DispersionsDispersions   Distribució cronològicacronològica
Distribució
  Distribució geogràficadialectal
Distribució
  Lemes:
  reset   aplica
extralimitació F 88 oc.
Incloure lemes secundaris
  Filtres
 
     Filtre per autor
     Filtre per títol
     Filtre per any de publicació
     Filtre per tipus  
     Filtre per traducció  
     Filtre per varietat  
CTILC (1833-2020)
Imprimir  
CONCORDANCES D'UN LEMA
  Enrere Nova consulta
 
 
Lema:  Coincident amb extralimitació Freqüència total:  88 CTILC1
  Mostra sobre el resultat     Quantitat:  aleat. línia punt a punt Quantitat per pàgina: 
  Ordenació:
referències integrades

És una crítica molt dura de la falta d'unitat dels republicans, de les extralimitacions dels comissaris polítics, etc.. 1 novembre. Dia de Tots
i li ensenyà fins on arribaven els seus drets davant les possibles extralimitacions dels lloctinents. I als sicilians els donà consciència de llur unitat
perquè és una herència que no poden trair i una garantia contra les extralimitacions de l'autoritat reial, els engavanyen les limitacions que experimenten pel
un simple caràcter jurídic, puix que es tracta només de veure si conté extralimitacions. Cap institució del poder central no pot decidir, per exemple, quina serà
dels catalans, a l'ensems que hi són amorosament reptades les extralimitacions pecaminoses. N'hi ha prou amb aquestes cites per deixar senyalat el
modern que es caracteritza per la protecció de la societat contra les extralimitacions individuals urbanes, i guarda les masses circulants de ser ofeses per
que, com deia el poeta Paul Dermée, vigila constantment les extralimitacions de l'instint generador de lirisme. En el cas de Rebull és el necessari
de l'excursió, de comunicar, si cal, a les famílies afectades les extralimitacions constatades o purament pressentides. Res... L'excursió comença amb la
discreció d'alta escola, la intenció estilística, i no autoritzant mai extralimitacions ni exageracions gratuites de les donades per l'estil. En efecte, hi ha
idea un episodi ja dels seus primers anys. Va rebre tres demandes contra extralimitacions alemanyes en el pas de vaixells estrangers pel canal de Kiel; les tres
o una llei. Tant és que siguin naturals com conscients, els perills d'una extralimitació exigeixen una vigilància constant de la raó, la qual és simultàniament
et venditis habuisse viginta quinque libras barchinonenses, qual extralimitació feu que en el 13 de gener del 1349, en Ramon de Comes,
endegadora de les seves actuacions, i, finalment, sancionadora de les extralimitacions. La intervenció moderadora del poder públic en el nostre règim jurídic és
per tant, en responsabilitat administrativa, per desobediència, extralimitació, negligència o abús de funcions. Els regidors de la Comissió de Govern
instruccions que ens priven d'entrar a França? Es tractarà només d'una extralimitació? O serà al capdavall un simple malentès? Totes aquestes hipòtesis passen
podran ésser sancionats amb apercebiment i multa per negligència o extralimitació en llurs deures. Els regidors sols podran ésser suspesos pels Jutjats i
d'una facultat d'assistència, preferentment judicial, que corregeixi les extralimitacions del Poder i restableixi el dret individual pertorbat per un acte
garanties. Casos en què procedeix la suspensió. I. Casos d'extralimitació de competència. Quan les Corporacions o autoritats municipals obrin amb
de competència. Quan les Corporacions o autoritats municipals obrin amb extralimitació, adoptant acords en matèria aliena a llur competència privativa,
de reduir-se si la urgència fos extremada, determini si hi hagué o no extralimitació i, en conseqüència, mantingui o suspengui l'acord, afirmant o denegant la
la suspensió dels acords municipals: a) L'Alcalde en els casos d'extralimitació de competència en matèria orgànica i en matèria d'exaccions municipals.
del Contencioso-administratiu i el Tribunal de Cassació en els casos d'extralimitació de competència quan els Alcaldes, malgrat el corresponent requeriment
la llei i no res més just que, per virtut d'un recurs, sigui corregida l'extralimitació comesa. El recurs d'abús de poder és una eina formidable contra les
comesa. El recurs d'abús de poder és una eina formidable contra les extralimitacions estatals i semiestatals, particularment contra les arbitrarietats
en aplecs d'irreverències, com les anomenades "festes dels boigs". Les extralimitacions portaren naturalment les prohibicions, que deixaren gairebé pertot les
humana, que es llei del particularisme. Pera oposar-se a les possibles extralimitacions del poder públic en nom de l'interès colectiu, la llibertat ha
diversos Estats a l'unir-se, es la llur defensa contra les possibles extralimitacions d'una nació més forta, tots els serveis que's refereixin a la
Ajuntaments poden ésser sospesos per els Governadors quan caiguin en extralimitació greu, de caràcter polític, donant publicitat al acte, excitant als altres
poden esser majors pera ell ja que presidint pot incórrer en veritables extralimitacions i abusos —que el R. D. de 18 d'Abril de 1892 diu seràn
el mal causat. La segona es per a quan se reincideix en els cassos d'extralimitació de poder i abús de facultats o negligencia de més conseqüencies, però que
cas de reincidencia en falta ja corretgida amb apercibiment o en els de extralimitació i demés, de caràcter greu que no exigeixin sospensió ni donguin lloc a
quan és demandat criminalment i per complir acords consistorials, sense extralimitació, les despeses de la defensa son de càrrec dels fondos municipals. Ses
la amonestació, en una de les dites faltes, ja per haver caigut en extralimitació de poder i abús de facultats o negligencia, quines conseqüencies, si bé
i sospensió de regidors. La primera sols pot ésser per raó d'extralimitació greu, amb caràcter polític, en que's dongui publicitat al acte, s'exciti
que si en quelcom poden faltar, pendrà aviat caràcter delictiu, sia per extralimitació sia per abús, tota vegada que ses atribucions son encara més concretes i
la responsabilitat administrativa en que hagin incorregut per tal acte de extralimitació o mala administració, car si bé és cert que els arcaldes o ajuntaments al
sense el quorum dels dos terços, constituirà una veritable extralimitació personal i no un acte d'administració del consistori. A més déu
mirar si l'Ajuntament s'ha sortit de sa esfera d'acció, si hi hà hagut extralimitació, car en ço que és propi i esclussiu dels Ajuntaments ell no hi té altra
per al propi dret, sinó que's denuncía al superior geràrquic l'abús, l'extralimitació o l'ilegalitat comesa per el seu inferior. Aquesta acusació, purament
aquests podràn interposar l'oportú interdicte, que sols serà contra sa extralimitació o execució ilegal. Però això si's desconeix o s'ataca la propietat, no si
projecte de pressupost, el síndic déu estudiar-lo dictaminant si ha hagut extralimitació en la forma i en el fondo i especialment respecte als punts següents:
sos pressupòsits aprobats, al sol efecte de que corretgeixi possibles extralimitacions legals, concepte aquèst que déu referir-se a lo explicat al parlar de la
lo que els repars de comptes són la manera de descubrir i castigar les extralimitacions, abusos i fins les faltes administratives. Hi hà que distingir entre
de que en la vida ordinaria, siga per reprobables deixadeses, siga per la extralimitació de les passions no dominades, siga pel exessiu apego i afany dels negocis
a la presentació de la demanda s'hagi obtingut la declaració d'extralimitació governativa imputable al funcionari contra el qual es dirigeix la
funcionaris incorreran en responsabilitat administrativa per negligència, extralimitació o desobediència en l'exercici de llurs funcions". Aquesta
el qui aconsella, el qui auxilia, el qui reprimeix en un moment donat les extralimitacions dels impulsos instintius que poden anar contra l'individu o la comunitat.
de 1574, el Concell atribuía a son immediat antecessor la extralimitaciò, consultant als advocats si podía esdevenirse que hi hagués demanda de
moble no tingués divisions ingènites i ben manifestes. De vegades aquesta extralimitació de la decoració s'expandeix fins als plafons laterals, els quals quasi
extensió antinatural d'atribucions, a favor del governant, és a dir, una extralimitació política. Sense ella no hi ha antagonisme possible, car, perquè són drets

  Pàgina 1 (de 2) 50 següents »