DispersionsDispersions   Distribució cronològicacronològica
Distribució
  Distribució geogràficadialectal
Distribució
  Lemes:
  reset   aplica
inaccentuat A 22 oc.
Incloure lemes secundaris
  Filtres
 
     Filtre per autor
     Filtre per títol
     Filtre per any de publicació
     Filtre per tipus  
     Filtre per traducció  
     Filtre per varietat  
CTILC (1833-2018)
Imprimir  
CONCORDANCES D'UN LEMA
  Enrere Nova consulta
 
 
Lema:  Coincident amb inaccentuat Freqüència total:  22 CTILC1
  Mostra sobre el resultat     Quantitat:  aleat. línia punt a punt Quantitat per pàgina: 
  Ordenació:
referències integrades

constància, precis, Paris, barnis, axi, divi). També trobem sovint inaccentuats els superlatius en —issim. Inversament, duen accent amb relativa
i el mallorquí, i conserva neta l'articulació de la /o\ inaccentuada, sense pronunciar-la /u\, segons fan el català oriental i el
és petit; la discrepància més gran i gairebé la única està en les vocals inaccentuades, que a l'Oest i Sud es pronuncien un poc més tenses que en els altres
les lletres /a, e, o\ i /u\ en les síl·labes febles o inaccentuades, de les lletres /b\ i /v\ i de la lletra muda
esmeralda maragda, rencor rancor. En les síl·labes inaccentuades s'esdevé a vegades que a una /u\ castellana correspon una
en lloc de el meu, el teu, el seu, poden emprar-se els possessius inaccentuats mon (f. ma; pl. m. mos, f. mes), ton (f.
del verb. Aquests complements poden ésser representats per pronoms inaccentuats que es col·loquen immediatament al davant o al darrera del verb. Aquests
Falten, per exemple, l'ús de la /q\ abans de /u\ inaccentuada, l'ús de la /l·l\ geminada i algun altre cas poc important.
d'accentuació gràfica de mots fàcils. /b)\ Distingir els pronoms inaccentuats en frases donades. 5. /a)\ Escriure noms amb grups adjectivals.
anys hom farà la classificació dels pronoms personals en accentuats i inaccentuats i de les formes que aquests prenen, sense, però, esgotar la matèria.
i compostos, tret dels impersonals. Noció dels pronoms accentuats i inaccentuats. Sons sords i sonors. L'accent: vocals accentuades i vocals febles.
/x, cs, cc, gs\, etc.. Nou-deu anys Pronoms personals accentuats i inaccentuats. Paradigmes verbals complets: temps simples i compostos. Verb
d'aquest període és com segueix: Anàlisi lògica. Aplicació dels pronoms inaccentuats als casos. Divisió dels mots en síl·labes. Ús de la dièresi. Regles
de la vocal tònica (i ja no abans), totes les vocals han de ser igualment inaccentuades: direm dóna-me-les, aplíca-te-n'hi, sense cap intensitat en les
e castellana, o en general pronunciar així qualsevol e inaccentuada (si no és en la combinació ea); aquestes ee han de
de les vocals catalanes i el contrast entre les accentuades i les inaccentuades (tenses en català occidental, relaxades en català oriental). I, per a
de l'accent (que ha provocat, en la dita llengua, la pèrdua de les vocals inaccentuades i de moltes consonants interiors llatines) i l'alt percentatge de mots
Una d'elles són les propietats articulatòries de les vocals inaccentuades dels parlars occidentals, que són més nítides, més clares i més tenses
la vocal neutra i amb un contrast remarcable entre vocals accentuades i inaccentuades). El català occidental, des del Pirineu fins a les terres alacantines, es
la manera de pronunciar, en aquests dos blocs dialectals, les vocals inaccentuades de paraules com «porteta». Qüestionada i tot, la tradicional concepció
Valencià de llengua catalana) no pronuncia determinades vocals àtones (inaccentuades), i àdhuc algunes de tòniques, no les pronuncia com la part oriental del
entre vocals, i amb el canvi de la primera vocal (la o inaccentuada) a u, tenim «furmia», forma pròpia de la Itàlia