DispersionsDispersions   Distribució cronològicacronològica
Distribució
  Distribució geogràficadialectal
Distribució
  Lemes:
  reset   aplica
indisposar V 43 oc.
Incloure lemes secundaris
  Filtres
 
     Filtre per autor
     Filtre per títol
     Filtre per any de publicació
     Filtre per tipus  
     Filtre per traducció  
     Filtre per varietat  
CTILC (1833-2018)
Imprimir  
CONCORDANCES D'UN LEMA
  Enrere Nova consulta
 
 
Lema:  Coincident amb indisposar Freqüència total:  43 CTILC1
  Mostra sobre el resultat     Quantitat:  aleat. línia punt a punt Quantitat per pàgina: 
  Ordenació:
referències integrades

del que suposava no s' examinaría fins á la setmana entrant per haverse indisposat casualment lo catedrátich. "L' endemá dels exámens —afegía— faré las
quasi sempre sobre assumptes de no gran importància, i en general per no indisposar-se amb els elements que temia. En trobarem exemples en les relacions
la realització del principi de les nacionalitats. Si Sèrbia deia de no, s'indisposaria inútilment davant de tot el món i restaria malmirada i blasmada dins la
qüestions que controverteixen els doctes, amb els quals no desitjo d'indisposar-me, crec que serà millor que me n'abstingui i que digui només, en
per la virtut, la intenció de seduir desencanta l'amor, i la de convertir indisposa l'infidel. De vegades, la més lleugera presència sembla segregar un verí
consideri perjudicat, cregui que el seu esforç no ha estat recompensat, s'indisposi amb l'orador i s'irriti com l'acreedor que després d'anar moltes vegades
per intern que sigui, té una repercussió social, almenys en tant que ens indisposa d'alguna manera, a complir la nostra missió en el món. Tot pecat, per
que el desgovern de Madrid ha introduït a les nostres files amb mires a indisposar-nos amb les potències internacionals." "En conseqüència, jo, Ramon
polsim de rapè. —La desgraciada mort del comte d'Espanya —continuà— ens indisposa, admetem-ho, contra Cabrera. Però nosaltres únicament vam destituir al
a combatre la secada que hi ha a la terra; però el capellà aconsegueix d'indisposar el poble, d'acord amb el cacic, contra la renovació, contra la
alarmants. Carles IV, en fer la pau amb la República Francesa, s'havia indisposat amb Anglaterra. La flota espanyola fou vençuda pels britànics prop del
de l'any 1393. Per tal raó, els consellers de Barcelona també s'indisposaren contra l'inquisidor. Els franciscans tampoc no deixaren d'intervenir,
de les mucoses, com sent les toxines del tabach aquèll que s'indispòsa cada vegada que'l pròba, que tenir les mucoses sordes a l'influencia
lo Monarca catalá obraría diplomáticament al inhibirse, al objecte de no indisposarse ni ab Frá Vicens de Castellbell, ferm defensor de la sua causa, ni ab
guarnir. humitejar. pudir. partir. náixerli un germá. imposar. indisposar. interposar. enfosquir. plóurer. mantenir. meréixer. florirse. móldrer.
Iluso, il·lus. Impuesto, impost. Indispuesto, indispost. Intacto, intacte. Muerto, mort. Opuesto,
d' una perdua. Indignarse ab, contra algú, de, per sa mala conducta. Indisposarse ab, contra 'ls sèus amichs. Induhir á la maldat. Indulgen ab, per sos
moro y altras llavors diferents, de lo que resulta que aquestas plantas indisposan al cap de alguns anys llurs camps pera la següent cullita de blat. Pera
pensat bé y he determinat deixarho córrer, perqué no tinch necessitat de indisposarme ab la gent. S. —No sé perqué; l' altra dia, en lo casíno
d' un moment al altre, no val la pena d' embrutá paper sellat, ni d' indisposarse. Lluis Ja no es compte meu. 'L primé de vostes que 'l vegi ja
's troba bè? Mos· No li vindrá d' un dia; que s' esperi demá á indisposarse. Avuy no hi ha més carta que de peix. Aixó no es culpa del restaurant,
á son presoner, y li maná restituhir tot lo que li havian pres, e indisposantse per aixó ab los genovesos, que li retiraren la obediencia, fèu
de contribució. Res feyan eixos homens, sino desacreditar al Rey, é indisposarlo ab tota classe de personas á fí de preparar los cors al desitj de un
al que professo tot mon carinyo. Y es ben cert. L' altre dia per poch m' indisposo ab un amich al satirisarme per ma instalació en un punt tant escéntrich y
á sa esquena, rossa y de no mala fesomia, qu' axís arrufava lo nas al indisposárseli una expressió com se desfeya en una riallada del género de mon padrí
sospirar i callà. No volia ferir els sentiments d'aquell xicot ni tampoc indisposar-se amb la seva família. Però precisament en aquells moments... —Ara estic
era un presoner particular de don Jerónimo. Tenia sentit, ara, provar d'indisposar-lo contra l'advocat Terradelles? Els vidres entelats i les gotetes
a la platja, on, a la tertúlia, es vanaven de llur proesa... Els antics s'indisposaren i, nu i net, els evitaren... Què és que hem de fer, es preguntaven... Els
el patriarca i el féu turmentar cruelment. Tampoc no va trigar Reinald a indisposar-se amb els veïns, els cristians armenis, puix li semblaven més febles que
el director de la presó, un home d'ideologia dretana que no es volia indisposar amb el Govern; però, normalment, només tenia dret a veure parents i amics
era al poder a l'adveniment de la Dictadura. Pórtela s'havia proposat no indisposar-se amb els polítics de la situació anterior, tot i que en una visita a la
amable i condescendent amb el cunyat. Marxaria aviat i no valia la pena indisposar-se amb ell. Parlaven de la feina a la clínica. Eugeni li va explicar
malament entre ells. Àvids d'enriquir-se, a esquena del país conquerit, indisposaren la població romana, que començava alhora a ésser obligada pel fisc
la interpretació de Fresnay va impressionar-lo, la moral del film el va indisposar. Des de l'atac de Mers-El-Kébir ja no podia suportar els anglesos però
. Li vaig dir que no hi pensés més, que ja me n'ocuparia jo. —Però sense indisposar-nos amb ells —em va suplicar amb un filet de veu, i jo vaig entendre que
política, sense èxit, defensant la candidatura del general Cavaignac. S'indisposà amb el futur Napoleó III, i s'exilià a Niça, que llavors no formava part
en lloc de fer-se el desentès, s'enfilava al traginat i l'acusava d'indisposar l'infant amb l'església. I si el metge Arnau esclafia en rialles, el
lavorare». Tant el príncep com Parcan opinaven que el que l'indisposava era precisament el fet d'haver-se dedicat amb massa intensitat a la seva
Bé, quan hi parlis, digue-li que sospites que aquest criat la vol indisposar contra el seu amo. I si s'enfada, no et preocupis. Són coses meves. Però
Com! Aquest poca-solta que se n'acaba d'anar no t'ha fet indisposar amb ell? Sílvia, en un to fogós: Quina manera
un to fogós: Quina manera més desagradable de parlar! Que m'ha fet indisposar amb ell! Indisposar! Només faig que sentir expressions estranyes, coses
Quina manera més desagradable de parlar! Que m'ha fet indisposar amb ell! Indisposar! Només faig que sentir expressions estranyes, coses inaudites i un
«alguna cosa hi ha» i a més a més que és «el galant Borgonyó que m'ha indisposat amb ell». Penseu el que vulgueu, però jo no us entenc.