DispersionsDispersions   Distribució cronològicacronològica
Distribució
  Distribució geogràficadialectal
Distribució
  Lemes:
  reset   aplica
incomodar V 380 oc.
Incloure lemes secundaris
  Filtres
 
     Filtre per autor
     Filtre per títol
     Filtre per any de publicació
     Filtre per tipus  
     Filtre per traducció  
     Filtre per varietat  
CTILC (1833-2019)
Imprimir  
CONCORDANCES D'UN LEMA
  Enrere Nova consulta
 
 
Lema:  Coincident amb incomodar Freqüència total:  380 CTILC1
  Mostra sobre el resultat     Quantitat:  aleat. línia punt a punt Quantitat per pàgina: 
  Ordenació:
referències integrades

benestar material, que tractaven feroçment, com el pitjor enemic, qui els incomodés una mica o qui tractés de disputar-los un cèntim. Sens dubte, jo era
al tio Pedro li haurás embocát per fí lo de les barbes, y l' hòme s' ha incomodát y hau reñit? Lo que yo dia, has perdut un parroquiá y un amic.
! No veu que he fet tard? —Miri, Melrosada: si no es posa més racional m'incomodaré. —Però escolti: per què vol que em casi, jo? A veure! ¿Per què
tolerava abusos ni rebequeries, ni consentia may que, á pretext de jugar, incomodessem als vehins. Un joch, que no mereix el nom de tal, ha desaparegut del tot
d'ençà que ho sap tot de tu, gairebé tot, la seva mirada més aviat t'incomoda. Ni ara tampoc no li aguantes: amb la mà plana t'escampes pels cabells
lloc a qualsevol. —I jo el meu —féu l'altre, reganyosament.— No hauria pas incomodat ningú de vosaltres si hagués passat la meva.— I tots dos rigueren
¿què s'ha deixat en casa el mocador? ¡Jo aniré a durli'l, no s'incomode! Un altre li dia: —¡xi, mira que maco va el sinyô Miquiel! ¡Reina
el desenvolupament d'uns municipis, perjudicar els interessos d'altres i incomodar una gran massa de població. Agregació, segregació i fusió de Municipis.
en els increments evolutius de la malaltia, que s'allarguen durant mesos, incomoden en gran manera el malalt, sense arribar a inutilitzar-lo com la malaltia
de l'home. D'això, en resulta que si els descobriments de la ciència incomoden el marc conceptual en el qual la reflexió teològica ha englobat les
a articular-se amb la filosofia. Però és precisament això el que realment incomoda una mentalitat afaiçonada per la formació científica. Davant el raonament
que deixás de cumplir cap de les obligacions dels llegs; i aixó l'incomodava molt, sobre tot quant tenía a mig fer algun detall, o tros del quadro que
pertànyer al món petri. En aquests moments no sentiu que una motxilla us incomoda l'esquena. No és sinó quan pareu la tenda o entreu a la fonda per dormir,
passava tota la vesprada, fent-li la competència als de les llimonades, incomodant i fent nosa a uns i altres, i sense importar-li res del que passava en el
les regles de la circulació, hagi compromés la seguretat de la mateixa o incomodat al públic. En cas de poca gravetat se li podrà fer un simple advertiment.
s'esforça o si es incapaç de conduir sense posar en perill al públic o d'incomodar-lo. Autoritat que retira el permís. Duració. Article 7.
agrados rebrer de sos nets força manyegarias, altres á qui las caricias incomodin, de consegüent la bona criansa ordona que tots los de casa sigan saludats
un cordó de cotilla que s'ha romput. Los infants ben criats no incomodan á ningú pera ferse servir, sobre tot en cosas que casi sempre tenen per
personas de geni. 51. Las visitas serán fetas de manera que no incomodin en lloch de compláure ...y de consegüent, lo principal ans d' anar á
no'ls es possible anar sempre al mateix costat, lo important es no incomodar fent gambadas, dirigint preguntas impertinents, corrent davant, ó
infants passejan solets poden aturarse ó séure; pero sempre evitant d' incomodar á las personas que també passejin per lo mateix indret hont ells se
Evitarás cuidadós. Devant d' altres de fumar Té deus, s' incomoda, estar. Sortint de portas ó entrant Deixeu que passen devant.
de fer una finesa val mès que la finesa mateixa. —La modestia á ningú incomoda, y jamay se n' ha queixat ningú. —Els dits de la má no son iguals. —
a persones com Pau Vila, la tasca de les quals o bé és ignorada o bé incomoda, inquieta. Tanmateix, Pau Vila no és, ni poc ni molt, un intel·lectual
de l'humorista. He dit que la tasca dels homes com Pau Vila incomoda i inquieta; no és fàcil, en efecte, d'abordar-la en termes massa relatius
alsa pols en las carreteras; los moixons sospénen la canturia y la calor incomoda. Per dissort, entre 'ls habitants de las ciutats, n' hi ha molts que no
Los cargols se alimentan ab frequencia de vejetals venenosos que sens incomodarlos fan venenosa la sua carn. Hi ha hagut molts envenenaments de aquesta
tornar al sèu método usual de viurer sino per graus casi imperceptibles. Incomoda ordinariament als convalecents lo no poder obrar; y aixo s' remedia ab
de confiansa: allí hi penjaré lo que 'm fassi nosa... ¡ey, si no es incomodarlos!... —¡Vol callar! —li digué l' amo.— No un clau solament,
en gran. * * * [14] El /Noticiero\ vá incomodarse de debó ab l' ex-eminent Castelar. Figúrinse que 'l dilluns vá veure'l,
en teatre, vol reconèixer el tema amb claredat. Els hermetismes l'incomoden. Sense deixar de reconèixer, però, la necessitat d'adoptar una actitud
á fora, perque lo fator que alsa, al courer y remenar los escarbats, incomodaría tota la casa: y dit oli se guarda en una figueta de vidre ben tapada.
que puga, y seguras, á fi de que la complicació de paraulas superfluas no incomodasen, y dexasen per dit motiu de posarlo en obra. Com aquest método se escriu
se seca be y pot ja sembrarse y diuhen que ab aquesta preparació no le incomodan los insectes. Mr. Tillet lo prepara del modo seguent: sobre cinquanta
com los cactos, bálsams, etc.. Bestiars. Perque las moscas no incomoden á aquestos, convé tenir los corrals y estables foscos, y que sian lo mès
corrent al obrir els portals de Marruecos, movent un estruendo capás de incomodar á un burro de pedra. Si haguera autoritats en Marruecos capases de posar
que han de fer es pendre totes les disposisions nesesaries pera que ningú incomode al escándalo. Asó será lo mes regular aon no se veu ninguna regularitat.
baratet. * * * [272] Animals de cuatre pótes Incomoden á la chent, Perque vol l' achuntament Del carrer de
el ofisi, qu'es pròu motiu pera que no fent be y pronte sèrtes operasions incomòden y perchudiquen mes encara als pòbres veins, se compendrá doblement lo
que carreguen en tots els bártuls y els trasladen á puesto ahon no incomòden, cuant mes llunt millor. C'así els pobrets llauraors, deixant á
viuhen en los deserts perque tenen l' oido molt delicat y 'l soroll los incomoda. En tant es aixís, que los cassadors s' aprofitan d'aquixa circonstancia
aplegat vosté tart pera este número. P. I.. Nules. ¿Cónque s' ha incomodat? Pues refresque pera que li pase. Per més que se incomòde, cregam, may
¿Cónque s' ha incomodat? Pues refresque pera que li pase. Per més que se incomòde, cregam, may fará vosté vèrsos que se puguen llechir. L. M..
i el temps en què cal aplicar-los. El socialisme i el dirigisme ens incomoden de vegades, sobretot quan es calcula malament la mesura o el temps. Però
es confirmen aviat; l'una darrera l'altra, les dones es belluguen, com incomodades per la calor, van rebutjant de nou els llençols i, de costat o panxa
Jua· —Passau, passau i seis. Ama· —Me sabría greu incomodar-lo ara. Son pare qué hi ès? Jua· —Mon-Pare jeu encara. Per qué
del visitant el barret de palla, que retenía en ses mans. —Nó, no s'incomodi,— féu aquest. —Al contrari, si m'ho permet, me tornaré a cobrir. Allí
nena hermosa acompayant á una cega. La jove, per fer fugí lo que 'l pas incomodava, ab son peuhet apartava las pedretas del camí. Distretas, sense adonarse
los núvols que la tempesta anuncían. Maria. ¡Roch, farás que m' incomodi! Baró. No per mi, donya María; me cautiva sa franquesa.
que 'l demana? Lluis [(Trayentse una cartera).] ¡Sentiria molt incomodarlo! [(Donant una tarjeta á Tomás).] Fassi 'l favor. [(Tomás la

  Pàgina 1 (de 8) 50 següents »