DispersionsDispersions   Distribució cronològicacronològica
Distribució
  Distribució geogràficadialectal
Distribució
  Lemes:
  reset   aplica
indemnitzar V 234 oc.
Incloure lemes secundaris
  Filtres
 
     Filtre per autor
     Filtre per títol
     Filtre per any de publicació
     Filtre per tipus  
     Filtre per traducció  
     Filtre per varietat  
CTILC (1833-2020)
Imprimir  
CONCORDANCES D'UN LEMA
  Enrere Nova consulta
 
 
Lema:  Coincident amb indemnitzar Freqüència total:  234 CTILC1
  Mostra sobre el resultat     Quantitat:  aleat. línia punt a punt Quantitat per pàgina: 
  Ordenació:
referències integrades

solament com a simple fórmula de caràcter postfeudal segons la qual calia indemnitzar el senyor en abandonar la terra rebuda en benefici. Així nasqué, per
Entesos. Però ara, tu i jo, tancarem el tracte. No et demanaré que m'indemnitzis. Per a un Aguilera no compten els preus dels desperdicis... —Prou, Cosme,
remunerades. —Ho comprenc i estic disposat a... com ho diré?... a indemnitzar-vos —pronuncià En Lau.— No sóc mesquí; sé apreciar les coses i els homes.
sense incidents. Lau lligà a una soca una bosseta amb diners sobrats per indemnitzar al propietari, i els cinc genets partiren al trot curt, car per les dues
ajudà el confrare Hiasinto Oms amb quatre o cinc lliures, per indemnitzar-lo de la pèrdua d'un drap que un lladre li havia furtat en el Molí d'En
de transferir la finca a l'hereu principal, el qual estava obligat a indemnitzar els cohereus proporcionalment a la capacitat econòmica del patrimoni. En
passa indivisa a l'hereu principal, sense obligació d'indemnitzar als cohereus més que amb un eixovar, i donar-los instrucció
per sota unes mides superficials prefixades; els cohereus podien ésser indemnitzats mitjançant un crèdit pagable en cinc anys. La reforma agrària grega
del consentiment per error, frau o violència, originava el dret d'ésser indemnitzat tota vegada que l'acció rescissòria té sempre el caràcter de subsidiària.
i es refereix a una mena d'obligació contreta per Carles de Valois d'indemnitzar Ramon Muntaner de les despeses i els danys fetes i rebuts per ell. Es
de 1258, per document expedit a Girona, l'infant li prometia indemnitzar-lo de les despeses que hi va fer. Ara bé, la primera proesa de Pere el
amb ells, a la cuina, d'allò que hi hagués. Aspriu, agraït, acceptà. Indemnitzaria Pepeta modestament i no tindria de sostreure gran cosa al sou que li
a prova, compreneu? Però, si la cosa va bé, en vèncer la segona setmana indemnitzem el treball des del primer dia. —Com...? —Veureu, és el costum de la casa
els càrrecs de regidors venuts a perpetuïtat o per la vida, si bé indemnitzant els propietaris dels càrrecs; des de llavors els càrrecs de consellers
arribessin a © duros, podrien ésser no solament pagats, sinó indemnitzats en part els qui col·laboressin a l'obra de l'Apèndix, sobretot els
la divisió material i no s'avenen els copropietaris en adjudicar-la a un indemnitzant als altres, s'ha de vendre i han de repartir-se el preu. Aquest dret no el
transacció, assegurança, etc.) i les quasi-obligacions o dret a ésser indemnitzat quan una persona és perjudicada per mala voluntat o temeritat d'altri,
i quines diferències en menys deurà l'aportant restablir, restituir o indemnitzar. De no poder ésser així s'haurà d'estar a les conseqüències que marquen
inherents a tota empresa nova i entenen, amb raó, tenir dret a ésser indemnitzats; segon, perquè sol descomptar-se el pervindre, o en altres termes
a tot arreu s'utilisa per a retribuir indirectament els càrrecs públics, —indemnisant els trevalls que s'encarreguen— fins a la mateixa França que's on més
civil subsidiària s'origina independentment de l'obligació d'indemnitzar que, segons la legislació laboral, deriva d'un accident de treball, si el
consistent en l'obligació de restituir la cosa, reparar el dany causat i indemnitzar el perjudici es distingeix de la responsabilitat criminal, que hom
en què no intervingui culpa en llur realització, però que obliguen a indemnitzar, de determinats estats de mena jurídica o de fet, com els drets reals,
dels actes il·lícits, i /d\) dels actes que obliguen a indemnitzar sense culpa. Els actes enumerats en /a\), /b\) i /d\
dels actes perjudicials comesos sense culpa, se'n deriva una obligació d'indemnitzar, és per la raó que una tal obligació es fonamenta en un desig unànime de
mal que comporta el doble pes de la sanció penal i de l'obligació d'indemnitzar, confonent, així, les responsabilitats penal i civil. Jiménez de Asúa
seva manera de procedir haurà perjudicat el seu proïsme vindrà obligada a indemnitzar-lo, deure que serà proclamat amb una major eficàcia que aquella que pot
dins els anys vinents, la legislació penal accentuarà arreu el deure d'indemnitzar els perjudicis causats pels actes contraris al Dret donant concreció, en
un concepte unitari de les responsabilitats civil i penal, el deure d'indemnitzar les víctimes del delicte no ve proclamat amb una major amplitud fins que
permet de suposar que, en l'esdevenidor, l'obligació d'indemnitzar les víctimes del delicte tindrà, per raó dels imperatius de la
procediment criminal fou establert per a sancionar el culpable i no per a indemnitzar la víctima del delicte, mentre que amb el procediment civil hom pretén la
futures infraccions. El fet que el responsable d'un acte il·lícit hagi d'indemnitzar la seva víctima és un principi que respon perfectament a l'esperit del
de les quals adopta la forma d'una exigència, al seu autor, del deure d'indemnitzar. Aquesta concepció sembla ésser la que preval en la legislació de
no diferida, és a dir, sense que ningú es faci càrrec de l'obligació d'indemnitzar de la qual ve gravada, tractaria de descobrir els possibles vincles
segon. En quina quantitat han de contribuir els altres dos companys per indemnitzar-lo? 228. Un industrial deixa a tres dependents dues quantitats:
de la ciutat, ja que, a més del cost de les obres d'execució, calia indemnizar els propietaris de les cases i els terrenys afectats i cercar col·locació
empresa industrial explotadora d'aquest procediment (ozon), feu tracte d'indemnitzar mil rubles al Municipi de Petrograd per cada dia que es comprobés
desenrotllament, llurs proporcions i corpulència, segons les espècies; indemnitzant-les degudament, per privar així llur destrucció, publicant llur
dels dements pobres, respectant els contractes existents i indemnitzant els interessos creats en el cas que una nova organització d'aquest servei
dels obrers i a manca de direcció. El nombre total d'accidents indemnitzats a Espanya per les companyies d'assegurances i mutualitats l'any
que els Estats Units, paga cada any, prop de deu milions de dòlars per indemnitzar els obrers que han perdut la vista, parcial o totalment, amb ocasió del
Per a adquirir-los, és indispensable l'existència d'un intermediari que indemnitzi el treball dels que han realitzat aquests mitjans. Aquest intermediari en
tant per raó de fugida, malaltia o altra qualsevol causa, o bé a indemnitzar el seu patró, mitjançant l'efectiu pagament d'una determinada suma de
les assignacions, no ho havia fet per concessió gratuita, sinó per a indemnitzar, almenys en part, l'Església dels béns que un dia li havien estat
6.1. Responsabilitat civil. Té per objecte indemnitzar els danys o perjudicis causats a un tercer i la seva formulació legal
o perjudici a la pròpia Corporació o a tercer, si aquests haguessin estat indemnitzats per aquella". Examinant aquest precepte hom aplega a les següents
caldrà que sia xifrada per cada un dels conceptes que han d'ésser indemnitzats, representació en la funció i concurrència a les sessions dels òrgans
de represàlia contra els anglesos a uns mariners catalans als quals volia indemnitzar el rei d'Aragó per la pèrdua de llurs mercaderies preses per pirates
de vegades amb debats de dos anys de durada. Altres vegades hom indemnitzava els tenidors de títols amb bons del tresor, a baix interès. Com que els
que cal lluitar encara, cercar nous mitjans de reeixir, trobar una via de indemnitzar a En Pau Casals dels seus immensos sacrificis i afalagar-lo per a

  Pàgina 1 (de 5) 50 següents »