DispersionsDispersions   Distribució cronològicacronològica
Distribució
  Distribució geogràficadialectal
Distribució
  Lemes:
  reset   aplica
fus A 40 oc.
fus M 275 oc.
Incloure lemes secundaris
  Filtres
 
     Filtre per autor
     Filtre per títol
     Filtre per any de publicació
     Filtre per tipus  
     Filtre per traducció  
     Filtre per varietat  
CTILC (1833-2018)
Imprimir  
CONCORDANCES D'UN LEMA
  Enrere Nova consulta
 
 
Lema:  Coincident amb fus Freqüència total:  315 CTILC1
  Mostra sobre el resultat     Quantitat:  aleat. línia punt a punt Quantitat per pàgina: 
  Ordenació:
referències integrades

potser de l'olímpic i de Themis?", va dir Clotho, sense deixar, però, el fus i de feinejar. Parlava tan sols per matar una mica l'estona, perquè entre
jardiners, xofers, la guàrdia, etcètera, en dreçar-los com un fus, llauraran conformes sota el meu índex imperatiu, i Admet el primer, no
—Padrí...! Tantes li'n fa la fellona, s'arrenca el fus i la filosa... Mila li posava la mà sobre la boca. Munda del Roso
i el petonejava, mentre ell en veu baixa acabava la cançó: s'arrenca el fus i la filosa, li venta un cop a la corona. —Heretge! Dolent! I
Jeroni podia contemplar, a cor què vols, la noia bonica, dreta com un fus, a penes asseguda a l'extrem de la cadira, els colzes ben ajustats a la
terrenals per a vindre al poble. Necessiten els camins, drets com un fus, de les il·lusions infantils. I arriben els Reis. I fan la felicitat de
—Així, doncs, gosaríeu dir que proclameu el treball familiar amb el fus de filar per a les dones i el càvec primitiu per als homes.
explicareu. Com no sigui que els savis d'ara hagin tornat a descobrir el fus de filar o les agulles de fer ganxet, al meu temps cada màquina era una
del capitalista. El capitalista inverteix el seu diner en l'adquisició de fusos, cotó i mà d'obra. Troba aquestes coses al mercat i per tant com a
al seu valor efectiu), el capitalista posa després l'obrer davant del fus per a transformar cotó en fil de cosir. En aquest punt, diu Marx, "el
assalariat és una part del capital, de la mateixa manera que els fusos i les matèries primes: és la part "variable" del capital, el "fons
soroll de la pluja caient damunt les fulles sigui en lloc del soroll del fus, fins que Bagheera i jo puguem ajeure'ns a la casa del brahman i fins que
ab la filosa al costat y fent giravoltar ab la llestesa de sos dits lo fus ab que'l gat tot sovint venia á jugar-hi. Per fer saliva la vella
fa una pila de ràpides trecerilles i, en acabat, s'endinsa recta com un fus en la plana pomposa i exuberant. Quin braó té la carn d'aquesta terra i
però, per què l'ànima de Reus, apassionada, roent de fervor, recta com un fus, clara i musiquera com un matineret d'abril, sempre a pic de florir com
i hores, mentre la seva mare filava, podia mirar el torn, i espiar el fus vertiginós i la roda que xiulava: això li feia venir pensaments al seu
A mitjans de juny, cada una de les erugues fa un capoll sedós en forma de fus, dins el qual crisalida. Els capolls de les erugues d'una mateixa colònia
Arbres fruiters U simple i cordons de 2 metres Fus i piràmide Petites formes a ple vent Arbres a ple vent Arbres grans
ran de terra... —...I el capità Matamoros, ¿te'n recordes? Dret com un fus i imperturbable entremig d'aquell eixam de mosques de plom, amb tota
presa presos preses, gris grisa grisos grises, clos closa closos closes, fus fusa fusos fuses, etc.. Per a les excepcions, v. §§ 241 d i
presos preses, gris grisa grisos grises, clos closa closos closes, fus fusa fusos fuses, etc.. Per a les excepcions, v. §§ 241 d i
preses, gris grisa grisos grises, clos closa closos closes, fus fusa fusos fuses, etc.. Per a les excepcions, v. §§ 241 d i
gris grisa grisos grises, clos closa closos closes, fus fusa fusos fuses, etc.. Per a les excepcions, v. §§ 241 d i 247.
mes mesos, pes pesos, fris frisos, pis pisos, gris grisos, clos closos, fus fusos, ús usos, etc.. N'hi ha però alguns d'estos noms que formen el
mesos, pes pesos, fris frisos, pis pisos, gris grisos, clos closos, fus fusos, ús usos, etc.. N'hi ha però alguns d'estos noms que formen el plural
el femení; exemples: ras rasa, pres presa, gris grisa, clos closa, fus fusa, obés obesa, marqués marquesa, cortés cortesa, francés francesa
el femení; exemples: ras rasa, pres presa, gris grisa, clos closa, fus fusa, obés obesa, marqués marquesa, cortés cortesa, francés francesa (i
fos, de riu fogir, fugir fum fons, fondo, a forat foradar forcat furt fus Tal paritat en llengües com el galaico-portugués i el bacavés, tan
en el cap de mort o cap de moro, cabota cilíndrica de ferro fus que sobressurt de la mola de davall. En el centre d'aquesta mola de
boca, bocada; bec, becada; cotxe, cotxada; taula, taulada; forn, fornada; fus, fusada; arròs, arrossada; fava, favada; castanya, castanyada; costella,
cloendat; bosc, boscat; enteniment, entenimentat; campana, acampanat; fus, afusat; guitarra, aguitarrat; ronyó, arronyonat; botifarra, abotifarrat;
dóna vida, sovint tota la vida emotiva que té. Per això els càntirs, els fusos, les almorratxes, els garrots, les bigues, les reixes, els collars del
renaixerà del tot, lliure de l'amenaça: la darrera fumarel·la, el darrer fus fabril, van a amagar-se a l'horitzó; però encara no heu acabat de
canya llarga amb un manyoc de llana entortolligat al capdamunt, a tall de fus. Revestiment exterior. Calafatejats i enquitranats els bastiments,
ocupava la planta baixa i quatre pisos, on rutllaven 53.000 fusos que produïen a l'any, en marxa normal, un milió cent mil quilos de fil.
fosc: caràcters que la fan reconèixer fàcilment. La corol·la té forma de fus o de tub, amb cinc estams inserits a la corol·la i ovaris de dues
xic més inconstant i infidel que aquesta última. L'arrel té la forma de fus; tronc alt, cilíndric i pelut; fulles grans i piloses; flor de color
és transparent; la seva forma, mirada al microscopi, és la d'un fus aplanat, buit interiorment, acabant en punta per tots dos caps. Les seves
o grollers. L'eina primitiva per filar tota classe de matèries fou el fus i la filosa. Sorprèn de veure la persistència d'aquest mitjà de treball
de la membrana nuclear dintre del protoplasma, i per la formació de un fus filamentós de cromatina, al redós del qual s'hi posen els cromosomes, de
mànec de canya que, en un extrem, té estopa entortolligada en forma de fus. Quan la capa de quitrà està seca, hom pinta la barca. Generalment, les
el distenen; per la segona, expandida en el sí del muscle en forma de fusos, s'acusa el grau de compressió que experimenten quan les fibres
psico-motrius. Cada vegada que les sinergies musculars entren en joc, els fusos de Khüne determinen una sensació tant més intensa com més forta sigui la
centres sensorials receptors són rebudes les impressions despreses dels fusos de Khüne, i totes són qualitativament idèntiques, variant, solament, el
sensorials que reben el contracop de la compressió que experimenten els fusos musculars, l'estatueix la repetició d'uns mateixos actes fins a arribar
es muntà en realitat, amb un cost immens, sobre la base de 6.600 fusos i 160 telers mecànics, mogut tot plegat per una màquina de vapor
filats i teixits de cotó o de llana a Artesa de Segre, amb 8.660 fusos, a Alfarràs amb 18.771 i també, encara que en més petita escala,
i als torçats de cotó: dues fàbriques a Alfarràs amb 18.771 fusos; una a Alguaire, amb 20.000; una altra a Rosselló, amb
a Alguaire, amb 20.000; una altra a Rosselló, amb 9.828 fusos, i una altra de menys importància a Torrefarrera. Entre les indústries
no deia mai res a ningú, i, amb els seus vuitanta anys, anava dret com un fus, però semblava completament del país dels morts i de les campanes. El

  Pàgina 1 (de 7) 50 següents »