DispersionsDispersions   Distribució cronològicacronològica
Distribució
  Distribució geogràficadialectal
Distribució
  Lemes:
  reset   aplica
idoneïtat F 143 oc.
Incloure lemes secundaris
  Filtres
 
     Filtre per autor
     Filtre per títol
     Filtre per any de publicació
     Filtre per tipus  
     Filtre per traducció  
     Filtre per varietat  
CTILC (1833-2019)
Imprimir  
CONCORDANCES D'UN LEMA
  Enrere Nova consulta
 
 
Lema:  Coincident amb idoneïtat Freqüència total:  143 CTILC1
  Mostra sobre el resultat     Quantitat:  aleat. línia punt a punt Quantitat per pàgina: 
  Ordenació:
referències integrades

conca occidental de la Mediterrània durant el segle XV amb una idoneïtat i flexibilitat superiors encara a la tan admirada obra de l'esperit
com són les eines que eren emprades per a fer el treball o per la idoneitat en projectar les obres. Així i tot sovintejaven els casos dubtosos com
El fet d'haver après un ofici a la Casa de Caritat era una garantia d'idoneïtat i de suficiència, i eren molts els industrials que sol·licitaven obrers
ha de complir el producte ja que la forma d'aquest ha de respondre a una idoneïtat amb la funció alhora que amb una adequació als canons humans i a la seva
plena la unitat i l'harmonia de la seva vida sacerdotal. Creix en ell la idoneïtat per a escoltar la Paraula de Déu i per a la pregària. En efecte, la
d'ometre una seriosa investigació anamnèstica per tal de verificar la idoneïtat del subjecte també en aquesta línia importantíssima dels factors
Desenrotllament de la personalitat 65. Una vegada certificada la idoneïtat del subjecte i després d'haver-lo admès a recórrer l'itinerari que el
Tot i això, per a poder formar judici amb una certesa més gran de la idoneïtat d'un jove per al sacerdoci i per a tenir proves successives de la
llibertat i responsabilitat del candidat al sacerdoci i sobre la seva idoneïtat per a l'estat sacerdotal, de manera que es puguin alliberar tots aquells
altres no et perjudiquis tu mateix. Finalment has de considerar si tens idoneïtat natural per a la tal empresa; i procura inclinar-te de la banda a què et
local i de normal utilització, té per fonament l'assegurar la idoneïtat i la viabilitat dels acords. Es justifica també aquest dret del Conseller
són els canals de financiació utilitzats i quina és la seva importància i idoneïtat per al desenvolupament productiu. Ja al començament deixàvem entendre que
de la societat de masses en aristocràtiques i democràtiques, la idoneïtat del primer nom és evident. De més a més, s'escau que la majoria dels
encara que pel nostre compte també tenim els nostres dubtes quant a l'idoneïtat estadística de les xifres de població dels anys no acabats en zero i cinc
" del disseny, és a dir: "el seu nivell d'ordre i d'invenció, la seva idoneïtat biològica, la seva capacitat d'acollir i d'adaptar-se, sense
10 % de les despeses totals. Aquesta situació posa de relleu la idoneïtat dels governs locals com a agents canalitzadors de la inversió pública,
cas són elegides las persones del metex ram a que's dediquen les que a sa idoneitat se confien, les qui lluny de concretarse en apreciar els féts
lo termini de dos mesos, ó altre mes competent per informarse de sa idoneitat y no podentse verificar lo arriendo, vindrán á carrech del arrendatari
les Cinc peces per a corda de Hindemith va assolir una elogiable idoneïtat, mentre que la bellíssima i coneguda Serenata per a cordes de
activament totas las Hermanitas, y'ls assilats quina relativa idoneitat los ho permetía, pastant argamassa, carratonejant mahons, portant aigua,
president dels primers Jocs Florals, el 1859 encara tenia dubtes sobre la idoneïtat del català fora de la poesia. De fet no va ser fins al final de segle que
polític), el sociòleg alemany diu que el científic només pot jutjar la idoneïtat d'uns medis en relació a uns fins, però que l'elecció d'aquests fins és
local planificarà una tasca cultural i social específica en funció de la idoneïtat de la seva labor i de les característiques tècniques del mitjà. 6. En
augmentar-se encara més si considerem els següents factors: la poca idoneïtat del préssec (90.000 Tm.) i de certes varietats de pera per a la
com instal·lacions de gran capacitat, avançada tecnologia i idoneïtat per portar a terme la concentració de l'oferta frutícola. Algunes
que es dediquen a fonamentacions especials. 5 Quadres d'idoneïtat. Variables que es consideren en el quadre d'idoneïtat 1. Tipus
Quadres d'idoneïtat. Variables que es consideren en el quadre d'idoneïtat 1. Tipus d'edificis que són objecte de recalçaments 1.1. Edificis
a pressió elevada. (Jet Grouting). Com s'ha d'entendre la taula d'idoneïtat. 1. Per a cada combinació de situacions (tipus d'edifici, condicions
sigui necessari com a pas previ a una excavació posterior. 2. La idoneïtat es defineix pels valors 2, 1 i 0, que corresponen a: 2. Adequat. 1.
terra, espurnòmetres, etc. Abans de fer-ne ús, caldrà que es comprovi la idoneïtat dels guants amb el segell d'homologació. Classes i,
climàtiques, geològiques i biològiques, ens permeten assegurar la idoneïtat del nostre país per a esdevenir capdavanter en aqüicultura marina, sempre
a les zones tèrmiques esmentades. Està fora de qualsevol discussió la idoneïtat de la zona d'Alella, que vol dir el poble i els seus termes colindants,
Ford-T en funció de la seva cadena de muntatge amb tal idoneïtat que entre 1908 i 1927 en va vendre setze milions d'exemplars! La
es correspon pròpiament amb el lingüista perquè cerca la puresa i idoneïtat de la llengua que cal (re)introduir. Les seves eines són les típiques
que recull cada casa, a mesura que s'hi aprofundeixi es veurà la idoneïtat de cada tema. Cada casa recull, també, el significat del signe que li
L'opinió més generalitzada és que, deixant a part la discussió sobre la idoneïtat o no del context jurisdiccional per la mediació familiar, el temps
per la qual cosa no es disposa de resultats sobre la seva eventual idoneïtat. 4.8.2 Teràpia de conducta En les teràpies de conducta, el model
en augment. Efectivament, vista sota un prisma històric, la suposada idoneïtat de l'Estatut de Sau plantejava seriosos dubtes, ja que si bé Catalunya hi
Vicenç Planella Barcelona.— La necessitat d'avaluar la idoneïtat dels candidats a alts càrrecs és diferent si es tracta de l'administració
tendències actualment acceptades en la logística de distribució sobre la idoneïtat de cada un dels sistemes de transport quant a cost, inversió, qualitat i
admeses. En el moment que l'autòmat confirma al sistema de gestió la idoneïtat del gàlib, aquest emet un missatge que indica el passadís de destí, amb
per exercir l'autoritat lingüística, l'entitat idònia, fins i tot amb idoneïtat exclusiva, no és una altra que l'Institut Interuniversitari de Filologia
nacionalismes i els fonamentalismes excloents; dubtes creixents sobre la idoneïtat dels actuals sistemes i mecanismes democràtics de delegació de la
va assegurar amb convicció. La incògnita. Els dubtes sobre la idoneïtat del fitxatge de Moreno Torricelli, que farà avui 33 anys, es fonamenten
les condicions per a la vida (temperatura, gravetat, pressió atmosfèrica, idoneïtat dels gasos, etc.), situat en una galàxia que no reuneix enlloc més, ni
Totes dues tenen sentit i la preferència per l'una o per l'altra o la idoneïtat depèn de factors diversos, com ara els hàbits del lector, les condicions
on vulguin exercir la judicatura, cosa que permet verificar la seva idoneïtat. Anglaterra La designació dels futurs jutges és competència del
i també ha de superar un test de capacitació que recull criteris de idoneïtat com «integritat moral, capacitat de decisió i comunicació, maduresa de
àmbits, cosa que està provocant un ampli debat social sobre l'encert i idoneïtat dels continguts dels programes educatius en les escoles, de l'abast de
els inspectors es limitaven a llegir els projectes i estudiar-ne la idoneïtat, però no entraven dins les aules per veure en quina llengua s'imparteix

  Pàgina 1 (de 3) 50 següents »