DispersionsDispersions   Distribució cronològicacronològica
Distribució
  Distribució geogràficadialectal
Distribució
  Lemes:
  reset   aplica
honrar V 725 oc.
Incloure lemes secundaris
  Filtres
 
     Filtre per autor
     Filtre per títol
     Filtre per any de publicació
     Filtre per tipus  
     Filtre per traducció  
     Filtre per varietat  
CTILC (1833-2019)
Imprimir  
CONCORDANCES D'UN LEMA
  Enrere Nova consulta
 
 
Lema:  Coincident amb honrar Freqüència total:  725 CTILC1
  Mostra sobre el resultat     Quantitat:  aleat. línia punt a punt Quantitat per pàgina: 
  Ordenació:
referències integrades

des de l'altre món, ens ho hauria d'agrair... Seria com una manera d'honrar sa seva memòria. Però lo que importa primerament és convèncer sa pobra
També a l'/Ateneo\ creien necessari donar una prova d'existència honrant la memòria del marquès de Collera; i també, com Aina Cohen, entropessaven
Poques vegades la memòria de l'il·lustre arquebisbe de València fou honrada com aquell any. Dona Obdúlia, mig morta, demanava noves de la festa. Allò
fantasia? Víctor. Però és innegable que el príncep existeix, que honra la nostra casa, que té certes pretensions, que ta mare te'l fica pels
. Oh, i que fa goig!... Jo no sé com té tanta sort el meu germà... Honra la família... —Escolta, quants whiskys has begut? —Aquest que tinc al
així, cura, fill meu, de posseir intel·ligència. Si l'honres tu, ella et darà honra segura; ella ta gràcia
Julia. ¡Quina ditxa! Roch· Sobretot honra á ton pare. Pensa que aquesta presó també mereix digne cástich.
meu germà i no et conec. Orestes és mort, i més li val; a partir d'ara honraré els seus manes amb els del meu pare i els de la meva germana. Però tu, tu
tumults, permesos deliberadament amb el propòsit d'honrar el seu Fill Ungit, dels seus contraris venjat, i declarar que
no sempre van pel mateix camí, era d'una pulcritut que ell tot sol honrava la classe. Figureu-vos si n'era, de net, que, per no embrutar els pinzells
amb dignitat la senyoria d'aquest títol. Racialment castellà, Pereda honrà la jerarquia dels escriptors castellans amb el seu mestratge humà i amb
aplicació a l'ofici literari. I fou la seva senyoria que d'igual a igual honrava la de les lletres catalanes com l'amic honra l'amic. Stefan George Per
que d'igual a igual honrava la de les lletres catalanes com l'amic honra l'amic. Stefan George Per l'esplendor i no per l'eloqüència, valorarem la
l'estudi els instruments necessaris al perfeccionament de la llengua i s'honren amb el mestratge dels gramàtics. Cal gramàtica als escriptors, deia
d'açò beneïa Jahvè el dia del sàbat, i el santificava." IV "Honraràs ton pare i ta mare, per ço que s'allarguin tos dies sobre la terra que
i al jebuseu; els quals jo atuiré." "No adoraràs els déus llurs ni els honraràs, ni estrafaràs ninguna de les obres llurs; ans tu, cert, els destruiràs,
què de la séva boca flueix dolça la veu! Salut, filles de Zeus! Honreu mon himne, i jo recordarè a vosaltres, encara, en altre cant."
superba concepció del sofriment humil i resignat és obra mestra que honra no sols l'actual Exposició, sinó tot l'art català. ¿Qui no se sentirà
d'estiu, lo Bibliotecari començá á tractarme de parroquiá de la casa, honrantme ab la confiança de deixarme pendre les claus, y anar als armaris á
diaris catalans de les classes conservadores a les quals nosaltres ens honrem de pertànyer, han apuntat alguna vegada que altra la idea de l'hegemonia
no; sinó una curiositat molt cristiana, de qui sap que, "un bell morir honra tota una vida" i desitja aquest bell morir al seu germà proïsme. Pobre
què no heu vingut més a veure'm? Ja sabeu que la vostra agradable persona honra casa meva. —Moltes gràcies, Lydia. Però, encara que no ho sembli, jo sóc
com qui saluda un heroi. I esforçant la veu, afegia: —Hi ha presons que honren! És una honra per a vostè d'estar darrera aquesta reixa! No s'espanti,
o si no, el dia 2 de gener— l'Església dedica un dia a meditar, honrar i adorar el Nom que el Verb encarnat va rebre, baixat del cel per l'Àngel
des de l'altre món, ens ho havia d'agrair... Seria com una manera d'honrar la seva memòria. Però el que importa primerament es convencer a sa pobra
També a l'Ateneo creien necessari donar una prova d'existència honrant la memòria del marquès de Collera, i també, com Aina Cohen, tropeçaven
Poques vegades la memòria de l'il·lustre arquebisbe de València fou honrada com aquest any. Da. Obdúlia, mig morta, demanava noves de la festa. Allò
Hossain ben Hehe es recordaran d'enviar-me localitat? —No ho dubtis. Ens honres massa amb el teu interès. No cal, però, que cap d'ells ho recordi. Jo t'
agradat que donés mostres d'emoció, o bé que hagués dit: —Això us honra, Pip —o alguna cosa per l'estil.— Per tant, no vaig correspondre amb cap
—Sí. —Bé, convidarà tota la trepa; —i jo no vaig sentir-me gens honrat per aquella paraula;— i qualsevol cosa que us doni serà de primer ordre.
—Joe s'havia pensat una mica abans no descobrís aquesta paraula;— honreu, talment, el rei i la nació. —I vós, Joe, feu cara d'estar magníficament
confessada. —El senyor Waldengarver —digué l'home,— tindria goig que l'honréssiu. —Waldengarver? —vaig repetir, però Herbert va murmurar-me a l'orella:
damunt de les espatlles de l'altre. —Senyors —digué el senyor Wopsle,— m'honra la vostra visita. Espero, senyor Pip, que excusareu que us hagi enviat a
al mateix efecte) a la porta de la seva botiga, a un grup selecte que m'honrà amb mirades no gens favorables en passar jo per l'altre costat del
vaticinis. Festa de la Puretat de Maria. Aquesta diada que es dedica a honrar el miraculós misteri de la Concepció de la Mare de Déu, ha estat
nostre dret. En evocar, abans de fer punt final, aquest esforç que tant honra la nostra classe, no sabria fer-ho millor que recollint unes
la presència opulentíssima d'aquella magnífica estampa mereixia ésser honrada amb qualque diploma o medalla exalçadora dels mèrits positius. Quina
que jo he tingut la singular pretensió d'incloure'ls en una classe que honraren els seus avantpassats. Mai no he tingut la vanitat de disgustar ningú i
asils i cases de beneficència, i els menestrals del vuitcents barceloní s'honraven fent asseure a llur taula en l'àpat de Nadal algun asilat de la Casa de
bells de línia, amb casc de ferro i de gran tonatge, i haurien pogut honrar les matrícules marítimes barcelonina i palamosina. Les rutes dels velers
de donar esbarjo i alegría a l'esperit! ¡Quina ocasió mes propicia de honrar a Déu i a la Patria! ¡Quin bò, quin goig hi sent l'ánima a les festes
els que vullguen ferme contaralles de còses de nòstra Marina a que m' honren y favorixquen, ab la seguritat de que si no s' opòsen faré constar llur
a quí. Fes bé encara que siga a un mòro de Guinea. Al bò, pera que t' honre, y al mal, pera que no 't deshonre. Fes bé y no fasses mal, y atre sermó
la farina, y ella, blanca que blanca, y fina que fina. Qui cara veu, cara honra. El que fa bé al comú, no fa bé a ningú. Quant més amichs, més clars
que no anomene, callaré els noms dels enguerrats espòsos, per cèrt molt honrats y volguts per tots els que 'l coneixien. De la bòna òbra de posar en pau
ufana de les associacions en reb la Ciutat molts beneficis, essent ço qui honra més una ciutat la existència d'associacions molt poderoses en tots els
¿Quin és el deure amb la ciutat, que s'estén més enllà de les muralles? Honrar la nació i respectar l'Estat, considerant que la ciutat és la concreció i
i de despreci dels homes i de Déu. No flastomeu, mares, i això us honra; mes reneguen i flastomen els vostres marits, els vostres germans, els
dedicat a l'estudi i a l'exercici pràctic de la Jurisprudència, veniu a honrar aquestes reunions, tingueu la seguritat de que la vostra honorable
i en escassa proporció en el comerç de botiga. "Qui cara veu, cara honra", diu el refrany, i també que "l'home fa la casa" i, tant en

  Pàgina 1 (de 15) 50 següents »