DispersionsDispersions   Distribució cronològicacronològica
Distribució
  Distribució geogràficadialectal
Distribució
  Lemes:
  reset   aplica
infracció F 393 oc.
Incloure lemes secundaris
  Filtres
 
     Filtre per autor
     Filtre per títol
     Filtre per any de publicació
     Filtre per tipus  
     Filtre per traducció  
     Filtre per varietat  
CTILC (1833-2019)
Imprimir  
CONCORDANCES D'UN LEMA
  Enrere Nova consulta
 
 
Lema:  Coincident amb infracció Freqüència total:  393 CTILC1
  Mostra sobre el resultat     Quantitat:  aleat. línia punt a punt Quantitat per pàgina: 
  Ordenació:
referències integrades

un cert caràcter "sagrat". D'aquí que, per venial que en sigui la infracció —un furt de gallines, un altercat de taverna—, el fet inconvenient hagi
a veure amb la vellesa. Dels quaranta als cinquanta es permeten algunes infraccions secundàries. —Una mena de compensació pel climateri, oi? —comenta ell.
contra el seu autor, el qual, descobert, fou condemnat per injúria i per infracció de la llei d'impremta. Un exemplar dels repartits era el que havia
angúnia. Pel seu costat, Adam, tot just escolta la infracció fatal, es queda atònit, blanc i confús, i per les seves venes
llur actuació política. Guerres, avalots, conspiracions, atemptats: una infracció permanent de l'ordre públic i de la legalitat constitucional. Si afinàvem
ésser promulgades tot seguit. En el cas que el Senat entengui que la infracció existeix, haurà de concretar-la i determinar-la. Si l'Estat regional no
autoritzada, declarar si en el text elaborat per Catalunya hi ha alguna infracció constitucional. Encara que les Constituents espanyoles aprovessin
de barret hi portés la custòdia, l'ull sever, inquisitiu de tota possible infracció al reglament i a les ordenances, el pas acompassat i una mica gronxadís
joc. També en les arts hi ha convencions fonamentals, i també la infracció hi pot ésser decisiva. Hi ha hagut èpoques en les quals no se sabia prou
jocs esportius—, no ve ordenat en la caça a base del compliment, o de la infracció, d'un seguit de regles preestablertes i obligatòries, i dels jocs només
de les primeres i més precioses lleis de l'illa era la dictada contra la infracció dels límits. Era tinguda en gran reverència, i era considerada com el
guaridores i esbargidores. L'ex emperador restituí la perduda llei d'infracció de límits, i explicà que l'havia robada, no pas per fer a ningú cap
vila, altrament hauria aconsellat el senyor Marcel·lí. No sabem quantes infraccions del contracte d'arrendament foren invocades en la demanda contra en
a resistir-los amb les armes a la mà, si alguna vegada es propassaven a infraccions del que havien jurat a les Corts catalanes en l'acte de llur
que li penyorà les caixes i acudí a l'Audiència en protesta de la pretesa infracció. El tribunal no ho degué apreciar així puix la sentència manà retornar
de l'Acadèmia que els volgué perdonar per tractar-se d'una primera infracció. El títol d'acadèmic era difícil d'obtenir, i sols els artistes d'empenta
de fer registrar les cases, tot això sots la pena de dos cents rals per infracció. Advertit el Rei d'aquesta transgressió per alguns particulars de Palma
deure i el del càstig associats en la relació causal. Tota infracció del deure (no compliment d'una regla) ha d'ésser punida, però un cop ho
territori on dites operacions es realitzen sempre que per l'índole de la infracció siguin susceptibles de pertorbar llur normal desenvolupament. La funció
únicament el recurs de nul·litat en el termini de 15 dies, per infracció de llei. Existiran així mateix els recursos de caràcter penal i civil en
estat objecte d'individual agravi, contra els acords municipals en cas d'infracció de disposicions administratives vigents. Les Corporacions municipals
sancionar els mancaments a l'obediència i respecte a l'Autoritat i les infraccions d'Ordenances, Reglaments i Bans de govern, amb multes que no podran
Corregir i sancionar les manques d'obediència a la seva autoritat i les infraccions d'Ordenances, Reglaments i Bans dictats per al règim de la vida
Per lesió de drets administratius del reclamant; i 2n· Per infracció de disposicions administratives amb força legal, la qual observança
contencioso-administratiu, per lesió de drets administratius i per infracció de disposicions administratives amb força legal, davant el Tribunal
i el Dret català. V. Recurs de responsabilitat civil per infraccions legals amb perjudici econòmic, davant la Sala del Civil de l'Audiència
la Sala del Civil de l'Audiència Territorial, el recurs de nul·litat per infracció de llei. Aquests recursos deuran ésser resolts per la Sala del Civil, en
Territorial. La seva tramitació i resolució. El recurs de nul·litat per infracció de llei, es tramitarà, en tot allò no regulat per l'Estatut, amb
de l'autoritat que ha pres la decisió —incompetència, violació de forma, infracció de la llei, etc.. L'Estatut Municipal —art. 290— establí el
per crim, per delicte contra els bons costums, o per algunes de les infraccions previstes en els articles 372 384 i 385, del Codi
que porta el compliment de les lleis, i el conjunt de mals que porta la infracció de les lleis. ¿Quin és el sentit més corrent de la paraula sanció
de l'autoritat d'usar la força per fer complir la llei, i per castigar la infracció de la llei. ¿De què deriva aquest poder de l'autoritat? De que sense
l'auxili de la força pública el dret estaria a la mercé de totes les infraccions, de mala o de bona fe, i llavors quedarien els individus febles a la
i castigar? El Codi penal que classifica i gradua els delictes o infraccions, i atribueix les penes o càstigs graduals correlatius, i les lleis de
(dictar lleis), executiu (fer-les complir, evitar i castigar la seva infracció, percebre els tributs, administrar els seus béns comuns, i establir els
l'ordre i la justícia? Per la força pública, que prevé, i castiga les infraccions del dret i per l'administració judicial (tribunals i jutjats) que aplica
ha declarat que sols hi há recurç devant del Governador civil en cas d'infracció, quedant després el contenciós o el judicial. En aquesta sessió no's pot
la responsabilitat consistorial, segons l'article 180, va per infracció legal, sia arrogant-se facultats —judicials, llegislatives, militars,
de la mateixa manera una llei, car altra cosa sería fer-se complix de l'infracció. Respecte a la manera com déu desobeir-se, la jurisprudencia s'ha
els cassos en que Ajuntaments i regidors cauen en responsabilitat. Per infracció de la llei; —ja per extralimitar-se, invadint funcions d'altri, ja per
legal —cosa que no passa en aquest cas, car sols se diu en les multes per infracció a les ordenances i demés— o quan en la providencia se fixi la pena
que hi cau en quant al esperit, si bé en molts cassos, de no haver-hi una infracció legal en el procediment imputable an ell, potser fóra quelcom difícil el
comesos als establiments que dirigeixen, sempre que hagin obrat amb infracció dels reglaments generals o especials de policia relacionada amb el fet
que la responsabilitat pels actes il·lícits és una conseqüència de la infracció de determinats preceptes legislatius, i que són també uns preceptes
un grau de civilització primari, el delicte era o és considerat com una infracció de la norma emanant de la divinitat. Les penes que imposaren els caps de
del delicte iniciat i no consumat", i que són d'aplicació a les infraccions que ell denomina "cròniques", o sia les de llarga durada, com,
pels juristes de l'escola clàssica, únicament preocupats del fet de la infracció de la norma, i de la recta aplicació de la pena prevista en aquesta, per
escola, els delictes no han de valorar-se amb el criteri objectiu de la infracció de la norma legal, sinó des del punt de vista subjectiu de la
han castigat amb penes corporals o privatives de llibertat les infraccions més greus (les que hom classificava i classifica, encara, dins una de les
dels tribunals dirigida a l'autor d'un tort per prevenir futures infraccions. El fet que el responsable d'un acte il·lícit hagi d'indemnitzar la seva

  Pàgina 1 (de 8) 50 següents »