DispersionsDispersions   Distribució cronològicacronològica
Distribució
  Distribució geogràficadialectal
Distribució
  Lemes:
  reset   aplica
expedir V 300 oc.
Incloure lemes secundaris
  Filtres
 
     Filtre per autor
     Filtre per títol
     Filtre per any de publicació
     Filtre per tipus  
     Filtre per traducció  
     Filtre per varietat  
CTILC (1833-2020)
Imprimir  
CONCORDANCES D'UN LEMA
  Enrere Nova consulta
 
 
Lema:  Coincident amb expedir Freqüència total:  300 CTILC1
  Mostra sobre el resultat     Quantitat:  aleat. línia punt a punt Quantitat per pàgina: 
  Ordenació:
referències integrades

el cacau i la xocolata, que en teoria sols pot arribar per Cadis, siguin expedits sense més drets a València, Galícia, Biscaia i Catalunya. Fins el
falsos, es va convenir que per cada cent unitats metàl·liques se n'expedissin 500! en paper. A sant de què? Molt simplement. Suposant que la
a terra i les filarelles de llonganissa que penjava a les parets. Tot s'expedia amb prestesa. En Martí i l'hereu hi tenien clientela, i no havien parat
Els anys 1782, 1785 i 1788, Carles III expedia Reials Cèdules per les quals deia que he venido en declarar a los
prescrits, més llargs les unes, més breus les altres, novament són expedides a renéixer entre els vivents. El tercer riu desemboca entremig dels
Natura, no senten cap cansament, o, si més no, aquest cansament és expedit pel discurs: és la tercera forma del do edènic: el discurs, totpoderós,
pura, val per la sublimació d'aquests plaers: cosa que explica que sigui expedida cuitadament, com una clàusula moral, al final d'una nit, d'un paràgraf de
Furs, el 2 d'agost del 1874 la Secretaria de Guerra expedí un Reial Decret establint "en el Principado de Cataluña una
que encara que ociosos i sense cap afer que els reclami en altre lloc, us expedeixen, per dir-ho així, en poques paraules i només curen de desprendre's de
hom veu com En Bernat Metge era l'àrbitre del govern. Les darreres cartes expedides per la cancelleria poc abans d'aquella hora tràgica on el vell casal de
sospitava, que calia. Vaig arribar massa tard. El porter va dir que havia expedit els baguls a Zurich el vespre anterior. Vaig demanar-li còm havia pogut
especial, fent per manera que, des de la gorja al ventre, el camí fos expedit, sense revirades ni entrebancs, i començava a moure aquelles mandíbules
mesos a la butxaca una lletra que la meva muller m'ha recomanat que expedís. (Mai no he pogut comprendre per què la meva muller, amb l'opinió injusta
masmorra. Mentrestant, Mme. Biard s'afanyava a trobar un emissari i l'expedia cuita-corrents amb una llarga lletra que havia de sembrar l'alarma en el
a Newgate. Tenim entre mans l'afer d'una caixa de banca, que havia estat expedida, i he anat carretera avall a dar un cop d'ull a l'indret de l'acció, i
que si el senyor Drummle arribava a dur un certificat, per lleu que fos, expedit per la dama, significant que ell havia tingut l'honor de fer-hi
el paperam següent: certificat del municipi d'on venia; salconduit expedit per la Comuna de París, el 1792; proclama del poder executiu
l'epítet de vulgar. Un jutge d'apel·lacions d'aquella ciutat, en expedir el 1368 un document, declarava que ho feia "/in vulgari
de juliol fins el 13 de novembre no tenim cap document expedit pel rei sinó a la ciutat de València. I ens consta que, quan el rei en
ni pel que fa al rei sant; d'altra banda, perquè cap dels documents expedits per Jaume, durant aquesta nova estada a Montpeller, no sembla poc ni molt
estat jurat l'infant Alfons com a rei d'Aragó. ¿Què calia fer? El rei expedeix un terç diploma. És cert: ell havia convocat els bisbes i els nobles i
esmentats. I en aquesta mateixa estada a Lleida, amb la mateixa data, expedia el rei un altre diploma, que no és sinó l'exacta reproducció del que, més
és sinó l'exacta reproducció del que, més de dos anys i mig abans, havia expedit a Barcelona declarant que, en nomenar el seu fill Alfons hereu del regne
naturals després dels dies de llur pare. Tot això sabem per un diploma expedit per Jaume I el 20 de setembre de 1253. Així rebien
encara dos dies després, el 22 de setembre, a Barcelona mateix, expedeix un document on declara: que, amb consentiment i voluntat paterns,
l'explicació més lògica, no fos que no se'n parla per res en el document expedit per Jaume I dos dies abans. Una altra pregunta acut davant la insistència
i cavallers, i aquestes signatures i les que trobem al peu dels documents expedits aquells dies per Jaume I ens permeten de refer parcialment el seguici del
Trobant-se a Saragossa, el 22 de febrer de 1263, el rei expedeix tota una sèrie de documents a favor del seu fill. Li dóna, en primer
absències de l'infant. Però, en campanya i al costat del seu pare no expedia documents i per això no ens han restat proves documentals dels seus
III ordenar —el 17 de juliol de 1350— que li siguin expedides per mar les dinou estàtues dels reis d'Aragó i comtes de Barcelona que
I quan, un quart de segle més tard (en febrer de 1375) li expedeixen el seu equipatge de Barcelona a Tarragona, a ningú no se li acut cap
es troba avui reunida a Prato, a Toscana, on totes les filials anaren expedint llurs arxius per disposició testamentària de Datini. D'ella, bona part es
car n'arribà a mancar a Catalunya. En el segle XVI s'expedien també garrofes, mel, oli i pesca salada. La mel i l'oli ja s'exportaven
limitar el comerç dels seus dominis. En el decret d'inhibició que expedí el 26 de febrer de 1356 "ordena vol e mana lo senyor rei,
poltres y mulats, etcètera. Els ports de Fenicia, diu J. Toutain, expedíen a tot arrèu estofes tenyides ab púrpura, vidrieríes de Sidon y fustes del
establir la llista circumstanciada dels que necessiten passaport i per a expedir certificats de títols i d'estudis. Veig estesos per terra papers i
I no he de dir-te la flaireta que fèiem; talment com si ens haguessin expedit per telègraf de la masia a la Universitat... Gangues del fadrinatge,
i contractes que amb ells feien i, finalment, de curar el trafegar i expedir als adquirents l'arreplega aconseguida. I, ja encarrilat i impost en tots
el volum de les matèries primes a importar i dels productes fabricats a expedir vers els mercats exteriors de consum. El Consell Nacional d'Economia, en
de bord, el nombre de saques. Des de Barcelona, la correspondència era expedida per terra i per mar. Hi havia diligències que repartien la de Manresa,
però el Rei Ferran II a 9 de novembre del 1512 expedí una Pragmàtica revocant aquell costum, per suposar-lo contrari a l'Usatge
ja esplicat, i que fixa l'article 188, no poguent-se mai expedir comisionats d'execució, que era la tiranía més indigna que s'exercía
per més que la llei parli sols de segons contribuients contra qui s'hagi expedit apremi, és perque aquests quedaríen fòra dels altres conceptes —plet,
conceptes —plet, contracta, etz.— i perque en realitat fins que se'ls ha expedit apremi en virtut de l'expedient de responsabilitat no pot
R. O. de 17 d'Abril de 1877, el secretari ve obligat a expedir tals certificacions sense més drets que l'arbitri que figura en
separades. Aquí sols s'operen © dels minerals que s'extreuen, expedint-se el reste a Alemanya, Anglaterra, França, Bèlgica i fins a Amèrica. En
es neteja i passa al taller per a ser treballada o al magatzem per a ser expedida. La fundició líquida, al refredar-se s'ha contret, per lo que ha quedat
Trenta anys enrera el guarà català era ja tan sol·licitat que s'expedien molts ases procedents d'altres països, venent-los com si fossin de raça
a evitar la temptació de trametre les primeres massa verdes, que per a expedir-les ha de tenir el suc 8 de sòlids per cada unitat d'àcid
en que jeia. I, a l'efecte, en 8 de giner de 1926, expedia una reial ordre disposant que el Consell de l'Economia Nacional, amb la

  Pàgina 1 (de 6) 50 següents »