DispersionsDispersions   Distribució cronològicacronològica
Distribució
  Distribució geogràficadialectal
Distribució
  Lemes:
  reset   aplica
intercalar AI 25 oc.
intercalar V 309 oc.
Incloure lemes secundaris
  Filtres
 
     Filtre per autor
     Filtre per títol
     Filtre per any de publicació
     Filtre per tipus  
     Filtre per traducció  
     Filtre per varietat  
CTILC (1833-2018)
Imprimir  
CONCORDANCES D'UN LEMA
  Enrere Nova consulta
 
 
Lema:  Coincident amb intercalar Freqüència total:  334 CTILC1
  Mostra sobre el resultat     Quantitat:  aleat. línia punt a punt Quantitat per pàgina: 
  Ordenació:
referències integrades

vocables. "La gent" és tota una altra cosa. El mot, així retallat, intercala una distància distintiva entre el qui el pronuncia i el conglomerat a què
per "distreure's", per "divertir-se". La lectura literària s'intercala en el corrent rutinari de les nostres obligacions de cada dia com una
no han dubtat fins ara de la fatalitat natural de l'ordre en què s'intercalen, i només accidentalment el veuen oposat a la justícia. Però dels Goethes
Només les punxes de les esglésies, i només el bungalow d'un xinès, s'intercalen en la lírica verdor dels arbres i el gris torrat de les cases indígenes.
el passatge li trenca la línia sideral que va dels ulls als llavis, per intercalar mots de crítica acerba contra els costums i la civilització dels
el medieval, de tota manera, hi arribava a un grau absolut, intercalava entre l'home i la bellesa un abisme quasi insalvable. No era la bellesa
de versemblança que els anys ens imposen, no em costaria gaire d'intercalar aquella frase, en alguna conversa o en alguna narració, amb tot el seu
comprendre que s'hagi "deturat" i que molts mil·lennis d'estagnació s'intercalin, com un replà, entre la revolució neolítica i la ciència contemporània?
les infrastructures, nosaltres creiem que entre pràctica i pràctiques s'intercala sempre un mediador, que és l'esquema conceptual per l'operació del qual
reflexions dolças, anaren corprenentla un darrera l' altre tot lo dia, intercalats sempre per una pregunta á que ella meteixa no 's responía y que vibrava
repetint les mateixes paraules, i tot d'una es va sorprendre d'haver-hi intercalat el nom de Mònica. Aixecà un braç enlaire, va moure els dits com si
i la primera neu a Canigó. Encara us voldria parlar d'aquesta tardor on s'intercalen dies de primavera, i del que diuen els arbres, de la confidència que fa
amb el francès. Eliminades les cometes i la cursiva amb què s'acostuma a intercalar la dicció forastera, el conjunt no pot resultar més aberrant. L'economia,
que la mateixa llengua és resultat d'una evolució cultural autàrquica s'intercala en aquest esquema interpretatiu. Però en tot això hi ha una bona dosi de
que d'ordinari la motivació fònica no es fa directament: el desxifrador intercala entre el so i el sentit un concepte intermediari, mig material, mig
sempre més, etc., ella que era tan xamosa i apassionada com pràctica, m'intercalava bons consells; em deia que no malgastés les propietats de Sant Celoni,
coetània, i moltíssims fragments en prosa i en vers de Ramon Lull, intercala Mn. Riber en la seva narració, i no hi ha soldadura aparent. La mateixa
cenyit de fortalesa espiritual, les converses i lletres de la qual intercalà Goethe en el seu /Wilhelm Meister\ sota el títol de
animar el paisatge. Als inacabables boscos d'arbres ressecs, començaren d'intercalar-s'hi les palmeres /Borassus\ d'alta soca i fulles de ventall.
una sèrie d'idees gràcies al joc dels prefixos i dels sufixos. Així, si intercalem entre l'arrel i la terminació el sufix /ej\ (lloc on),
si demostren posseir, com les sangoneres, dues llengües i consideren que intercalar adesiara, com a ornament, algunes parauletes gregues en els discursos en
"Senyor" al rei, a haver après a saludar amb tres mots, a saber intercalar de tant en tant els títols honorífics de "Serenitat", "Sobirania" i
seva nova amiga d'un avançament de les conferències que preparava. Carme intercalava petits badallets de tant en tant, però es trobava força satisfeta. Durant
el cicle: trepadelles, als tres anys blat, ordi, civada, havent-se d'intercalar guarets en repòs absolut. La sub-zona meridional, anomenada baixa Conca
de costums, tan plenes de vida, o en els nombrosos contes i apòlegs que intercala en les seves obres. En la seva producció nombrosa, predominantment en
poca estona recitaven fragments de molts diversos romanços de tota mena, intercalant entre l'un i l'altre recitat una llarga retòrica mig cantada dels títols
entre les dues columnes en què sol estar distribuït el text, s'hi intercala una divisió formada per petits gravadets en què hom representa els
vents del SW corresponents als règims plujosos generals, i l'estiu s'hi intercalen xalocs o bufades del SE, que tenen més de marinada que de vent africà, si
diferint en això la nostra llengua del castellà que en molts casos intercala la preposició a entre el verb i el complement acusatiu; exemples;
i poc, poden ajuntar-se al nom que precedixen, juxtaposant-s'hi, o intercalant-hi la preposició de; exemples: quant pa o quant de pa;
Des que haveu vingut, tenim més alegria. És absolutament incorrecte intercalar la preposició de entre els components de la locució conjuntiva
a la imparcialitat el contracte estipulat". Cancer opina així: "Intercalaré oportunament això ací, puix que convé que el canvi sigui considerat
documentals, es troba precisament aquí: aquest grup, tan freqüent, no ha intercalat mai una /a\ entre els seus dos elements, en cap dels casos
la /v\ en /u\ i voler, valer i soler intercalant una /d\ entre el radical i les terminacions. Exemples: hauré,
de cap mot de la proposició a la qual vénen a afegir-se introduint-la o intercalant-s'hi. El mateix pot dir-se de l'adverbi dissortadament en una
pot anar al darrera o al davant de l'altra (dita principal) i àdhuc intercalar-s'hi. Ex.: No va poder anar-hi, perquè estava malalt. Si em deixes
d'Olot és un explicatiu de el seu pare. En l'escriptura, s'intercala una coma entre l'antecedent i la subordinada explicativa. En les
evitar-se l'encontre de la preposició i de la conjunció que intercalant entre elles el mot això. Ex.: Els adverbis en ment es
concordar el segon component amb el primer, aquests s'escriuen intercalant entre ells un guionet (V. §160). 159. Hi ha un bon
verbs, dos mots imitatius o onomatopeics). Aquests composts s'escriuen intercalant un guionet entre els seus components: figa-flor, lliri-jonc,
es parla en el §159, que, en aquest cas són habitualment escrits intercalant un guionet entre llurs components; així, amb els dos adjectius (catalans)
alatrencat i anàlegs (V. §158), en els quals s'intercala el guionet entre llurs components quan el grup format per la lletra final
d'ell, ja hi havia hagut Ausiàs March. En el seu /Cançoner\, intercala una /Cançó d'amor, feta per mon oncle, que Déus haja, En Guillem de
poemes com /Requesta d'amor\, o com aquesta /Cançó\ que intercala en la /Balada de la garsa i l'esmerla\: Del mal que pas no
emissió sonora, /llllllllll......... rrrrrrrr\ seran prou per a intercalar-se aviat en la síl·laba. Ho facilitarà encara l'exercitar-ho primer amb
elles: /a\) Situar-los degudament en les hores de gimnàsia, intercalant-hi exercicis apropiats d'emissió fònica que no faran més que bé a tota
variat el treball, alternarem els exercicis de les tres consonants o n'hi intercalarem altres de lectura mental o bé de vocals soles. Anotem que els exercicis
primer pla en perjudici dels interessos de la comunitat. En l'ordre com s'intercalen en la vida podem veure l'aplicació d'una llei general antropològica.
mariana de les invocacions nocturnes, en la pregària del vespre, tot intercalant els motius tradicionals a la mai no exhaurida recerca dels camins de la
Ens afanyem a fer constar que aquests àpats han d'ésser intercalats per espais, en els quals està prohibida tota classe de llaminadures i

  Pàgina 1 (de 7) 50 següents »