DispersionsDispersions   Distribució cronològicacronològica
Distribució
  Distribució geogràficadialectal
Distribució
  Lemes:
  reset   aplica
industrial AI 8411 oc.
industrial F 1 oc.
industrial M 1093 oc.
Incloure lemes secundaris
  Filtres
 
     Filtre per autor
     Filtre per títol
     Filtre per any de publicació
     Filtre per tipus  
     Filtre per traducció  
     Filtre per varietat  
CTILC (1833-2018)
Imprimir  
CONCORDANCES D'UN LEMA
  Enrere Nova consulta
 
 
Lema:  Coincident amb industrial Freqüència total:  9505 CTILC1
  Mostra sobre el resultat     Quantitat:  aleat. línia punt a punt Quantitat per pàgina: 
  Ordenació:
referències integrades

poden ser altres que la mera utilitat. En les zones urbanes dels països industrials, l'adaptació de la gent als hàbits que l'expansió de la tècnica imposa
els "positivistes" —sociòlegs o socialistes— del XIX industrial, i els "neopositivistes" tipus Bertrand Russell de fa quatre dies.
no constitueix cap unitat econòmica. Hi ha el Sud feudal i el Llevant industrial, burgès. Però precisament a la regió més avançada industrialment,
anarquista, la teoria que correspon, no pas a un proletariat industrial, sinó a un proletariat agrari. (Segons Langdon-Davies, l'anarquisme és
vengué car: s'exportà a Anglaterra i s'emprà llargament en l'equipament industrial espanyol durant la Restauració. Molts diners s'escolaren de tot arreu —i
bilbaïnes, i permeteren el muntatge en gran escala d'organitzacions industrials i financeres supercapitalistes. No dubtem pas que això mateix s'hauria
que ho he palesat a bastament en els meus darrers treballs sobre els industrials i polítics catalans del segle XIX. No hem tingut tampoc un
individual que de llur envestida col·lectiva contra la societat dels industrials i burgesos. Però àdhuc en els dies més virulents de la lluita social a
ben cert, començà a sofrir molt aviat les conseqüències de la revolució industrial capitalista, en particular quan les crisis cícliques de l'economia
batzegada de la introducció del maquinisme i el vapor. La vera revolució industrial, o sigui l'equipament del país a la moderna, s'esdevingué a Catalunya
en què caigueren llavors els homes del camp transformats en obrers industrials, sobretot els manobres i ajudants, les dones i els nens, la immensa legió
que s'havia presentat ben marcada en els primers estadis de la revolució industrial una forta opció cap al corrent de concentració capitalista. Allò de
dels gaiters i dels mestres en Gai Saber, sinó també la dels industrials del cotó i la llana— fou recollida, definida i cisellada per la joventut
actuals de la societat catalana la generació de 1901 —polítics, industrials, professors, poetes, filòsofs— ha estat aixecada damunt de tota crítica
desamortitzadores decretades pels ministres burgesos i aplaudides pels industrials progressistes de l'època, la seva ensulsiada vingué precedida per la
d'homes que verament la guiessin; esmaperduda en un món de reformes industrials i socials que ningú no li havia ensenyat de preveure, l'Església fa la
agrícoles, com Balmes; professionals, més o menys vinculats a la burgesia industrial, com el grup dels apologistes barcelonins (entre ells, els Piferrer, els
terrorisme anarquista. Però no una solució de mala fe, com era la dels industrials que preparaven els equips d'esquirols. Els eclesiàstics catalans cercaven
el ritme d'introducció i desenvolupament del maquinisme i de la revolució industrial havia estat distint entre els diversos territoris de l'Estat espanyol,
així s'esdevingué durant la campanya de 1869, quan diversos industrials sortiren de Barcelona per fer fruitar arreu la bona nova; així quedà
Nacional, Confederació Nacional del Treball. La propaganda, la feren industrials importants i gent de tota mena, com els mateixos obrers que retornaven
que un nucli selecte de catalans —hisendats, comerciants, banquers, industrials— renovellés la tradició de govern, pràcticament perduda des de
canvi de pell, ha esdevingut una articulació de comerciants a l'engròs, d'industrials i capitalistes, i aquesta gent desitja un nou règim polític en el qual
vegada. Els fabricants, que s'organitzaren políticament en l'Institut Industrial de Catalunya i menaren amb el general Prim una de les campanyes més
que el sacrifici de la llar nadiua i el salt de vida o mort en una ciutat industrial, d'entrada inhòspita i devoradora—. La mística antiestatal s'expandí
encertat qualificar els catalans, com s'ha fet ben sovint, de poble d'industrials. Els catalans no són un poble d'industrials, sinó de menestrals, és a
fet ben sovint, de poble d'industrials. Els catalans no són un poble d'industrials, sinó de menestrals, és a dir, d'homes que cerquen incansablement el punt
i la pell de Frederic, barrejant-se amb les reminiscències d'un perfum industrial i amb tot allò que produeix la transpiració de dos cossos abandonats, i
els espardenyers i els escapats de les fàbriques es convertien en grans industrials; mentre els botiguerets arreconadors de sous es trobaven amb un capital
pactaren amb allò que ells en deien la gent ordinària, representada per industrials, i algun matrimoni, diguem-ne morganàtic, es convertí en un bon negoci
de la gran aristocràcia, casades de fresc amb títols catalans o amb industrials d'aquí; aquestes madrilenyes gastaven una delicada amargor de pinyol de
ja s'havien convençut que no servien de res, i la política democràtica o industrial del país els havia arreconat, aquells senyors que s'acontentaven tallant
la pena de mort a través dels climes i de les cultures, amb la mecànica industrial i amb els costums dels insectes. De música, n'admetia molt poca, uns
xicot: uns vint-i-sis anys escandalosament conservadors, una ànima industrial sense gens d'imprevist. Pat no s'atrevia a trencar el silenci, i d'una
universal. La possibilitat de començar una empresa petita, comercial o industrial, quan només es compta amb el propi esforç, esdevé en molts casos quasi
trobar amb diversos amics. Parlàvem, a l'hora del vermut, amb J. M. F., industrial, i F. M., advocat, a l'ombra dels arbres del parc, i comentàvem que ens
per la pluja era neta i transparent sobre el fons somort dels edificis industrials, mullats i inexpressius, i d'un segon terme de turonets coberts d'arbres
cada punt més precisa i particular, i l'art aplicat es transforma en art industrial; l'anomenem pagès o rústic en el cas invers. En fi, l'art primitiu se
doncs, que els jocs de competició prosperin a les nostres societats industrials, mentre que els ritus i els mites, semblantment al bricolage —que
mites, semblantment al bricolage —que aquestes mateixes societats industrials ja no toleren sinó com a hobby o passatemps—, descomponen i
em ve a la memòria és un altre paral·lel històric. A la Primera Revolució Industrial correspon el cop d'Estat del 2 de desembre de 1851; a
perversitat infantil: manipulacions i tocaments genitals, tortures, ús industrial de llur pròpia sang i de llurs pròpies excrecions i secrecions —tal com
psíquiques i d'altres segons llur utilitat alimentària, agrària, industrial, productora o consumidora... Res no permet de considerar que tal sistema
ingenios, l'havía enviat aquí á estudiar la carrera d' enginyer industrial; mes, potser per alló de que 'ls testos se semblan á las ollas, en
li havia robat un ajudant seu per fer-ne la base d'una gran explotació industrial. Ara aquest específic, conegut per tot el món, ni tan sols duia el nom
sumptuosos eren polítics, magistrats, directors de banca o d'empreses industrials i comercials, carregats d'obligacions i de preocupacions, de
i teatrals semblants a les imatges de pasta amb què l'escultura industrial moderna emplena avui les esglésies, en un país on no m'hauria sorprès de
la carretera no vèiem sinó grans explotacions agrícoles, granges de tipus industrial, amb rètols anunciadors, algunes d'elles, dels productes que hom hi
Casetes d'obrers, agrupaments de construccions de caràcter netament industrial, ací i allà algun xalet bonic, quadres tancades per baixos murs, amb
¿Havia, doncs, acabat la regió agrícola i érem en plena zona industrial? Vaig córrer a atrapar Josep. —És que som molt prop de Lió? —Ui! Encara

  Pàgina 1 (de 191) 50 següents »