DispersionsDispersions   Distribució cronològicacronològica
Distribució
  Distribució geogràficadialectal
Distribució
  Lemes:
  reset   aplica
facultar V 167 oc.
Incloure lemes secundaris
  Filtres
 
     Filtre per autor
     Filtre per títol
     Filtre per any de publicació
     Filtre per tipus  
     Filtre per traducció  
     Filtre per varietat  
CTILC (1833-2020)
Imprimir  
CONCORDANCES D'UN LEMA
  Enrere Nova consulta
 
 
Lema:  Coincident amb facultar Freqüència total:  167 CTILC1
  Mostra sobre el resultat     Quantitat:  aleat. línia punt a punt Quantitat per pàgina: 
  Ordenació:
referències integrades

obligats no compleixi el que li pertoca; que l'article 1154, faculta el jutge per a modificar equitativament la sanció quan l'obligació
ha suprimit el lluïsme radicalment, i, com a contrapartida, faculta el cedent a demanar un augment del cànon estipulat; l'abolició decretada
de Copèrnic, Galileo i Descartes, els progressos del raonament sembla que facultin l'home per a calcular i predir el moviment dels astres, la caiguda dels
el màxim els fragments, puix que la íntima connexió periòstica que tenen, faculta que puguin viure fins i tot peces òssies que a primera vista semblen
de les infeccions en aquesta regió entre elles la gangrena gasosa, faculta el cirurgià de portar fins a les últimes conseqüències la conservació
del monyó i fractures de la mà Les característiques anatòmiques del carp faculten que, des del punt de vista clínic, poguem considerar com una sola gran
la ferida per sutura, sempre que reuneixi les condicions òptimes que la faculten. En aquestes fractures s'hi observen amb més freqüència, inflamacions
com recomanava amb insistència Ollier, puix que en respectar el periosti facultem la formació d'una nova planta posterior del peu i la possibilitat d'un
la llei promulgada el 21 de juny del 1865 que facultava al govern per a l'abolició del dret diferencial de bandera; i el tractat
per a afrontar les despeses mínimes de l'ensenyament, i el rei va facultar-la per a construir uns magatzems i beneficiar-se amb el producte del seu
que plasmi el sentiment jurídic del poble. I en el segon i darrer article faculta els Jutges i Tribunals de Catalunya per aplicar les normes de les lleis
modificant el Reglament de contractació municipal, en el sentit de facultar els Ajuntaments per a admetre les proposicions per a subhastes en dues o
per la Llei del Contenciós del 22 de juny del 1894, que faculta els Tribunals per a suspendre les resolucions recorregudes, escoltant el
a cada una de elles. Un avanç en sentit autonomista ha consistit en facultar a les ciutats el dret d'elaborar les seves pròpies cartes. L'Estat de
fos sotmesa a la legislatura, la qual l'aprovaria o rebutjaria en bloc, i faculta a la ciutat de 3.5000 habitants o més perquè poguessin
del principi proporcionalista en les eleccions, i, en la base vuitena, facultava els seus diputats per a retirar-se del Parlament de Catalunya. I fou en
Sr. Rector aproven les dites bases amb data de 20 de Novembre facultant-se al Rvnd. Joan Torra, rector de la Parròquia, per a firmar
tant, la persona lesionada per un determinat acte contrari a la llei ve facultada precisament per l'ordenament legal per a reclamar del seu autor una
d'un càstig, però que no originaven un procediment públic, sinó que facultaven el particular agreujat per a interposar una acció contra el culpable. No
mes vell document que dona a entendre ser l'orari un distintiu litúrgich, faculta per pensar que l'Espanya visigótica fou el primer pays que doná lloch a
mondas" estaràn al inmediat encàrrec dels ceglers i 'l 142 faculta al Sindic per a proposar-les segons cregui convenient en totes o en
la seva suficiència, obté el títol de patró de pesca. Aquest el faculta per a governar embarcacions de pesca, de totes les característiques, des
per a cercar meners als mateixos llocs abans citats. En 1439 es faculta Joan Gonçalvo, pedrer, i Nicolau Vilar, ferrer, de Girona, per a cercar
no en parla mentre ens posa de manifest les condicions formals que ens faculten per a bastir interiorment l'objecte del coneixement fins a arribar a les
A les darreries del segle XIV i mitjançant privilegis reials, es faculta i delega a les ciutats per entendre i ordenar en les confraries de
Centenari de Pasteur, organitzada per l'Institut Francès de Barcelona; facultant-se la Presidència per disposar el que cregui més convenient per a la
de Mollerusa a Bellcayre, en els quilòmetres completament acabats, facultant el senyor Enginyer-director perquè faci directament i en la forma que
i una envergura de 25 id.. Ses ales, llargues i sinuoses, faculten l'animal per volar rapidament i variadament. Se troba per tota l'Europa.
en lloc. Té les ales sumament llargues, rectes i estretes, lo qual la faculta per volar rapidament. Quan se troba en repòs, les seves orelles estan
i sos robustos unglots, amb els quals mata i estripa. Aquests unglots el faculten per a pujar pels arbres i pels penyalars, anc que siguin quasi aplomats.
a més, neda amb gran facilitat, i moltes voltes l'ésser un bon nedador el faculta per a ésser un bon pescador, i pot així trobar en el peix un excel·lent
, és ja de tota necessitat que, o bé es varii la llei de caça, o bé es faculti i aconselli el permís en determinades regions on hi és convenient la caça
des de la dominica de Rams, fins a la dominica després de Pasqua. El Dret faculta els Ordinaris per allargar aquest temps anticipant-lo fins a la dominica
qui també el deixá en 1742. Alleshores el bisbe Marimón, facultá al monestir per buscar-ne ún, més (pro hac vice tantum) diu el
per mitjà dels seus ambaixadors, eren sumament comprometedores. Es facultà també als Presidents per a reunir Parlament extraordinari, si les
i President de la Província de Tarragona. En el decret capitular se'ls facultava per a corregir, esmenar i declarar les antigues Constitucions, i fins
de 1627 rebia el Nunci de S. S. a Madrid un Breu pontifici facultant-lo per a dur a terme immediatament aquesta reforma. Aquest subdelegà el
cos, la conducta del qual s'assembla a la conducta del meu propi cos, em faculta a pensar com a probable que aquest cos està referit a un jo que no puc
impedir que arribin a votar-se. Per evitar això, el transcrit article faculta al Batlle per avortar la prerrogativa dels Consellers mitjançant la
de Metges. Malgrat que l'any 1974 una nova ordre ministerial facultava d'obrir els partits tancats a les autoritats sanitàries de forma
Més endavant es produeix una distensió en aquesta sistemàtica, en facultar que la successió sonora s'ordeni a l'atzar. Per a l'esmentada finalitat
y altres tantes a l'Alavall, perqué compressen metall de plata, facultantsels per comprar peces de vuyt, al preu de divuyt diners cada una, treball
col·lectiva. Si són els treballadors els infractors, el conveni facultarà les empreses per imposar les sancions que hi són pactades(...). Si és
d'apèndixs abdominals adaptats per a la natació i altres tres que el faculten per al salt. Hom el sol trobar sota les pedres, entre algues o bé amagat
tampoc no pot obrar de pintor sense tenir els mateixos requisits que l'en facultin. S'estableix també en aquest reglament que en el cas d'examinar-se el
aquesta qüestió a l'art. 22.2 de la L. M. R. F., és a dir, facultant el Govern autonòmic per establir els criteris, requisits i condicions
oficial de l'objectiu proposat i de l'emplaçament elegit que faculta l'interessat per a sol·licitar l'autorització de construcció. Els
d'explotació provisional, que permet la càrrega del combustible i que faculta l'interessat perquè, transcorregut un cert període en el qual es comprova
Directiva del Consell de les Comunitats Europees (art. 4.4.) que faculta els Estats membres per considerar com un sol subjecte passiu les persones
de la presència de la publicitat, entre d'altres aspectes. L'Estatut faculta el Govern a concedir a les comunitats autònomes, prèvia autorització per

  Pàgina 1 (de 4) 50 següents »