DispersionsDispersions   Distribució cronològicacronològica
Distribució
  Distribució geogràficadialectal
Distribució
  Lemes:
  reset   aplica
insolvència F 42 oc.
Incloure lemes secundaris
  Filtres
 
     Filtre per autor
     Filtre per títol
     Filtre per any de publicació
     Filtre per tipus  
     Filtre per traducció  
     Filtre per varietat  
CTILC (1833-2019)
Imprimir  
CONCORDANCES D'UN LEMA
  Enrere Nova consulta
 
 
Lema:  Coincident amb insolvència Freqüència total:  42 CTILC1
  Mostra sobre el resultat     Quantitat:  aleat. línia punt a punt Quantitat per pàgina: 
  Ordenació:
referències integrades

que tenen per perdre. No són jugadors de fortuna que, lleugers en llur insolvència, no arrisquen en la revolució només que el patrimoni dels adversaris, no;
abundosos entre gent catalana, excepte alguns casos comptats de ruïna i d'insolvència. Per altra part, les contrarietats amoroses, es resolien generalment, en
la convicció pròpia. Si a això s'afegeix la impunitat quasi segura de les insolvències fraudulentes, es tindrà explicat per què els creditors no cobraven les
tots els mateixos perills, i a aquests perills s'hi afegeix el de la insolvència del deutor. Adquirir paper de l'Estat d'hisenda averiada, ho crec un
de 25 ni major de 300 pessetes cada vegada i, en cas d'insolvència, es posarà el cas en coneixement del Governador, que acordarà la detenció
d'una Universitat, perquè, almenys, indueix a pensar en l'absoluta insolvència dels professors que han preparat aquesta massa d'alumnes. Però, si bé
professors que han preparat aquesta massa d'alumnes. Però, si bé aquesta insolvència és per desgràcia massa freqüent, no pot ésser arbitràriament
lamentem d'haver-vos d'escriure aquesta vegada per anunciar-vos la nostra insolvència. Una sèrie de contratemps, i els mateixos esforços que hem fet per
confiança. Àdhuc ara, i a despit dels perjudicis que ens causa la vostra insolvència, no volem agreujar la vostra situació negant-nos a tota avinença. Hem
baixa productivitat i relativament mal pagada—, i mostrava una notable insolvència financera. Un exemple gràfic de la seva dependència exterior és la SEAT,
valenciano puro y castizo" (pàg. 23). Com a mostra de la insolvència pedagògica d'aquest tractadet ortogràfic, reproduirem el que diu respecte
de cada exercici a la formació d'una reserva per a prevenir els riscs d'insolvència, i preceptua també que el Ministeri d'Hisenda fixarà els interessos i les
per la qual aquests darrers asseguraren a Bernat Isern el risc d'insolvència dels possibles compradors de les mercaderies, en el cas que aquestes
quant al volum d'endeutament. Als Estats Units, després de les insolvències i moratòries d'algunes de les emissions locals durant el segle
de fer obres públiques, de realisar res d' un xic d'importancia. La insolvencia porte la desconfiansa, pero quant aquesta es sistemática, porte les
porte la desconfiansa, pero quant aquesta es sistemática, porte les insolvencies y ho mate tot. La qüestió social Hi ha un altre problema que ha anat
celebrada per la Societat Mútua contra fallidas, suspensions y insolvencias. "La Unión Mercantil Española" al Círcol de la Unió Mercantil,
inútil sensació de verge víctima Ulisses amarrat al sòlid pal de la insolvència, suèters fins de coll alt emmotllant pits, sense mànigues, flaire
perceptors de dit censal pugan intentar contra ell y los seus ja sia per insolvencia del causant dels otorgants ó per cualsevol altre motiu. Item ab
molts països en una situació delicada que els obliga a escollir entre la insolvència —que tancarà les portes a les seves relacions econòmiques internacionals—
representat pel Procurador senyor Josep Ma. de Ciurana, amb la situació d'insolvència provisional, hom convoca Junta general de creditors per al dia 7
havia solucions intermitges, o fulminava els adversaris o eternitzava la insolvència. Una veïna emocionada besà el front de Tonino. De retorn als vestidors
termini. Com a criteri de progrés, el PNB serà considerat un indicador d'insolvència, ja que quantificar únicament els fluxos de béns i serveis infravalora
jo mateix he pogut constatar), basant-se simplement en l'apreciació d'insolvència d'aquesta persona, independentment del fet que hi hagi qui es faci càrrec
al contrari, és ella qui m'ha abandonat a mi. Només de pensar en la meva insolvència econòmica, se li va refredar, o més ben dit, se li va extingir
fer compres als proveïdors. El jutjat de Terrassa va ratificar la insolvència provisional de Cárnicas González el 30 d'octubre i també va
de concurs voluntari de Delphi, en considerar que està en situació d'"insolvència imminent". Segons el jutjat, és previsible que al maig l'empresa no
l'assegurat per les pèrdues ocasionades com a conseqüència de la insolvència de tercers. 4. Assegurança de caució: l'assegurador s'obliga, en
futura, no garanteix a l'assegurador l'eliminació del risc d'insolvència. El valor esperat de la sinistralitat, com a valor mitjà i sempre que es
però, si la sinistralitat real és més gran, això pot comportar un risc d'insolvència per a l'entitat asseguradora. El risc d'insolvència constitueix l'objecte
comportar un risc d'insolvència per a l'entitat asseguradora. El risc d'insolvència constitueix l'objecte de la teoria del risc. Aquesta teoria ens adverteix
per tal de calcular el recàrrec de seguretat adequat que eviti la insolvència futura de l'entitat en el cas que la sinistralitat real superi
podrà ser indemnitzat, sense que pugui donar-se la circumstància de la insolvència del causant, ja que aquest està cobert sempre per una assegurança de
l'assegurat les pèrdues finals que pugui sofrir com a conseqüència de la insolvència definitiva dels seus deutors. És a dir, cobreix el risc que els deutors
anticipades per compradors de vivendes. — Pòlissa de fiança per insolvència, del prestatari. El pagament de la companyia, a l'assegurat, en cas
del prestatari. El pagament de la companyia, a l'assegurat, en cas d'insolvència, del prenedor, no eximeix aquest de complir les seves obligacions. Per
a depreciació de valors, dotació per a les provisions tècniques, per a insolvències, etc.). • Grup 7. Ingressos: inclou les primes i altres ingressos
(2004): «Defensem una cultura que recuperi els autors oblidats per la insolvència de la crítica, el silenci i la mandra mental de la nostra societat». En
els hi pertoquen i si són solvents satisfan el deute. Ara bé, en cas d'insolvència d'un tipus de patrimoni en respon l'altre i això ocasionarà el posterior
serà també el responsable últim de l'obligació. Així doncs, en cas d'insolvència d'un tipus de patrimoni (comú o privatiu) l'altre patrimoni ha de
comú i conseqüentment en els interessos familiars: les situacions d'insolvència són suplides pel patrimoni comú (art. 71.2 CF),
el convidaria sense enfadar-se a pesar de les queixes sobre la seva insolvència perpètua. Però no va ser així: sí que hi era, gesticulant i presidint amb