DispersionsDispersions   Distribució cronològicacronològica
Distribució
  Distribució geogràficadialectal
Distribució
  Lemes:
  reset   aplica
gatada F 61 oc.
Incloure lemes secundaris
  Filtres
 
     Filtre per autor
     Filtre per títol
     Filtre per any de publicació
     Filtre per tipus  
     Filtre per traducció  
     Filtre per varietat  
CTILC (1833-2020)
Imprimir  
CONCORDANCES D'UN LEMA
  Enrere Nova consulta
 
 
Lema:  Coincident amb gatada Freqüència total:  61 CTILC1
  Mostra sobre el resultat     Quantitat:  aleat. línia punt a punt Quantitat per pàgina: 
  Ordenació:
referències integrades

del poble i la superior activitat creativa d'unes seleccions. La "gatada" irresponsable, l'esperit de paròdia és una supervivència decadent, que
havíem escrit junts aquesta obra dramàtica; aquella taverna resultava una gatada contínua, que ní les d'en Pitarra. I ara tornem a la conferencia. El
o la cigarreta, s'estenallaven damunt el tapaboques, deien la darrera gatada i es posaven a roncar. La calda del bosc era a vegades insuportable. Les
i el qui vulga saber de la Barcelona vella, tindrà d'aprendre-ho de les gatades d'En Pitarra o els quadros d'En Vilanova. Perquè, a dir veritat, la
la joventut alegre, soldats, mariners, etc., anaven a divertir-se amb les gatades dels còmics, que no eren pas, els que habitualment visitaven Barcelona,
obligats de /L'Esquella de la Torratxa\ (1846) i les altres "gatades" de Frederic Soler. L'ambició dels renaixentistes freturava, és clar,
asseguraven la subsistència de la poesia. L'èxit esclatant de les "gatades" primer, dels drames i les comèdies de Frederic Soler, Josep M. Arnau,
dels que han treballat per ella. ¿Quin dels que començaren amb la "gatada" no acabà tenint aspiracions superiors? Pitarra, per exemple —per
Soler es fa ressò d'aquesta popularitat en alguns dels seus sainets i "gatades", que signà amb el pseudònim de "Serafí Pitarra". Així, en /Ous
per un tarannà mofeta que trobà el seu aglutinant en les paròdies i gatades de Serafí Pitarra i els de la seva colla. El fantasista de sempre ens
Morí poc després d'haver-li descobert les costelles. —No em plauen les gatades! —observà, amb veu tallant, Meléndez—. Era un misteri el que venien a fer.
Plató i Moisès. Treieu-ne conseqüències... —Sol·liciteu de mi una altra gatada? —pregunto—. Observa Chesterton que existeix qui és capaç d'esguardar un
la qual, segons explica Frederic Soler (Serafí Pitarra) en la seva gatada "La butifarra de la llibertat", ell, junt amb uns amics de
al darrera", com li digué Serafí Pitarra en una de les seves "gatades", el qual fou honorat, l'any 1872, amb el títol de comanador de
obres de mèrit literari. Àdhuc en els darrers temps, ultrapassant les gatades pitarresques, s'havia donat a la truculència política i anticlerical.
polític no traspua en les col·laboracions anònimes que aportà a les "gatades" del popular comediògraf, figura destacadíssima d'aquest procés. L'acció
L'elocució no serà la mateixa en representar un sainet de Vilanova o una gatada de Pitarra que si recitem la Nausica o la
el París desmenjat d'aquell temps, que va posar més atenció a una gatada que no pas a un discurs. Als bars, als tallers, a les redaccions, només
donava igual. Crit calamitós: "¡Gat a la vista!" Quina temporada de "gatades" les nostres. No, no fa molt que deixàrem "l'afició"..., i la deixàrem
a fer del nostre catalanesc teatre quasi l'exclusiu estatge de les gatades més insubstancials, en lloc de seguir les petjades d'aquells qui han
i hom surt demanant-se com és possible haver secundat i aplaudit aital gatada. Vet ací la jugada del còmic, la seva habilitat, el seu pertinaç desig i
quaranta anys en fer del nostre teatre casi l'exclussíu hostatge de les gatades més insubstancials, enlloc de seguir les petjades d'aquells qui han
y alguna altra obra més, foren, com si diguessim, l'avensada de les gatades d'en Pitarra, que en febrer de l'any 64 aparegueren per definir
Baldufa\, va avenir-se perfectament amb l'esperit de la gatada, representada, pera més proprietat, pels socis de La Gata, y
festiu groller y intrascendent. Quan la bona sort que obtingueren les gatades va donar la relativa ilusió d'un teatre, aquest va entrar en desitg de
enllà amb aplaudiment y altíssim respecte, y això succeïa mentres la gatada, esmortuida, ja no sabia aont donar-les, y d'altra part, un estol de
constant, ab el seu odi al fals positivisme, ab el seu aborriment de la "gatada" y la broma antipoètica que, ab el pretexte de divertir a la gent, cega
Soler dongué á llum en lo Febrer del últim dels dits anys, sa primera gatada /L' esquella de la torratxa\, podém dir, atés lo desarrollo que
Lo teatre d' avuy, donchs, té 'l seu orígen en aquellas populars gatadas d' en Frederich Soler Pitarra, que ahir los socios de La Gata com
justa gloria de la terra. No seré jo qui aplaudeixi á ulls cluchs las gatadas ditas, fillas de las revistas ilustradas, /Lo Profeta\ y altras,
al obtenir del públich un aplauso enfonzá sota terra singlots y gatadas, perque veya que pera fer riurer ó mellor entretenir, no eran
no tenint cap bon patró, puig desde 'l grabat de la primera gatada fins al empalagós mosso que no sap parlar de res més que de Madrid, qu'
i no badis, Joan Tortell que és tard i vol ploure. —Bombolles! Quina gatada. En comptes de bufar podrien fer-se socis de la "protectora de gossos
de lo que ell mateix esperar podia, puig desprès tant sols de deu á dotze gatadas, se trobá lo públich ja disposat á aplaudir dramas formals y á saborejar
en lo sentit mes verdader de aquesta paraula, y que per consegüent las Gatadas, lluny de ser introductoras del mal gust, com han dit mes de quatre,
y ho logran completament. Per mes que mòlts dels xistes de las Gatadas consisteixin en jochs de paraulas, en quids pro quos, en exageracions y
la forma gráfica d' un vici mòlt comú? Se dirá que alguna de las Gatadas son frívolas y lleugeras, y ho confessarém, puig que 'n Pitarra tè lo
als rapidíssims dictats de sa pensa electrisada. Fins en ses bromes y gatades era espiritual y jocós. Creures podía que ab certs exercicis del enginy,
dramátich nostre, seguiren estrenos de dramas, comedias, sarsuelas y gatadas, com: La Verge de las Mercés, La nina dels cabells d' or, Cada cosa
del progrés humá. Al nostre enténdrer, lo meteix gust que va preferir las gatadas als primitius entremesos y las obras de verdadera pretensió artística á
primitius entremesos y las obras de verdadera pretensió artística á las gatadas, purificará mes ó menos aviat la nostra escena dels defectes que per
que dona sas funcions en lo Prado Suborense, posá en escena la bonica gatada /Lo Cantadó\, de Pitarra y la pessa original del Sr. Gumá,
bona gana. J. R.. * * * [23] Lo castell del escursó Gatada en un acte, original de D. F. Pradell, estrenada en lo Centre Moral la
Soler era tan poca cosa que no hauria d'haver-se mogut mai de les gatades. La diatriba determinà la ruptura entre l'empresa del Romea i /La
un lloc tant concorregut com es aquell, sería á n' es nòstro entendre una gatada, ò, parlant en termes més cults, (posau esment en pronunciar bé sa
* [3] Noves En Moret ha fet ja quelcom, en Moret ha fet una gatada, en Moret intentá matar a Catalunya portanthi una llei i no conseguí son
Fins al darrer mot Gatada en XV peus Dramatis personae [Dona primera del cistell Dona
fresca obaga; En Conrad Roure i En Pitarra, ara que ja feien replega de gatades per als singlots poètics, parlaven de les intrigues de bastidors;
's distreurá: fassi brasset ab la Xata que jo agafaré l' altre. Y dihent gatadas per aquest istil, tota la comitiva s' encaminá cap á l' Alcaldía
lo Pont del Diable ò aqüeducte romá de Tarragona, gracias á qual gatada sorprengueren per retaguardia á mossèn Benet Tristany y li pegaren una

  Pàgina 1 (de 2) 50 següents »