DispersionsDispersions   Distribució cronològicacronològica
Distribució
  Distribució geogràficadialectal
Distribució
  Lemes:
  reset   aplica
inacceptable AI 317 oc.
Incloure lemes secundaris
  Filtres
 
     Filtre per autor
     Filtre per títol
     Filtre per any de publicació
     Filtre per tipus  
     Filtre per traducció  
     Filtre per varietat  
CTILC (1833-2020)
Imprimir  
CONCORDANCES D'UN LEMA
  Enrere Nova consulta
 
 
Lema:  Coincident amb inacceptable Freqüència total:  317 CTILC1
  Mostra sobre el resultat     Quantitat:  aleat. línia punt a punt Quantitat per pàgina: 
  Ordenació:
referències integrades

àdhuc ocórrer que aquesta figura no fos bella o que aquesta forma fos inacceptable. El català és precisament tot el contrari d'un esteta en el sentit wildeà
elaborada amb prudència. Però Teresa no li donarà mai aquest nom, inacceptable en la seva consciència de creient, sinó el de càstig. I mentre que es
—restablir la justícia, resoldre problemes, modificar situacions inacceptables o inconvenients— com en la vida privada —no cal ni posar exemples del
gossos o del bestiar. Estan rigorosament individualitzats, puix que és inacceptable, com entre els tiwi, que dos individus portin el mateix nom; i tot i que
no té, en tant que definició, res de "mític", però no per això és menys inacceptable. Per començar, exposa el flanc a dues objeccions. Fa ús del predicat "és
acceptable. El primer, el Dakar-Níger, és acceptable un cop per setmana —inacceptable dos dies més, setmanalment. Cosa semblant ocorre a molts dels països
verbals, amb cartes desproveïdes d'autoritat legal, amb simples vaguetats inacceptables? ¿On és, qui el té, qui el coneix, on està dipositat aquest famós
però tenia una art exquisida de fer la seva netedat més malavinent i inacceptable que la mateixa brutor. La netedat és la gran cosa després de la pietat; i
no vaig tenir més remei que mostrar-me enèrgica. Vaig dir: És inacceptable, per l'honra de la família. Vaig dir-li que, sense les guarnicions
i en conseqüència, causar aflicció a l'ànima. Aquesta solució esdevé inacceptable des del punt de vista de la unitat de subjecte pensant i de consciència
els quals l'anomenaven Llengua Llemosina, denominació del tot inacceptable per raons científiques, i pel qual motiu és coneguda hui
la taula del § 96 i els textos del § 97, és totalment inacceptable com a medi de representació normal d'una llengua. Però succeïx també que
coneixent i no coneguent, etc., etc.. 176. És inacceptable en la llengua escrita, fora de les obres de caire popular, la desinència
En el Camp de Llíria diuen trauïa, trauïes, etc., formes del tot inacceptables. Jaure té el participi regular jagut. Són irregulars els
pers. sing. s'ou la forma ha per tota la Regió Valenciana, però és inacceptable en la llengua escrita. Tanmateix la forma haig (pronunciada
2a· pers. plur. d'est temps. En l'imperfet indic. són totalment inacceptables les formes hava, haves, etc., que se senten moltes vegades
etc., usades en l'Horta d'Alacant i Camp d'Elx, són totalment inacceptables. Les formes arcaiques del present subj. sia, sies, etc., poden ser
excedeixi el curs i les forces de la natura, qualifiquen de fictícia i inacceptable tota narració miraculosa. Deixant per al tractat apologètic la crítica
decretades en altres països, per a finalitats nuvoloses o francament inacceptables, per a salvar interessos de partit, sostenir posicions personals, i fins
Esgarrifava de pensar quant lluny érem encara del refugi. És del tot inacceptable d'emprar amb aquesta significació l'adjectiu o l'adverbi precedits de
empensar-se, enriure's, emburlar-se. Els dos darrers es consideren inacceptables. No es dirà, doncs, Ell s'emburla de tothom. D'això, ell se n'emburla
imparell, imprecís, irregular, insospitat, intranquil, inversemblant, inacceptable, inalienable, inavaluable, inestroncable, inesbrinable, inesborrable,
havien fet quelcom de bo a Rússia, les seves teories les considerava inacceptables a Catalunya, i no volia que pel fet d'haver acceptat ser l'administrador
són cada vegada més grans si hom prescindeix de punts de vista inacceptables per simplistes i ingenus. Actualment, els progressos extraordinaris de la
com a una heretgia. L'alarma ha sigut motivada per les interpretacions inacceptables que els positivistes han pretès donar als fets. Fora d'això, no li veiem
les proporcions de l'exigència. Les raons del cor de Pascal, inacceptables en filosofia, en raó, ¿no seran aquests entrellucs emotius del
l'hora i punt que el nou Pico de la Mirandola em fou conegut en la seva inacceptable modernitat, vaig començar una tasca d'indagació de fets i de deduccions.
corresponents, hom exhumà el nom de "regidor", per tal de substituir l'inacceptable castellanisme modern "concejal", que és el mot emprat a la
a la seva reconstrucció en altre lloc, en condicions que es consideraven inacceptables, fou enderrocat ensems que s'esborraven els jardins, per construir-hi
constituiria, com ja tinc dit, una monstruositat jurídica en absolut inacceptable. Per tots aquests raonaments, crec interpretar encertadament el Dret
al costat, i així successivament; aquesta ànima topogràfica li sembla inacceptable. Ultra això, la suposició que l'ànima pugui per ella sola —o d'una manera
mecànica al vent. La ramificació a sortir d'un punt sol, és en absolut inacceptable. Defecte que tenen la pràctica totalitat dels arbres amb canó alt que
(1867). Remarquem que hem dit l'estudi científic; no fantasies inacceptables. De tot temps s'ha vist que el mal funcionament dels òrgans viscerals pot
motius més freqüents d'aquest rebuig són: que l'original sigui francament inacceptable; que, en cas d'ésser-ho, sigui de públic lector molt reduït; que no tingui
antecedents professionals ben definits. Seria, no obstant, una exageració inacceptable atorgar a la intoxicació plúmbica una valor etiològica més enllà dels
sentit les solucions A i B de la fig. 68 són inacceptables al costat de la C de la mateixa figura; quant a la secció de
escopidor senzillament sobreposat i clavat al través, és absolutament inacceptable, car de fet aquest junt o unió s'obre i dóna fàcil entrada a l'aigua
amb la cabina i el contrapès han d'ésser ben trenats o fosos, essent inacceptables les unions amb brides. Tancador de les portes de protecció. L'únic
de galanteria i, segons el criteri de la meva família, absolutament inacceptable. Com a màscara llampant, que un dilluns de Carnestoltes trucà a la porta
quals hi hà, com sabèu, l'Academia Francesa. El cas invers no fóra menys inacceptable; y es precisament el que's produhí a Barcelona quan se tractà d'aprovar
en veuen la falsetat; en canvi, tothom s'adona que és un vulgarisme inacceptable el "passi-ho bé tingui" que ha brollat al costat de "passi-ho bé"
a la conclusió que això devia ésser l'expressió d'un desig, d'un desig inacceptable per a la mentalitat conscient i que, per tant, havia estat reprimit. Es
produïa principalment en aquell cas en què pensaments i sentiments eren inacceptables per a la societat i llur prohibició s'havia manifestat tan aviat en la
dels instints amenaça d'aclaparar i d'obligar el Jo a cometre uns actes inacceptables per a les normes del món exterior. Aquesta amenaça plana sobre el Jo de
trobar la llibertat de l'home sota la dialèctica col·lectiva. Perspectiva inacceptable en un univers de persones. La història no pot ésser sinó una concreació
que no vacil·laria a arruïnar la ciutat per a sostenir uns quants en una inacceptable situació de privilegi. Que els innobles aprofitadors reflexionin. Llurs
d'èpoques passades. Però, noteu bé que, per fugir d'aquesta aspror inacceptable, l'orador ha d'evitar igualment que les seves mans tinguin el vici de
herois de les primeres novel·les infantils es transformaren en històries inacceptables d'amor, totalment inadequades per als infants? La introducció paulatina,
que tota divergència entre el català modern i el català medieval era inacceptable: sense esbrinar si el fet modern era en realitat degut a una imitació de
(primer) d'una classe de nombres racionals. Aquest procés de Dedekind és inacceptable si suposem que les matemàtiques són ciència de tipus constructiu.

  Pàgina 1 (de 7) 50 següents »