DispersionsDispersions   Distribució cronològicacronològica
Distribució
  Distribució geogràficadialectal
Distribució
  Lemes:
  reset   aplica
imbuir V 95 oc.
Incloure lemes secundaris
  Filtres
 
     Filtre per autor
     Filtre per títol
     Filtre per any de publicació
     Filtre per tipus  
     Filtre per traducció  
     Filtre per varietat  
CTILC (1833-2018)
Imprimir  
CONCORDANCES D'UN LEMA
  Enrere Nova consulta
 
 
Lema:  Coincident amb imbuir Freqüència total:  95 CTILC1
  Mostra sobre el resultat     Quantitat:  aleat. línia punt a punt Quantitat per pàgina: 
  Ordenació:
referències integrades

trobava l'acre aliment d'una revolta interior. La simpatia de la gent, va imbuir-me, ja de petit, uns sentiments que no tenien res de tendre. Eren uns
que, abans d'aquest teu crim, ni fou creada! Com en milers has imbuït malícia, i són perjurs, i eren fidels i rectes! La
d'aquella època que d'uns quants anys en aquella part es deixaven imbuir pels homes del Nord i creien tot el que els hi deien, com avui encara
vaig resoldre de fer-li sentir tota la força de la malicia de què jo era imbuit. En havent arribat a la seva cambra, vaig entrar sense fer soroll,
i som empesos a imitar els seus gustos i costums. La major part, però, imbuïts pels preceptes dels pares, copiem les habituds i costums d'aquests;
en un moment d'indignació es llança contra el pare i l'assassina, imbuït per les suggestions de tots els seus,— pujà també els graons de ferro. A
em dedicaré a la pintura tranquil·lament. És un bon observador. No està imbuït per cap ideologia ni per cap partit pres. Les paraules no tenen a penes
amb el moviment superficial produït per un oratge extern, sinó que l'imbueix d'una palpitació d'ésser vivent que, començant en l'estructura i acabant
els qui, per les circumstàncies, o per ço que sigui, no hagin arribat a imbuir-se plenament dels nous procediments, o no coneguin prou a fons la
a la cristiana; calia doncs el treball d'adaptar el mecanisme, tot imbuint-li l'esperit cristià. Catalunya es trobava mancada de tecnicisme jurídic
sempre sastre Hui traurem a relluir a un sastre que tingué l'ocurrència, imbuït per sogra i dona, de calar a les teulades l'estisora, les agulles i els
asseciada de repuntar bombatxos i gipons, i curtejant-li la vista, el va imbuïr, com díem abans, a fer-li gastar tot el cabalet en una poca terra, a fi
Una de les més grans sorpreses que vaig experimentar a Anglaterra, imbuït com era pels tòpics relatius als seus habitants, va ésser la de descobrir
a ningú cap greuge; però també és veritat que n'hi ha d'altres que estan imbuïts per opinions equivocades i s'abelleixen de coses noves, procurant
un duel, a la manera d'un cavaller medieval, amb un francès que, imbuït segurament per la lectura de les novel·les d'Alexandre Dumas, pare,
de fer crítica actual. Volíem dir que el que vingués a Barcelona imbuït per la falsa idea de trobar-hi distincions de classes en el sentit que
per què concebem el procés psíquic com superposat al fisiològic. Imbuït per aquest prejudici J. Pavlov no es situa en una posició nova. No
com en la moral, és difícil vèncer els prejudicis amb els quins hem sigut imbuïts originàriament, i seguir un altre camí que aquell en el qual hom s'ha
s'ha posat de manifest en créixer. Com passa sempre. Si no aconsegueixen imbuir en tots els qui intervenen en les fabricacions una petita dosi d'idea
legislació. A Amèrica, gràcies a l'element cristià del qual la raça és imbuïda, no hi ha un Concordat entre la societat i la religió, però hi ha una
seva ment idees preconcebudes, però ells, en canvi, no tenen escrúpol d'imbuir-li altres idees. I això és lògic? ¿Per què inculcar en la ment de l'infant
Aquiles d'aquesta tendència, s'invoca l'esperit pastoral de què ha d'imbuir-se l'estudiant de teologia i futur sacerdot. Concedim la necessitat
tant com puguis, a fi que la universal conspiració a favor del vici no imbueixi el teu esperit dels seus errors. L'esperit, si és més poc distret, és més
una tradició a la qual es refereix, mentre que la ciència està totalment imbuïda per la idea de progrés i de renovació, i viu en l'immediat i per al futur
la vera precursora de Jesús, més que Joan. Joan s'impacientava perquè, imbuït com estava encara per l'ideal messiànic de l'Antic Testament, no acabava
que els fa aptes per a les eines tècniques dels pobles occidentals, sense imbuir-los les seves idees." Endevineu... Qui és l'autor d'aquestes ratlles?
Tant eren així mancats de personalitat els músics savis de l'època, que imbuïts per l'italianisme decadent del qual foren mals imitadors, llur mentalitat
Millet i Amadeu Vives, membres del quartet que tocava al "Cafè Pelayo", imbuïts per un il·luminat idealisme, funden l'Orfeó Català. Així naixia
ésser cuinats. Tenen sempre el gust artificial i sofisticat que els ha imbuït l'alimentació artificial. A pesar de tenir una presentació decorativa,
el que es fa menys. El relleno pot ésser de dues classes. Es pot imbuir l'interior de la fruita, després d'haver-ne buidat el contingut interior
havia estat encara reforçada per molts exilats que tornaven havent-se imbuït de la civilització econòmica, i també de la religiositat de Babilònia.
i religioses amb què exalten en llurs cors el sentiment de pàtria i les imbueixen les creències cristianes, les faules amb que les imponen agradosament
com una gràcia dispensada pel monarca regnant pel propi albir. El qual li imbuirà força de llei i sostindrà mentre li plagui, sense privar-se, en cas
d'ayre de cosa incomplerta, que mortificant l'amor propi de la dòna, li imbueix a ella meteixa un concepte d'inferioritat, del que, en ánimes poch
nostra, baix tots sentits, fou lo preludi de nostras desgracias; perque imbuhit lo rey Ferrán per la reyna castellana, sa esposa, comensá á mirarse ab
com bandejant la idea fonamental de tota la nostra existència, es poden imbuir falsos conceptes en les tendres inteligències dels infants; de fer això,
llur aplicació directa o indirecta. L'enervant rutinarisme ens ha imbuida fins are, per mitj de ses afirmacións en les aules y en els llibres de
de las indemnisacions corresponents, á instigacions de bando de poble que imbuhían la idea de que las indemnisacions convingudas no 's portarían may á cap,
granas. Hybridas y Mestissos. La conaixensa d' aquets fenómens ha imbuit á que los horticultors vulgan crearse formas novas en las plantas que
millors descriptors de la societat occidental. La seva obra s'ha anat imbuint d'una certa amargor i desesperança, que en el cas de {Manhattan}
es trasbalsà en conèixer el presagi de l'aviram també considerat advers. Imbuït doncs per funestos pressentiments, fonamentats en creences generals en
expedir. esclóurer. estatuir. fluir. fregir. ferir. ferir. vullir. fugir. imbuir. inclóurer. impedir. induhir. introduhir. inferir. intervenir. instituir.
y la meva mare, sento haverlo de dir, encara ho feya pitjor, puig me imbuía la falsa idea de que siguent jo l' hereu d' una gran propietat no
les fibres sensibles del cor. Si posseïen una voluntat patriòtica, s'imbuirien bé de la tragèdia que, com a homes pertanyents a una col·lectivitat
des nostrus semblants. Venerem, per cunsecuént, es mèstres, qui mus imbuexen ses priméres llissóns y mus enseñen es quemí vertedé, perque puguem
enerán eczercitanse emb es bissílebus y pulissílebus, es mèstre els a d'imbuir ses veriecións que sufrexen ses lletres /r\ y /s\ cuant
la fleca i a la botiga i li havien dit que ja no podrien fiar-los. Roseta, imbuïda per molts familiars i especialment per mossèn Hilari, que creia que
en el caràcter del nen. Hi ha, a més a més, la societat de consum que imbueix a tothom i de la qual el nen és un blanc perfecte, per les poques
digas?... ¡esbotza! —va cridarme. Allavors comprenguí que m' interrogava imbuit per la mare. Y com aquesta, ab una tendre y solicitant mirada me invitá á
mirada pura tots los objectes que de mí guardan una carinyosa memoria?... Imbuit per aquet pensament vaig abandonar mon punt d' aguayt. Oh, cas

  Pàgina 1 (de 2) 50 següents »