Dispersions  
  Lemes:
  reset   aplica
fèrric A 56 oc.
Incloure lemes secundaris
  Filtres
 
     Filtre per autor
     Filtre per títol
     Filtre per any de publicació
     Filtre per tipus  
     Filtre per traducció  
     Filtre per varietat  
CTILC (1833-2013)
Imprimir  
CONCORDANCES D'UN LEMA
  Enrere Nova consulta
 
 
Lema:  Coincident amb fèrric Freqüència total:  56 CTILC1
  Mostra sobre el resultat     Quantitat:  aleat. línia punt a punt Quantitat per pàgina: 
  Ordenació:
referències integrades

S'evita quasi sempre la casse oxidàssica i moltes vegades la fèrrica. G. Estats del sulfurós en el most. El sulfurós posat en el
acidesa volàtil. d) Evita la casse oxidàssica o bruna i la fèrrica. e) Fa la fermentació més plàcida amb menys elevació de
de malures, i b) previndrà les casses oxidàssica i fèrrica. 5. Fermentació. El vi es deixarà amb la brisa quatre o
faci's l'adició d'àcid cítric. 2. Enterboliment negre o fèrric. És el cas dels vins blancs o negres que fan solatges de color negre
les suprarenals reacciona amb color verda quan hom la tracta pel clorur fèrric i amb color de rosa quan el reactiu és l'aigua de clor, el iode o
i és molt permanent, i segons la fórmula d'Heidenhein o hematoxilina fèrrica, amb la qual es practica la coloració regressiva, és a dir, se
es diferencien en una solució al 3 per 100 d'alum fèrric amoniacal, que els va descolorint fins obtenir el to desitjat (tot això
Reactius: Boule ©, formol cromoacètic, hematoxilina fèrrica d'Heidenhein. L'observació in vivo de la divisió nucleal és força
en seccions longitudinals de deu microns i es tenyeix amb hematoxilina fèrrica de Heidenhein, que es va seguint sota el microscopi amb poc augment fins
(o sigui d'elèctrons). N'es un exemple el pas de clorur ferrós a clorur fèrric. Contràriament, la reducció consisteix a guanyar elèctrons (és a
carregats positivament), com en el cas de la transformació del clorur fèrric en ferrós. 3. El fet que unes teories, considerades com
37. Cúpric Coure. 38. Estànnic Estany. 39. Fèrric Ferro. 40. Mangànic Manganès. 41. Hidrargíric Mercuri.
in vitro, han col·laborat a una millor comprensió del metabolisme fèrric. Actualment, la quantitat de ferro absorbit, transportat, emmagatzemat,
emprat és el ©. S'utilitza normalment sota forma de citrat fèrric i a la dosi de 1 © per cada 2 Kg de pes corporal. El
D'aquests reactius, n'hi ha d'origen mineral: sulfat d'alúmina, clorur fèrric, calç, i d'origen orgànic (polímers): macromolècules catiòniques,
22,6% Quant als metalls, se separa primer la fracció fèrrica (magnètica) i després la no fèrrica (Al, St, Cu, Zn i
metalls, se separa primer la fracció fèrrica (magnètica) i després la no fèrrica (Al, St, Cu, Zn i Pb). També es pot recuperar el vidre
Deixalles de ferro i acer 25. Minerals metàl·lics no fèrrics 26. Matèries brutes d'origen animal i vegetal nda. 27.
46. Prod. acabats de ferro i acer 47. Metalls no fèrrics 48. Articles manufacturats de metall nda. 49. Màquines
crosta laterítica dura (amb aspecte d'escòria), cimentada per hidròxid fèrric i anomenada localment "/arrecife\" (fig. 32).
total d'Escòcia correspon a la landa de Calluna; el sòl hi és un podzol fèrric amb un horitzó B sovint endurit (hardpan). La landa és
pot ésser bru fosc (podzols húmics) o roig de rovell (podzols fèrrics). El bosc de pícea (Piceetum typicum) comprèn, a més de l'estrat
color terrós-rogenc o ataronjat. Hi poden intervenir d'altres pigments (fèrrics, hemosidèrmics, carotens, lipofucsines, etc.). La pigmentació pot
pesada, que són el ferro i el carbó, així com també els altres metalls no fèrrics fonamentals en l'economia moderna. L'únic mineral d'una veritable
el poc desenvolupament d'aquelles. El fet de la inexistència de jaciments fèrrics i carbonífers importants possiblement ha privat l'economia catalana de
© Hidròlisi del clorur cròmic © Hidròlisi del clorur fèrric © Hidròlisi del sulfat d'alumini © Hidròlisi del sulfat
© Hidròlisi del sulfat cròmic © Hidròlisi del sulfat fèrric © Hidròlisi del clorur mercúric © Hidròlisi del bromur
del clorur d'alumini Hidròlisi del clorur cròmic Hidròlisi del clorur fèrric Hidròlisi del sulfat d'alumini Hidròlisi del sulfat cròmic Hidròlisi del
del sulfat d'alumini Hidròlisi del sulfat cròmic Hidròlisi del sulfat fèrric Hidròlisi del clorur mercúric Hidròlisi del bromur mercúric Hem arribat,
trivalents Constatem un paral·lelisme total entre la hidròlisi del clorur fèrric i la del clorur cròmic, anàlogues als fenòmens II i IV
cròmic, anàlogues als fenòmens II i IV del sulfat fèrric. Pels títols d'ordre 1 a 0,001, © © i pels títols
a més de calç té un 17 per cent de sílice, alúmina i hidròxid fèrric, a una temperatura quasi de fusió, perquè es formi l'òxid de calci lliure
i es produeix un color que va del rosa al carmí: B. Catió Fèrric © (1). Una mica del precipitat obtingut amb la sosa es
d'àcids carboxílics la solució es decolora. Fenols Reacció del clorur fèrric: A la solució problema neutra o dèbilment àcida se li addicionen unes
del món. Aquest distingit investigador ha recollit tres mil peces fèrriques de forma esfèrica, els diàmetres de les quals van de 0,1 a
i alcohols, oli d'oliva, bestiar de carn, llana, carbó mineral, minerals fèrrics, ferro i acer. Entre els que Catalunya ven a Espanya en quantitat hi ha
polipiforme cauterisantla també ab diferents tópics (ácid crómic, clorur férric, etc.), empró sempre tenía tendencia a rebrotar. En la tongada del any
ferre que quasi sempre contenen, el qual se sobreoxida y després l'òxit fèrrich se hidrata, modificant la textura de la roca, que acaba per tornarse
d'Arenys de Mar, ens ha posat al descobert les restes d'una fundició fèrrica, abandonada ja en temps dels romans. L'actual excavació d'un Forn de
sense més components que vestigis d'anhídrid carbònic i òxid fèrric. D'aquesta composició química i de les dades angulars es desprèn que
per 10 son 0'0092 grams per kilógram. Alumina y Óxid férrich. Las ayguas procedents de la separació de la sílice han servit pera
lo filtre, calcinat y descomptant lo pes del filtre, ha resultat d' óxid férric grams 0'018, que correspónen á 0'0162 d' óxid ferrós, y
s' hi tiran després dugas ó tres gotas d' una solució debil de cloruro férrich, tenint cuidado de que no 's barregin los dos liquits. Si 'l vi conté
ab una mica de benzina, y sobre aquesta s' hi fa relliscar lo cloruro férrich. Alum. Es lo sulfat alumínich potásich y s' afegeix al vi pera donarli un
minerals, que produeix sulfats, el de roques ferroses, que produeix sals fèrriques, el del nitrogen gasós, que produeix nitrats i, en fi, els de metalls en
la indústria procedirà del reciclatge de materials. Ferralla d'alumini i fèrrica per a les fàbriques d'alumini i d'acer. Paper vell per a la fabricació de
i l'economia relacionada amb l'explotació dels meners de minerals fèrrics i l'obtenció del metall a les farques. No s'ha d'ometre, emperò, la cria
amb aquest metall. Els meners, a la nostra terra, no eren de minerals fèrrics d'alt contingut de metall, però els nostres artesans el saberen laborar i
hi són presents diverses balmes i espelurques. Minerals explotables —fèrrics i calcàries—, energia hidràulica, un poc d'agricultura i bestiar en
la mescla de les solucions: Les proporcions del citrat fèrric i del ferrocianur poden ser lleument incrementades. Teòricament, aquesta

  Pàgina 1 (de 2) 50 següents »