DispersionsDispersions   Distribució cronològicacronològica
Distribució
  Distribució geogràficadialectal
Distribució
  Lemes:
  reset   aplica
inserir V 740 oc.
Incloure lemes secundaris
  Filtres
 
     Filtre per autor
     Filtre per títol
     Filtre per any de publicació
     Filtre per tipus  
     Filtre per traducció  
     Filtre per varietat  
CTILC (1833-2018)
Imprimir  
CONCORDANCES D'UN LEMA
  Enrere Nova consulta
 
 
Lema:  Coincident amb inserir Freqüència total:  740 CTILC1
  Mostra sobre el resultat     Quantitat:  aleat. línia punt a punt Quantitat per pàgina: 
  Ordenació:
referències integrades

mal gust, confabulada per uns quants individus gloriosos o sinistres, i s'inseriren en aquell substrat de forces. I el nas de Cleopatra —o sia: l'ambició
jutjada objectivament, segons siguin les condicions de l'ambient en què s'insereix. Una filosofia com la /philosophia Christi\ d'Erasme, apareguda
cal ressenyar-los com "anomalies" o "anormalitats" que s'insereixen en la banda granguinyolesca de la vida i de la història. La vida i la
tallava als Països Catalans tots els camins d'una plenitud a part, en inserir-los dins una òrbita estranya. I si no érem aleshores un poble excel·lit,
la França setcentista —/Les Liaisons dangereuses\, un d'ells— s'insereixen en aquesta línia. Però encara hi ha "/l'imagination\" que hi
com el seu passat. El futur són les possibles paraules noves que poden inserir-se a la frase única, constitutivament incompleta, de la seva vida. El
en certa manera superior a les restants, és aquesta capacitat que té d'inserir-se en tots els continguts de l'existència, aquesta possibilitat
i totes les provatures que han vingut després. I no en el sentit d'inserir-s'hi, és clar, sinó en el d'assimilar-se el que duien de vàlid:
a la creuhera, e mantí de un pam e un quart". El darrer exemple insereix com a límits de la ferrussa la punta i la croera (escrit també
i potser es podria indicar breument com, en aquesta perspectiva, l'art s'insereix a mig camí entre la coneixença científica i el pensament mític o màgic:
sovint una modificació del sistema. De vegades, també, no reïxen a inserir-se en l'esquema i el traçat sistemàtic en resulta desgavellat o
de les causes naturals, en les quals l'agent es pensa que només insereix malles suplementàries en forma de ritus. S'imagina, doncs, que l'observa
els pobles dits primitius han sabut elaborar mètodes raonables per tal d'inserir, en el seu doble aspecte de contingència lògica i de turbulència
Setmana Santa. Aquesta oració replegada d'una resadora —així com la que inserim més avall— és una mostra de la fe viva dels benassalencs vers la Mort i
dispositiu on entre el diafragma amb l'escletxa i la placa fotogràfica és inserit un altre diafragma amb dues escletxes paral·leles, com hom pot veure en
es basa l'aplicació dels nostres conceptes més elementals, per tal d'inserir el quàntum d'acció en una generalització racional de la descripció de la
a varietats. Però aquests trencs són imaginaris, i podrien haver estat inserits onsevulla, després d'intervals prou llargs per a haver permès
considerar l'adaptació a qualsevol clima especial com una qualitat que s'insereix promptament en una innata i àmplia flexibilitat constitucional, que és
atorgada. Com que la capacitat d'una planta per a ésser empeltada o inserida en escudet en una altra és tan irrellevant per a la seva benanança en un
, anàleg, d'una cosa, fet o fenomen. Tanmateix no n'hi ha prou. Si volem inserir aquest model en una teoria, cal atribuir-li propietats susceptibles
no aconsegueix, des de les seves profundes definicions i intuïcions, inserir la poesia a l'àmbit de l'humà. Alguna cosa s'ha volatitzat en les seves
un d'ells està irreductiblement lligat a l'estadi lingüístic en el qual s'insereix. S'escriu en la llengua que es posseeix: el fragment de llengua que es
prèvia interpretació relativa al complex històric total dins del qual s'insereixen. És ben cert que aquestes proposicions tenen sovint un status
i la teoria de la informació. Segon, que els resultats obtinguts poden inserir-se dins les qüestions de control que ens hem limitat a al·ludir, però la
del 1517, les pestes del 1508 i del 1519, s'inserien en un clima d'histèria col·lectiva, fomentat per les prèdiques de frares
intentà de sostreure les masses populars de la seducció anarquista, i inserir-les en el seu federalisme pimargallià, radical també, però de quadres
i el nombre d'immigrats tornarà a ésser-hi important. Aquesta gent no s'inseria en un clima nacional sòlid. Eren assimilats, sí. Però llur assimilació no
resistia als embats del corrent liberal-republicà. Un dels seus ramals s'insereix en la legalitat constitucional. La gran propietat rústica i un reduït
social per definició, no per elecció. Sense afectacions, ningú no pot inserir la seva llibertat d'escriptor en l'opacitat de la llengua, perquè el que
que dóna en part als bohemis, als conserges i als lladres, es començà d'inserir en el llenguatge literari pròpiament dit alguns elements manllevats dels
plàstica d'aquella mena esdevé una obra d'art eficaç. És aquí on s'insereix la indicació de Joan Fuster, i també la d'Étienne Gilson, quan diu que
cosa d'aquest estil. I si algú m'acusa d'haver mancat a la meva paraula, inserint a les tres edicions que han seguit un bell nombre de noves remarques,
i l'obra pia que instauraran; redacten l'esquela mortuòria que pensen inserir a "La Vanguardia" i es graten dissimuladament alguna placa
a campanyes publicitàries que excedeixen del marc comercial i s'insereixen en el marc social. Així, la campanya de Méndes-France retratant-se amb un
als ciutadans de consumir patates. Tanmateix, aquestes campanyes s'insereixen en el marc d'un dirigisme econòmic d'Estat, i malgrat llur importància
reconèixer-ho. Dins les sèries de les celebracions rituals cícliques cal inserir-hi les celebracions de cicles rituals biogràfics. És a dir, aquells ritus
com a escriptor, més ben dit, no era conegut. Als vint-i-set anys havia inserit cosetes en periodiquets de joventut. A la fi, havia aconseguit col·locar
El riu minvava. Una branca d'arbre, implantada en el llot del fons, va inserir-se entre les soques del nostre rai, de tal manera, que a mesura que el
de gran envergadura, i el diari local, que es publica els vespres, ha inserit una nota del governador en la qual es denuncia el propòsit dels elements
fins a brindar uns quants títols de pel·lícules documentals, i els inserim: /El escarabajo de Greta Garbo\. /Laura La Plante visita las
i quasi cada minut, existeixen categories. Hi ha uns pocs invents que per inserir-se en el quadro general de la ciència han tingut una influència més
que voldríem per a la nostra exposició. Així, en el tema de les flors, inserirem un poemet de Guillem Colom: © © © ©
las costums, done un rato divertit". De fet, en cada número s'insereixen cinc o sis articles, els quals, d'acord amb aquest pla i amb el subtítol
d'un cos de redacció tripersonal. Com d'element extern al periòdic, s'hi insereix també —únic cas— una memòria de Francesc Monfort, de Torrent de Cinca,
originàriament escrita en castellà, és traduïda per P. R. P.. També s'insereix el text de la /Profecía de sant Vicens Ferrer\, amb l'anotació
d'assumpte religiós (núm. 39), i és dubtós que de M. R. B. se n'insereixi cap —car ja he dit que si el núm. 33 duu les seves inicials, pot
(pàg. 92). La curta vida de la revista sols permeté d'inserir-hi, en aquesta secció, tres articles sobre temes històrics (núms. 21,
(1610) i /Vida de St· Vicens de Paul\ (1619), en el qual s'insereixen unes "redondilles" originals de l'impressor. Es creu que Sebastià de
i això per la sensitiva, com l'experiència ens ho ensenya; el sentir s'insereix en el vegetar, i el vegetar en l'elementar, car la sensitiva està
sense el qual no podria tenir enginy per a la caça. L'imaginar s'insereix en el sentir, i sobre l'imaginar el lleó, o qualsevulla altra bèstia, no

  Pàgina 1 (de 15) 50 següents »