DispersionsDispersions   Distribució cronològicacronològica
Distribució
  Distribució geogràficadialectal
Distribució
  Lemes:
  reset   aplica
ganduleria F 82 oc.
Incloure lemes secundaris
  Filtres
 
     Filtre per autor
     Filtre per títol
     Filtre per any de publicació
     Filtre per tipus  
     Filtre per traducció  
     Filtre per varietat  
CTILC (1833-2018)
Imprimir  
CONCORDANCES D'UN LEMA
  Enrere Nova consulta
 
 
Lema:  Coincident amb ganduleria Freqüència total:  82 CTILC1
  Mostra sobre el resultat     Quantitat:  aleat. línia punt a punt Quantitat per pàgina: 
  Ordenació:
referències integrades

com el noi de la Rutlla, li inspirés més viva repulsió. A més a més la ganduleria, com sol passar amb aquests caràcters, era potser el vici que més odiava.
desclosa i tibant. —És molt intel·ligent —m'ha dit el sant home—. Té la ganduleria de les tahitianes; les matemàtiques no li diuen res, però en retòrica i
descàrrega anaven estirant les cordes i bellugant la maquinària, amb una ganduleria negra i amb el cor desinflat, ha vingut a bord una mulata tendríssima,
somriure una mica tant se me'n fum, però gens ofensiu, més aviat de mera ganduleria o d'un delicat egoisme per no voler-s'hi encaparrar. Bobby comprenia la
forces per escriure una gran novel·la. Però m'adono de seguit de la meva ganduleria, de la meva incompetència; rellegeixo dues frases que he fet, i les trobo
de seguit els seus entusiasmes varen minvar, i es sentí a la medul·la la ganduleria i la feblesa, peculiars del seu pare, del seu oncle i del seu avi don
perfum integral de la carn anònima, sense pretensions de noblesa, sense ganduleria, sense els marcs daurats amb la pols de la misèria que li ferien els ulls
cosa que no sigui xafaterrossos o menestral ignorant? I després, la ganduleria i la rutina dels propietaris rurals del país, on no n'hi ha un que
del nostre poble, la vida precària dels propietaris rurals, la nostra ganduleria, el destí llastimós que ens esperava. Així emplenava les hores de classe
propi, era... un gandul! Aquesta era la paraula vergonyosa, però exacta. Ganduleria alimentada per la sensualitat, disfressada amb gallardets de somnis i
aquest home. Amb Josep, ¿m'acostumaré a la seva dolçor sorneguera, a la ganduleria i l'almoina? No, no! Abans la ferocitat i la violència del manyà. Però
enllà. Era un gandul, naturalment, que tenia plena consciència de la seva ganduleria i que en treia, pel que vaig veure, gaudis fins a cert punt refinats i
humana que solia amagar darrera d'una apariència decent la seva enorme ganduleria. En el fons era, el que en diuen els bons escriptors, un incomprès. Allò
havia arribat a construir una mena de filosofia de l'acció basada en la ganduleria, petit i bulliciós cenacle d'on eixiren tantes iniciatives polítiques, on
pixa al llit. Himmelstoss sostenia a peu i a cavall que això no era sinó ganduleria de baixar, i trobà un mitjà digne d'ell per a curar Tjaden. En una altra
Llàstima que no va servir de res, perquè la hipòtesi era falsa: no era ganduleria en cap dels dos casos. Això es veia de seguida en el color trencat que
humana que solia amagar, darrera d'una aparença decent, la seva enorme ganduleria. En el fons era el que en diuen els bons escriptors un incomprès. Tot el
superiors, que deien que aquest sistema de fer caritat fomentava la ganduleria, calgué allargar-la dos anys més. Es reprengué l'any 1804 i,
per a formular una constitució del treball davant de la constitució de la ganduleria i constituir un poder productor davant del poder burgès parasitari,
nefand d'anar-se'n al llit tard, costum que els ha arrossegat devers la ganduleria i la mala vida. És molt possible, però, que la gent que va al llit tard no
Martí i Barjau, el meu batxillerat començà sota el signe de la màxima ganduleria. Però quan s'acostà el mes de juny en aquell famós curs inicial que per a
el segon any del batxillerat, els meus pares varen constatar que la ganduleria que ens creava un mínim esforç pedagògic no podia anar ni amb rodes. El
però, s'hi presentava més ben vestit, i la burgesia i una ben menjada ganduleria jovenívola substituïen aquella sinceritat i aquella rudesa proletària que
del /¡Viva Cartagena!\ Entre els sipais; el que ensabonava la ganduleria de les peruanes més sensuals amb tres pinyols sobre la importància
el ple reconeixement dels seus mèrits, no havia deixat de viure la seva ganduleria còsmica i la seva bohèmia sense remissió. Bagaría necessitava dormir
negra; que tenien molts lloros i algun mestís; que havia arribat a la ganduleria màxima i que no se la passava malament. Deu fer prop de trenta anys, o
i de perdiguer, grassa, fofa, amb un ull de cada color i amb uns aires de ganduleria i de nul·litat irreparables. I encara n'hi havia un altre
les barraques del Paral·lel, tots els cafès concerts i tots els locals de ganduleria o de franca prostitució, allí on s'amagava un piano o un violí, o una veu
són recompensats de la manera més directa i, també, on la incapacitat, la ganduleria i l'abúlia són més aviat castigades. En aquestes empreses poc es poden
y endròmines, seguits de canilles de gossos de casta, malmesos en la gandulería, ab el pelatge com un espill y la greixina tremolàntloshi a cada
amplament indulgenta. Callaren de nou. En Matías, l'Anima, la ermita... ganduleríes, renyines, estretors, tristeses... punyides de totes menes, en voladuries
l'educació com a forma de persuasió i voluntarisme, per acabar amb la ganduleria, la pobresa i la malaltia; l'actitud economicista d'Adam Smith, per qui
y activitat, perque la lley de Deu condemna com pecat capital la gandulería y á cada qual mana cumplir sa obligació. Moral ciutadana es
mata, de consegüent, totes les iniciatives dignes, y fomenta totes les ganduleríes. Encara que no 'l prohibís la lley de Deu, deuría prohibirlo la lley
plantes menudes a les que s'enrosca d'un mode afectuós, o si voleu amb ganduleria. Tanmateix, és ben eficaç. Pot servir sempre que la trobeu, però millor a
que venen obligats a portar els proletaris i la vida de lassitut i gandulería, amb la mateixa relaxació dels vincles familiars, sovint afegint a
coneixer si un que trevallés poch ó malament era per no poder mes, ó per gandulería ó per no saberne prou? A mes de que, observo que moltas dificultats las
món. Si aixô fos així, fa temps que la societat burgesa hauria mort en la ganduleria, per tal com en aquesta societat els que treballen no guanyen i els que
y espiritual sua, y la de aquells que, coneixentho, fomentan la sua gandularía, donantlos limosna. La limosna, diu nostre Senyor, que se ha de fer als
que tu vas destapâ. El Port és així: un mateix ritme de ganduleria i una mateixa melodia, demà i demà passat i avui i
En Gonzalo Serraclara, orador forense un xic epicuri, inquietava la ganduleria de l'Altadill, que no volia anar al camp perquè els ocells no el deixaven
els homes no feien més que passejar-se, la gent s'escruixia de la seva ganduleria, i per això del lloc va dir-ne el Pla de l'Os. Però a la banda
publicacions que hi ha penjades.)] Em pensava que me n'havia volat algun. Ganduleria i misèria; ve-t'ho aquí. El mal ja es crea a les escoles perquè no
a desembocar a la vila. Era un escamot de l'exèrcit de la miseria y de la ganduleria, que passejava alegrament la desfeta, llençant flestomias o grunys de
tot estella, aquell home anava a captar per sport, per costum, per ganduleria, per espargiment y per profit: per tot, menys per necessitat, puig tenia
tal com hauria pogut ferho una dòna, sense que'l vell, ensopit en la ganduleria, fos capaç de donarlos un bon cop de mà. Aquells dos minyons vivian com
casa, l'horta y lo demés de câ'n Payol, no l'hauríen pas retreta tant la gandulería d'en Quim, ni li hauríen fet aquella contra tan furiosa, fins a lograr
com si patís d'algún gam ocult. En cambi en Quim, sens altres béns que la gandulería y mare y avia per mantenir, tenía la ventatja de la estampa: una estampa
Voluntaris de la Llivertat: clavagueró ahont s' escorregué tota la gandulería y 'l llibertinatge de per tot arréu. Se 'ls posá baix la direcció de
lliberals. Per fí, com se sol en tals cassos, hi havía també allí tota la gandulería del partit, tota la turba multa de desayrats, de maulas, d' envejosos, d'

  Pàgina 1 (de 2) 50 següents »