Dispersions  
  Lemes:
  reset   aplica
fulletí M 29 oc.
Incloure lemes secundaris
  Filtres
 
     Filtre per autor
     Filtre per títol
     Filtre per any de publicació
     Filtre per tipus  
     Filtre per traducció  
     Filtre per varietat  
CTILC (1833-2018)
Imprimir  
CONCORDANCES D'UN LEMA
  Enrere Nova consulta
 
 
Lema:  Coincident amb fulletí Freqüència total:  29 CTILC1
  Mostra sobre el resultat     Quantitat:  aleat. línia punt a punt Quantitat per pàgina: 
  Ordenació:
referències integrades

en un mateix terreny; així com de divulgar, mitjançant revistes o fulletins, tots els estudis i pràctiques modernes que directament o indirectament
exercir un treball realment eficaç dins diversos camps. La ràdio, el fulletí, la premsa periòdica, la televisió, serien mitjans que aquests escriptors
dels cops de puny. L'Amor-Curiositat té tota la trista monotonia del fulletí. No cal negar que mentre el ""touriste"" recorre llegües cercant el
d'il·lustrador. Féu cobertes, orles, caricatures, dibuixos per a contes i fulletins en tota mena de publicacions: /El Guante Blanco, Avant, Pensat i Fet,
diu interés. "Rebeca" resulta una pel·lícula important i no un folletí més o menys complicat. Els artistes, es superen en el seu comés, i ens
'n tè la culpa? Los fills pródichs, que no son pochs, los detestables folletíns y novelas dolentas que circulan ab gran descaro per tabernas y cafés, per
de notes donades. Som enemics sistemàtics de contar aventures de folletí i fer supèrflues giragonces a l'entorn de fets criminals, quan no tenen
ó /El Consejo de Ciento\. Apareixían llavors en los folletins dels periódichs polítichs moltas novelas, llegendas, y estudis historichs
ptas. trimestre. Los suscriptors del interior reben las obras del folletí encuadernadas. Fundadors. Joan Brú Sanclement. Joseph Ximeno Planas.
no deixa de ser bastant significatiu. * * * [21] Últim folletí de la aplaudidíssima sarsuela de gran éxit arreglada al catalá per D.
D. Conrat Colomer Flor de té * * * [21] Quart folletí de La filla del marxant * * * [21] Octau
de La filla del marxant * * * [21] Octau folletí de la aplaudida comedia de gran éxit, de D. Jaume Capdevila Lo Senyor
en una de les millors societats de Barcelona; ademés la publicarà en folletí regalant 20 exemplars al autor. 2on· El mateix premi a
15 exemplars impresos de la mateixa. 3er· Publicarèm en folletí, y donarèm a estrenar el millor diàlec en prosa que s'ens remèti. Formen
Escena final de la obra. Direcció: J. Gost. * * * [1] Folletí: Setze pàgines del drama en tres actes El sacrifici. * *
ptes.. Fora: trimestre 2'25 ptes.. Surt els dijous. Folletí: 16 planes de Fulles escampades, 8 de Canigó y
Elisabets, 4, Libreria. * * * [684] Nostres folletins Habent acabat ab el passat número la visió dramática en un acte y en
de Consuegra y Almería n' ha tret argument per una munió de novelas de folletí que, naturalment, per sa oportunitat y palpitant interés, valían be lo
dolor", esculptura, per A. Mercié. Corresponen á aquest número els folletins de "La Morta", de Pompeyo Crehuet, y "Póm de
les gracies per l'obsequi que'm feu el dia del meu sant y ademés el fulletí no. 4 de una Historia de les Ciencies Naturals. Com que no'l
li remeto un exemplar senser y si per cás pot Vosté retornarme'ls altres fulletins solts que servirán pera completar algun altre volum. També li remeto els
y que donarem a conéixer als valensians. El motíu de publicarles en folletí es per ser la manera més económica pera el públic, pues qu' en
Arthur Girbal Balandru. Matinal, per C. P.. Noticias. Secció recreativa. Folletí. * * * [8] Noticias En el "Círculo Católico de
Maig se publicará 'l fallo del Tribunal ó Jurat, y després, en forma de fotlletí, publicarém los treballs premiats. Las tarjetas dels autors no premiats,
desde que vingué al mon hasta huí, día per día, y que á manera de folletí, bó pera encuadernar, qu' el vacha desembuchant. (No podem menos que
de Bilbao. Notes regionals. Literatura, Art, Ciencia, Sports. Interessant folletí. Plana literaria setmanal. Anuncis, reclams y comunicats, a preus
peces menudes temps enrera, hauría constituhit una perfeta novela de folletí, mes jo vos la donaré en compendi, concentrada y esbravada ensemps,
de llegir, á números vells de setmanaris ilustrats, y á alguns tomos del folletí del Diari de Barcelona que Da. Isabel havia col·locat en la táula rodona
y un atormentat per l'odi dels contemporanis. Enveja de folletí romàntic. Jo meteix, m'hi he llençat a la follia romàntica.