Dispersions  
  Lemes:
  reset   aplica
exempció F 255 oc.
Incloure lemes secundaris
  Filtres
 
     Filtre per autor
     Filtre per títol
     Filtre per any de publicació
     Filtre per tipus  
     Filtre per traducció  
     Filtre per varietat  
CTILC (1833-2018)
Imprimir  
CONCORDANCES D'UN LEMA
  Enrere Nova consulta
 
 
Lema:  Coincident amb exempció Freqüència total:  255 CTILC1
  Mostra sobre el resultat     Quantitat:  aleat. línia punt a punt Quantitat per pàgina: 
  Ordenació:
referències integrades

dret —clima teòric de llibertat—, "acostumats" a ell, no en valoren les exempcions. Totes dues espècies de "sordesa" condueixen a prendre per "natural"
depura funcionaris que s'han fet rics venent permisos, llibertats, exempcions. Es proposa fer pagar grosses contribucions als nobles, a la clerecia,
del patriciat no pogueren ni tan sols obtenir un ple reconeixement de les exempcions fiscals corresponents a la classe militar. Momentàniament, existia un
el pagament dels tributs per la qual cosa no es concedirien al país les exempcions de què l'estament militar fruïa gairebé pertot. De fet, com diu el
L'any 1817 arribava a Mallorca el decret que posava fi a l'exempció del deure de servir en els exèrcits per part dels fills dels nobles. Els
en 1282 per Alfons X de Castella, concedint franquícies i excensions als catalans que van establir-se a Sevilla, i que comença amb aquestes
només en la mà pròpia. Nosaltres som els que no donem a cap edat exempció de servei i segons l'expresió d'aquell baró eloqüentíssim, premem amb el
no dubtaren gens a sacrificar un dels tabús de l'absolutisme borbònic: l'exempció perpètua del cadastre a la ciutat fidelíssima de Cervera. I quan,
no consentir la menor desmembració de la Corona, hom pensava també en les exempcions, privilegis i bons usos i costums de Catalunya, i això darrer —cal
del jurament, sinó que li ve com a cosa expressament afegida. Quines exempcions són aquestes? Les que encara romanien en peu aleshores? O bé les més
conte = cast. /cuento\), consumpció, exempció, exempt, impromptu, metempsícosi, peremptori, presumpció, presumptuós,
a l'any els que volguessin treballar fusta nova, sense tenir en compte l'exemció que escultors i arquitectes tenien de sotmetre's a tals ordinacions. Això
caldria fomentar la supervivència de les barraques encara existents amb exempcions o millores tributàries, amb premis a les més ben conservades, i encara
la dels redactats en francès i en italià. A Atenes pertany el privilegi d'exempció i franquícia atorgat el 1372 a Nicolau Embay (sic), batlle de la
sumptuós, redemptor, redempció, exempta (femení de exempt), exempció, peremptori, prompte, promptitud, compte (càlcul), comptar,
percebre, percepció; absorbir, absorció; distingir, distinció; eximir, exempció; corrompre, corrupció; absoldre, absolució; dissoldre, dissolució;
cessió, elisió, extinció, direcció, correcció, elecció, repressió, exempció, distribució, traducció, deducció, etc.). ívol, fem.
el contentament de la seva sort, la pau i tranquilitat interna, la exempció de quefers graves i de grosses responsabilitats d'ordre material, i per
de tota possessió —no li restaren ni els vestits—, ans encara de tota exempció de dolor. El Crist morent en creu és la xifra perenne de la màxima
, això és, la vida de la gràcia, però no l'accidental, és a dir, l'exempció de la concupiscència, de la sofrença i de la mort, féu possible la lluita
que era accidental, la subjecció total de l'home inferior al superior i l'exempció del dolor i de la mort. Aquí és el punt i hora de cantar amb l'Església:
absoluta que ni es pot concebre ni seria possible com una simple exempció negativa, ans comporta una perfecció acomplida d'intel·ligència, de
Ja hem dit anteriorment per què la immortalitat, com la integritat i l'exempció del dolor, no ens són donades tot d'una. Nosaltres, espiritualment, som
reis que solien ésser generosos a costa d'altri, va atorgar privilegi d'exempció dels drets de passantia als fadrins dels Gremis d'aquesta ciutat que
de cap mena d'exaccions. Si l'Estat o la Generalitat estableixen exempcions per a les exaccions municipals hauran de compensar els Municipis de la
les quatre fórmules que dóna Carreres Candi: per impunitat, per exempció, per concessió de drets feudals, i per atorgacions de facultats de
unions dels pobles d'una comarca per a obtenir conjuntament privilegis i exempcions a llurs pròpies despeses. Un dels més notables exemplars d'aquestes
les "federacions de pobles" (per obtenir conjuntament privilegis i exempcions); i "les federacions de valls pirenenques o lligues i patzeries"
com a associat". Les bases de constitució regulen el procediment per l'exempció de l'impost sobre els fruits, qui es paga amb els mateixos fruits, els
en l'orde personal o militar que en el de tributació reial, n'esdevé l'exempció de tributs i la llur conversió en prestacions personals, en l'establiment
fer a les Cambres, el nou Govern italià inclou en el programa de govern l'exempció tributària dels títols italians que adquireixin estrangers. Un espanyol
tenim concertat el Consorci espanyol, disfrutarem íntegrament d'aquesta exempció tributària. A la vegada, senyors, aquests títols en moneda italiana, que
que donà'l domini de la vila y son territori als pobladors amb exempció de tot usatge senyorial; recorden el Consolat de Mar y'l Consell de Cent,
institucions sobiranes i dany per a la comunitat, merèixer un estatut d'exempció. Aquest esperit nacional, intuïtiu com una pubertat novella, ens donarà
de la llei, a títol d'utilitat pública; i sobre tot això, garantir amb l'exenció d'impostos, una part de renda, l'estrictament necessària per a viure".
més interessants són les redactades per M. Carton de Wiart, relatives a l'exenció d'embargament de la petita propietat; la de M. Guchtenaere, referent al
com s'estudiarà més endevant i sa actuació com a tal en els expedients de exenció que instrueixin les seccions de quintes. Nomenament. Es aquest,
sinó que ho farà el Governador civil, qui en el cas que sia necessari la exenció per no haver-se fet a temps la subasta, no tan sols negarà el permís,
les organitzacions tiflològiques aconsegueixen contínuament per a ells (exempció de drets de duana per a màquines i utensilis especials; exempció de
a ells (exempció de drets de duana per a màquines i utensilis especials; exempció de franqueig postal pels llibres i la correspondència en Braille; dret de
en tranvies i autòmnibus; entrada gratuïta a les sales de concert; exempció del pagament de l'impost sobre radioaudició, etc., etc.), alguns cecs
del fatídic problema laboral, l'actual caòtic sistema de privilegis i exempcions que ara impera, sigui substituït per formes de protecció social més
de poder fer circular lliurement el ferro entre elles, gaudint de l'exempció d'impostos i guies. 1675. © © © © © © © © © © © © ©
el dret del Sindicat Agrícola constituït pels exponents al gaudi de les exempcions i els avantatges legals, i sigui disposada la seva inscripció al Registre
/cuenta\), consumpció, consumptiu, contemptible, eclàmpsia, exempció, exempt, impromptu, metempsícosi, palimpsest, perempció, peremptori,
costum contrari. L'obligació de complir la llei cessa: a) per exempció quan un deixa d'estar subjecte a la llei, com anant a una altra nació;
de Mahoma disposava un "quid pro quo" en el cas de la capitació amb exempció del servei militar. Però aqueix "quid pro quo" també volia dir
a més laboriositat i a un esforç més brau. És, finalment, probable que l'exempció del servei militar hagi ajudat en gran manera les fortunes dels cultes
llur fundació; les quals, zeloses sempre de conservar llurs privilegis i exempcions, i particularment llur complerta autonomia administrativa, havien refusat
I convé remarcar —perquè no ha estat gaire remarcat— fins on aquesta exempció representa per a Proust un alliberament. De la mateixa manera que Goethe,

  Pàgina 1 (de 6) 50 següents »