DispersionsDispersions   Distribució cronològicacronològica
Distribució
  Distribució geogràficadialectal
Distribució
  Lemes:
  reset   aplica
inadmissible AI 211 oc.
Incloure lemes secundaris
  Filtres
 
     Filtre per autor
     Filtre per títol
     Filtre per any de publicació
     Filtre per tipus  
     Filtre per traducció  
     Filtre per varietat  
CTILC (1833-2020)
Imprimir  
CONCORDANCES D'UN LEMA
  Enrere Nova consulta
 
 
Lema:  Coincident amb inadmissible Freqüència total:  211 CTILC1
  Mostra sobre el resultat     Quantitat:  aleat. línia punt a punt Quantitat per pàgina: 
  Ordenació:
referències integrades

problema de la seva complexitat. El lector superficial acostuma a trobar inadmissible el caràcter patètic i confús de molts personatges de novel·la. "L'home
res o, si es vol, de participar en tot. La limitació veritablement inadmissible és aleshores la del romàntic o la de l'utilitari, els qui neguen
i discrets es parla de coses que, abans d'aquell canvi, haurien estat inadmissibles fins en moltes converses entre persones grans, ni que fossin una mica
en ella mateixa, reductible a coneixement lògic, i això és absolutament inadmissible, perquè l'experiència dels particulars (el color, el pes, la viscositat,
coses son pura il·lusió dels sentits. Una primera causa, és cosa inadmissible. Perque aplicant la llei de causalitat es transforma en efecte
accepció és cada cop menys empleada, i avui ha d'ésser considerada com a inadmissible en Ciencia social, car aquí no es tracta ja d'una qüestió filològica,
hauría de plantejar-se, no políticament, sinó científicament. I això és inadmissible. Un estudi reposat de la qüestió ens mostra l'enllaç dels dos elements.
social. 7. Una conseqüencia importantíssima Serà, doncs, inadmissible aquella concepció del principi de les nacionalitats naturals en virtut de
llocs designats, o a causa de la pobresa del séu trajo o per condicions inadmisibles, i la majoría de les vegades per l'exigencia d'avançar un diner que no
ni efeminada d'una part, de l'altra no ha d'ésser rude ni rústega. I és inadmissible que aquesta regla sigui de vigor per als histrions i els oradors, i no
diferents que tinguin entre si alguna relació noètica. Però és del tot inadmissible, que aquestes dues ciències o coneixements aportin a la consciència
i no ©. 57. En la pronunciació culta és així mateix inadmissible el vulgarisme prou generalitzat de canviar en /e\ la
i no ©, codony © i no ©. Són així mateix inadmissibles les rimes amb supressió d'eixa -/d\-, fora de la poesia de tipus
atres formes que se'n puguen oir en la llengua parlada són vulgarismes inadmissibles. b) atényer i empényer fan els participis
i prendre cal conservar les dues /-r\, essent inadmissibles les grafies pedre i pendre; així mateix és preferible
diem, dieu, que preponderen en tota la Regió. Són absolutament inadmissibles literàriament les formes diévem, dieven de la 1a· i
en especial quan el verb s'usa com a impersonal. En el present subj. són inadmissibles absolutament les formes hajga, hajgues, etc., emprades en el
de Dénia, Vall d'Albaida i Serres de Mariola i Aitana. Són absolutament inadmisibles les formes hajguera, hajgueres, etc., que s'ouen també a Morella,
quan va seguida de l'adverbi de lloc ací. En el present subj. són inadmissibles en la llengua culta les formes velaritzades vejga, vejgues, etc.
de cantar, hom ha de cantar), però és una pràctica incorrecta i inadmissible en la llengua literària, la de compondre-la amb forma impersonal del verb
mosatros, moatros, matros, vosatros, vatros, etc. són totalment inadmissibles. Com que igual que en el castellà i l'italià, mantenen les formes verbals
nos; Dormir-vos; Abraceu-los; Veneu-les; Escriviu-los. És totalment inadmissible la forma vulgar mos de la 1a· pers. plur., que s'ou a la
jo me'n ric, segons la regla del § 292 a); són absolutament inadmissibles les formes com enrecordar-se'n i enriure-se'n que s'ouen
ademés que s'ha introduït en el valencià parlat, és totalment inadmissible en la llengua literària, on cal substituir-lo per qualsevol de les
el meridià que s'havia d'amidar no passava pels seus dominis, el jutjà inadmissible, i es retirà sota la tenda, el 1791, i encara hi és): Calia que
preferible a n'hi, sols admissible en l'estil col·loquial. Del tot inadmissible els en hi en lloc de els en. Ex.: Els en hi donaré
de no fer aquesta supressió (humilment i devotament). És del tot inadmissible de suprimir-la en tots menys el darrer. Ultra els adverbis en
tenir de; la de haver de per tenir que és del tot inadmissible. Amb el verb en infinitiu precedit del verb anar i la preposició
lacustre, encara que aquesta hipòtesi no es pot considerar del tot inadmissible. A Caldes d'Estrac, prop del convent de pares gabrielistes, es
helicoides"; d'aquí ve que sense caure en la puerilitat imitativa, inadmissible en arquitectura, tothom trobi en les obres d'aquest grup, per la seva
que denota un grau d'acidesa en les secrecions, prou elevat per a fer inadmisible el supòsit que el mitjà alcalí impedeix la germinació microbiana, cosa
final del segle passat. D'aquestes dues versions, la segona és totalment inadmissible. Avui, com veurem tot seguit, podem rebutjar-la sense vacil·lacions. En
signatura és realment de l'infant Pere, fa molt estrany —fins a resultar inadmissible—, que una de les vegades, aquella precisament que (almenys en la
tus? D'on ho has tret? Qui t'ha enganyat? El fet de tossir Anna Maria era inadmissible, perquè el colpia feroçment. L'irritava que Eugènia l'hagués esmentat.
unificació dels beneficis entre tots els treballadors sense excepció. És inadmissible que hom intenti prostituir el sentit ètic de la col·lectivització. No pot
que els sinistrats reclamen. Per a les companyies, va dir-me, la cosa inadmissible és que l'incendi hagi estat casual: per a elles és igual que en tinguin
fineixen. Una intel·ligència dels bohemis amb els pobles del Sur és inadmissible, com sia que per l'avanç llur haurien l'hegemonia d'aquells; romprien el
que ofereix la matèria agro-pecuària davant la inadaptable i, per tant, inadmissible Reforma Agrària, de part cesari o forçat, m'indueix a donar
(d'on deu haver tret aquesta idea? No ho ha fet mai, i fóra absolutament inadmissible). Però és igual: també cal que hagin tornat a les dotze per l'àpat de la
tot l'ambient orgànic, tal com la naturalesa les ofereix; són naturalment inadmissibles al procés d'anabolisme. D'aquí ve la funció digestiva, el treball de
de ser naturalment pantanosos e impropis per altres cultius, es avui día inadmisible. De les 150.177 has. que'n 1905 se dedicaven al cultiu
consistencia, l'extrema mobilitat de la glàndula (sensació de flot), fan inadmissible el diagnòstic de cranc hepàtic. Cranc del páncreas: No s'ha
i categòric que així ho disposés; doncs, com deixo ja manifestat, és inadmissible, en bona lògica jurídica, l'aplicabilitat al nostre supòsit, del principi
lògica, emocions, impulsions sexuals, apetències tròfiques. És, però, inadmissible que nosaltres poguem observar interiorment un principi intel·ligent o
ha estat partida d'una manera impròpia i fins francament inadmissible, perquè tal com apareix la segona ratlla sempre es llegirà © ©;
la relació © entre albúmines i globulines com a normal, xifra inadmissible que Kafka ha reduït a © i encara potser podria reduir-se
amb més detall. Turró, guiat per un principi filosòfic, considerava inadmissible que la cèl·lula pogués incorporar i fixar entre els seus elements
perquè ha de fer-se un espaiat incorrecte entre les paraules o particions inadmisibles, i altres perquè podrien produir-se blancs que perjudicarien l'efecte
i C és encara millor que B; A és absolutament inadmissible. Finalment, la darrera condició s'assoleix elevant la xemeneia per damunt
de conreadors mitjançant contractes d'arrendament que presenten formes inadmissibles d'explotació de l'home per l'home; o bé pretenen vendre les parcel·les al

  Pàgina 1 (de 5) 50 següents »