DispersionsDispersions   Distribució cronològicacronològica
Distribució
  Distribució geogràficadialectal
Distribució
  Lemes:
  reset   aplica
incidental AI 86 oc.
Incloure lemes secundaris
  Filtres
 
     Filtre per autor
     Filtre per títol
     Filtre per any de publicació
     Filtre per tipus  
     Filtre per traducció  
     Filtre per varietat  
CTILC (1833-2018)
Imprimir  
CONCORDANCES D'UN LEMA
  Enrere Nova consulta
 
 
Lema:  Coincident amb incidental Freqüència total:  86 CTILC1
  Mostra sobre el resultat     Quantitat:  aleat. línia punt a punt Quantitat per pàgina: 
  Ordenació:
referències integrades

l'esterilitat dels primers encreuaments com la dels híbrids és simplement incidental —o bé dependent de— diferències desconegudes, principalment en els
tant, ensopeguem amb el "voquible" "franglais" en algun paper incidental. Això és tot. Encara que menys és no res, clar. Això del
sobre la inclinació delegacionista, per exemple, i una pila més de notes incidentals, són vàlids també per a valencians i mallorquins. El meu lector farà bé
—el 18— En Pi i Sunyer i En Cambó presentaven una proposició incidental perquè el Congrés invités el Govern a sotmetre a un referèndum individual
el to local, la reacció complementaria i els reflexos incidentals; maridar en tònica harmonía aquesta multitut de recíproques
—Me'n vau dar una gran recompensa. —Sí? —respongué ella, d'una manera tota incidental i oblidada.— Em recordo que no podia sofrir el vostre adversari, perquè
es fixa en un que adquireix preponderància, per motius de vegades incidentals, i aquell és el que pot prevaler com a principal en oïdes poc afinades.
es tracta, als seus propis ulls, de l'atzar de l'amor, d'aquells dolors incidentals que el pas dels anys li ha pogut oferir. Ausiàs March es lamenta com
el Govern cerca de resoldre. Alguns diputats presentaren una proposició incidental que deia: "Els diputats que sotasignen, amb motiu de la interpel·lació
Dies després, la Lliga va presentar a les Corts una proposició incidental, demanant al Govern de la República que entaulés recurs de competència,
Madrid va entaular el recurs de competència per satisfer una proposició incidental de Lliga Catalana; que consti, que els qui sabotegen la primera llei
normal de l'Autonomia de Catalunya; i, al costat d'aquesta proposició incidental de Lliga Catalana, es presentà seguidament una altra proposició de la
La frase surt molt imperfecta, perquè encara no es coneix l'ús de les incidentals ni de les subordinades en general. Pot confondre's amb la 5 i la
sense negligir l'ús dels punts, comença a presentar l'aplicació de les incidentals. 10. Frase subordinativa. Sap aplicar les subordinacions
que ajudi a esmicolar la força del règim capitalista. Una actuació incidental, una coincidència momentània, no representa cap mena de lligam amb qui
i per tant la oposició d'opinions que ens serveix per a fer aquesta incidental aclaració; anfibologia senzillament explicable, doncs quan es diu, com
la personalitat actual" de Berze. Però aquest aspecte és solament incidental, perifèric, en l'obra de Bleuler, i en cada cas particular roman
microbi que infecta el tumor. Naturalment, això no són sinó observacions incidentals. El problema no ha estat abordat més directament. Hi ha, però, al costat
liu dóne; dónelin; que liu prenga; prénga liu. Oracions principals, incidentals i subordinades. L' oració principal, ademés de tindre un caracter
independent, es la que representa l' idea capital de la frase; l' oració incidental expressa rònegament una circumstancia, mes o menys important, d' algún
el recompensen: l' oració principal es: L' estudiant mereix; l' incidental: que cumplix son deure; i la subordinada: qu' els professors el
i la subordinada: qu' els professors el recompensen. Les oracions incidentals es dividixen en explicatives i determinatives. Les
El camí que conduix al cèl, es un camí molt estret. Les oracions incidentals pòden expressarse, o per mig d' un relatiu, o per mig d' un gerundi. Per
eròtica. Això pot ésser veritat, però, en tot cas, com a fet subsidiari o incidental, considerant la satisfacció eròtica com una part de la satisfacció vital.
necessari de totes les geometries allò que realment no és sinó un defecte incidental d'un sistema geomètric particular. Concloem, doncs, que les proposicions
part de la majoria dels seus habitants. Tercerament, hi ha una qüestió incidental que val la pena de destacar. Marías afirma que si un dia el castellà fos
teatral era precari: estava condemnat a diluir-se en algun toc incidental, per conferir a la comèdia un punt de color local, com és el cas de Lope
reeditat, sinó que amb prou feines el trobem citat —recordat— de manera incidental a València: pel batxiller Juan de Molina el 1522, per Jeroni
per la construcció de la frase, recargolada, opulenta a força d'oracions incidentals, calcades del llatí humanístic de la primera època. ¿Era un barroquisme
jurídica, a la qual únicament es refereix en alguns preceptes de manera incidental (arts. 610, 611 i 618) però la definició del qual pot
en numismàtica. Respecte del primer extrem, prescindint d'algún detall incidental y d'algún concepte equivocat sobre les monedes catalanes de l'època,
i va ser promogut al govern de Menorca l'any 1642. Per un detall incidental d'un procés, sabem que va introduir a l'illa un nou joc, anomenat "del
molts detalls preciosos de la vida interna dels menorquins; detalls incidentals, però que, per a la història de Menorca, resulten molt més importants que
coetànis del sigle IX es fa menció d'ell encare que d'un modo incidental, limitant-se a senyalar la proximitat al mateix de varies cases de pagés
una entesa amb el rei de França. La cosa no passa d'ésser purament incidental, tot i que va provocar una gran indignació entre els catalans. Sembla,
A partir d'aquest segle són molt freqüents les citacions incidentals referents al punt que tractem —Vic, Igualada, etc.— i àdhuc ordenacions i
aspectes no'ls tracta ab separació metòdica; l'aspecte psicòlech es com a incidental y de base empírica pera'l crítich, que es lo quin se proposa com a
opinions en punts que, alguna vegada, si no fossin tocats de faisó tan incidental, podrien ésser objecte de controvèrsia. En tot això, però, l'obra crítica
semblar massa esquemàtiques. En primer lloc perquè es tracta de judicis incidentals, fets de passada, i en segon lloc perquè l'obra de Fuster es mou
costi molt la preparació. N'hi ha que per medi d'obstacles que semblen incidentals fan anar al que volen robar per allí ont els convé. Solen dir: —Vull
papeletes en que hi constin títol, personatjes, argument, circunstancies incidentals, lloch de publicació, carácter de la colecció y observacions del
y un vot en pro y altre en contra pera las que's presentin ab carácter incidental. A continuació el secretari dona lectura de la declaració que la
á dir. Peró cuant se trova separat del substantiu, per una frase incidental, sel pod col·locar després. Exemple. Obligándome el celo de la honra
coma dèspues de la paraula enemich per' separar la frase principal de la incidental. S' posa coma dèspues de la paraula ocasió per' separar la frase
S' posa coma dèspues de la paraula ocasió per' separar la frase incidental de la principal. S' posa pun y coma dèspues de la paraula humanitat per
posa coma dèspues de la paraula ell per' separar la frase principal de la incidental. S' posa coma dèspues de la paraula desgracia per' separar la frase
S' posa coma dèspues de la paraula desgracia per' separar la frase incidental de la principal. S' posa coma dèspues de la paraula socorros per' separar
que s' havian exposat, lo senyor Almirall presentá la següent proposició incidental: "Atés que en lo fons las duas proposicions tenen igual objecte, ja que
lògica terrible, embrutida, impotent, i ens apartem inquiets d'aquest fet incidental abans que hagi esdevingut idea, i tornem novament a comprovar
dins del text poden anar les obres i articles monogràfics sobre punts incidentals. Moltes vegades, és convenient d'afegir a la bibliografia un mot de

  Pàgina 1 (de 2) 50 següents »