però al s. VIII ja apareix arreu. Les seves característiques
formalistes, que conreaven a l'interior de la URSS una lingüística tan "execrable". Al mateix número de la revista /Sota la Bandera del
ara ha començat a existir com a força política. Amb un delit de negoci execrable, la societat capitalista —caldria analitzar a part la problemàtica dins
en llibertat, i en el luxe del saló, i la música escandalosa, i les execrables regles del ball modern encendre més i més el foc de la concupiscencia?
Quant més edifiquen pel matí, més destrueixen per la tarda, amb son execrable exemple. —Ah...! quàntes voltes se sent a dir: Assisteixen al teatre
de la veritat, caminant sempre pels escabrosos viaranys de les passions execrables que'l porten a l'abim infernal... i quan passa per davant d'algún lloc on
cap escrúpol, per un edifici insípid, d'exterior exòtic i d'interior execrable. Què'n direm de l'emplaçament triat pel monument a Ramon Llull? Quedi en
les figures de les Tres Maries, del Crucificat, de Pilat execrable... En Bartomeu Garí escoltava, mut, trist. La dona li porta una tassa
guarda en el Museu Arqueològic de Tarragona, des de que, amb motiu de la execrable profanació, soferta per la seua tomba, se la substragué d'ella. Als
comunista hi ha de tot, des de l'absolutament bo fins a l'absolutament execrable passant per distints fets acceptables en teoria i no viables o deformats
pena causada en els còrs valencians que, degut principalment a este fet execrable, s'acordá armar contra infèls per a rescatar el preciós còs de Jesucrist.
L'any 1402, la reina Maria qualificava els mals usos "de exacrables i abominables, oprobi ignominiós de la terra catalana". Però de totes
que ha abrigat tantes abominacions... Caiguin els murs de la ciutat execrable, catau i sopluig de monstres... Si medites empreses marcials, vinguin les
drets a la vida i a la propietat, però encara és més repugnant, més execrable que, probablement per inconsciència, el poder públic acabi per posar la
i categòrics, qualificant les remences de pestíferes, reprotxables i execrables servituds, les quals cal extirpar, deia, en bé de la nació catalana i
en aquells temps, com en tots els temps, per malaventura humana, la més execrable iniquitat havia de tenir recompensa; de la mateixa manera es confirma,
els escrits d'un historiador igualment franquista, que els Borbons eren execrables perquè eren "liberales progresistas". ¿Els partidaris del
era un bisbe. Aqueixa escala feia que els homes rics s'atrevissin als més execrables desafurs. Els historiadors solen passar lleugerament pel damunt del
'ls Reys se descubrian; endogalantlo desseguida ab la Ciutadela d' execrable memoria; imposantli mes tart son idioma, sempre castellá, may espanyol;
cap dòna, sinó haver comès diferents crims, encara, si cab, més execrables), y, més que tot, a tractar d'interpretar de manera ben clara'l sentit
teología a Bolonia, en sos Anals, que Arnau de Vilanova era un ser exacrable per comerç que tenia ab els dimonis que li permeten portar a terme la
abnegat i lleial proletari, ha indignat la nostra ciutat i comarca. Fets execrables com l'al·ludit, cal que siguin coneguts, per tal que l'opinió pública els
i enlairades per a satisfer amb miserable instint les més baixes i execrables concupiscències. Hem de demostrar que el poble de Catalunya no ha perdut
pas dir que fins i tot en el mes de setembre no es produissin també fets exacrables. Hem de viure una nova vida. Estem vivint una vida nova. Però, repetim-ho,

  Pàgina 1 (de 3) 50 següents »