DispersionsDispersions   Distribució cronològicacronològica
Distribució
  Distribució geogràficadialectal
Distribució
  Lemes:
  reset   aplica
infamar V 53 oc.
Incloure lemes secundaris
  Filtres
 
     Filtre per autor
     Filtre per títol
     Filtre per any de publicació
     Filtre per tipus  
     Filtre per traducció  
     Filtre per varietat  
CTILC (1833-2020)
Imprimir  
CONCORDANCES D'UN LEMA
  Enrere Nova consulta
 
 
Lema:  Coincident amb infamar Freqüència total:  53 CTILC1
  Mostra sobre el resultat     Quantitat:  aleat. línia punt a punt Quantitat per pàgina: 
  Ordenació:
referències integrades

grandesa, de les pústules d'Europa. Però no vull ser excessiu; no vull infamar Tahití, que només m'ha ofert la seva delicadesa i la seva elegància. Si
atendre el seu personal interès i el seu egoisme, pugui ser públicament infamat en tant que desertor i traïdor? —Sí, sí! —¿Accepteu completament, sense
escaient muller d'estirp reial? Oh! quant de deshonor per un tal connubi infamarà tan alta prosàpia! Oh! que detestable que un fill tan devot de l'Església
és ridícula. No vull fer de víctima. La gent m'ha bescantat, m'ha infamat; quan vaig arribar a Olivel encinta de l'Enriquet, fins van... —Ho sé.
les hisendes, destrueix la salut, lleva les forces, deshonra la vida, infama els fills, deixa estèrils les famílies, sembra discòrdies, pertorba els
ordenar, i pecat en el mal endreçar o en vanament parlar. No dir cosa d'infamar o murmurar; perquè, si descobreixo pecat mortal que no sigui públic, peco
persona amada, supressió de passions com l'enveja, la malícia, el desig d'infamar i el desig d'ultrapassar, són eloqüentment i seriosament recomanats.
i malicia dels homes. ¡Oh! ¿quí es voldrà plànyer d'ésser acusat i infamat davant els homes, quan veu son amat Salvador públicament açotat a la
si no res d'això, tu, no en dubtis, t'hauràs millorat. El tal ha parlat infamant-te, està greument enutjat contra teu. Què tu aleshores? No ho crec. Si
es feia més per a donar càstig al reu i exemple als altres, i més per a infamar-lo que per a donar-li sentiment corporal. Amb tot, per dona que fos, no
el pujaren als porxes, condemnat a l'oblit i a la pols que el seu acte infamant havia merescut. Tampoc no sé per què m'hauria agradat infiltrar-me en la
judici de mossèn Cinto, eren acusats de difamadors, de tractar de boig, d'infamar un home i un nom gloriosos. L'oscil·lació, el dubte entre ambdues
Gelmir, Guil·larà i Gondemar. Miró Geribert volgué anul·lar la prova infamant els testimonis: el sacerdot Gelmir —digué— es féu monjo, fou beneït i
fos cavalcada amb les espatlles nues i lleugerament verberada, més per a infamar-la que per a donar-li sentiment corporal. El saig, a cada sessió d'assots,
que 's veu pres y malalt, y el que 's veu pobre y vell, y el que es infamat allí ahont fou honrat, y el que 's veu desterrat sense esperansa de
es servil, ocupació no més d' esclaus y lliberts marcada ab segell infamant per la vanitat dels pagans; en los segles mitjos se distingeix per son
Pontífices y apareixent senyalats ab aquells tres estigmas que tant infaman lo nostre present estat social: la blasfemia repugnant, la escandalosa
renuncien. Tráurels sense causa justificadíssima es una ignominia que infama públicament al cavaler ó cavalera qui ho fá. Renunciarlos es una bojería,
la barbaritat del cástich, expressiu resquici de l'horrible tortura que infamá fins pochs anys antes á reos y tribunals. Una dona en igual cas, no
diners. Fou objecte d'una sentència vergonyosa i passà la seva vellesa infamat, odiat i cobert de vituperi pel poble. Perquè si al moment mateix dels
per totas las ilegalitats. En lo Congrés calumnian. En la prempsa infaman y envenenan. Si aneu á las redaccions sempre 'ls veureu de xispa;
envers ella. Tot açò és doble i fal·laciosa mentida. Aquest delicte li infama Beatriu Vallés, la de Girona, la qui té una botiga cantonera de draps al
panxudet? Perquè ací els ossos de la mare de Joan Lluís havien sigut infamats, segons llei trets de la tomba —que no van inventar res els desgraciats
que propugnen l'anarquía ab crims y horrors la Patria han infamat. A la memoria d'en Rosend Serra y Pagès
de un fals testimoni, s' aduheixi en judici y 's probi lo que aquest pot infamarlo, y que en altre ocasió lo dirho sería castigat ab gravíssima pena. Per
presa de la sua superbia. Y per la sua blasfemia y horrenda mentida serán infamats en lo dia de la desolació serán enviats á la perdició, per la ira
allí 'l pendó de mort y d' extermini alsarém contra 'ls nobles que 'ns infaman. [(A Joana.)] En vida y mort só teu, ma dolsa aymía! [
Catalunya, no se ocupaban sino en fer burla dels misteris de la fè, y en infamar Bisbes y Sacerdots per ferlos decaurer del concepte del poble; en pintar
de justicia, y tribunals. Y no contents del saquetj y destrucció, infamaren aquéll Sant Tribunal ab mil calumnias. Aquest triunfo los facilitá la
posarnos Bisbes cismátichs, los diaristas se posaren a fer de canonistas, infamant y calumniant la autoritat del Papa com habia fet Lutero. Quant en
prou llevat. Aquells despres de haber prou insultat al Rey, y haberlo infamat ab mil calumnias lo tragueren de Rey; los nostres féren lo mateix en
de directors imbécils, "d'inteligents", de guardarroba; gents qu'havien infamat á aquells puríssims genis, per grosería innata, per incultura salvatje,
Cleóbulo: peró dígas-me, ¿qu'es lo qu'èll critíca? Cleóbulo. Èll infáma tothóm. Critíca decrêts, llèis, dítxos y acciòns, y es repúta per autòr
Corren als convens cremar, Y matar los religiosos: Infamàn lo nom Cristì Ab accio tan inhumana; Fou la maldat
mortal es la ferida... No ho volíes saber? Aquest es l'home que va imfamar-me, i ara es mort per sempre! [(Abocant-se sobre'l cadavre.)
emplear ma influéncia per una vil Presidéncia que 'm infáme eternament. Jo vull que 'l nom de Orellut, per sa integritat
que ara s' educa, en mi no veja una ruca que puga infamar mòn nom; que de mi diga tothom: fou honrat fins á
Rusticucci, i és ben cert que és causa ma muller del que m'infama." Si del foc jo m'hagués vist a cobert, llançat m'hauria on
coincidint en no semblar-ho. Els corcs havien treballat de valent pera infamar la puresa de la sana finalitat que amb ella'l Cantor cercava. Aquesta
trama l'engany; t'asseus a malparlar del teu germà, infames el fill de la teva mare. Tot això has fet, i jo haig de callar?
els enemics de l'ordre; sobretot els libel·listes, ja que els escrits infamaven persones il·lustres, l'administració i les institucions, i podien tenir
que «malgasta els béns del rector i de l'església [...] i vilipendia i infama els parroquians amb fets i paraules», si que era causa de reprovació
molts dalt de tot mereixent-ho, i així tot plegat es tracta de rebentar, infamar, ara l'un ara l'altre: «vaig veure en Jimmy en una festa...» en fi
perdé la seva dignitat de gran heteriarca i fou empresonat, mentre, per infamar-lo, afaitaven el cap i la barba del secretari traïdor. En l'arenga
catòlics publicant Les amours secrètes de Pie IX, tot infamant un Papa aleshores ja difunt. El mateix any, el pontífex regnant Lleó XIII
conflicte bèl·lic. Infamant, per la repercussió que se'n derivava, i infamant també, per la presumpció. Què vaig fer jo, perquè pressuposessen que sóc
com s'enfonsaria Verdaguer quan s'imaginés amb quines paraules l'infamarien tant l'una com l'altra. No va poder acomiadar-se de qui va marxar primer
abominar, escarnir, blasfemar, ofendre, ultratjar, escopir, invectivar, infamar, maldir, menysprear, vilipendiar, burlar-se, trepitjar, denigrar, maleir,
havia tingut fills i els havia perdut. Ella respongué que mai no havia infamat. Les dones miraren cap on era en Balau, parella de la Memé, intrigades.
Absolutament fals! Pflugfelder: Infame! Schreimann: Vostè hi era?

  Pàgina 1 (de 2) 50 següents »