DispersionsDispersions   Distribució cronològicacronològica
Distribució
  Distribució geogràficadialectal
Distribució
  Lemes:
  reset   aplica
intrínsec A 854 oc.
Incloure lemes secundaris
  Filtres
 
     Filtre per autor
     Filtre per títol
     Filtre per any de publicació
     Filtre per tipus  
     Filtre per traducció  
     Filtre per varietat  
CTILC (1833-2018)
Imprimir  
CONCORDANCES D'UN LEMA
  Enrere Nova consulta
 
 
Lema:  Coincident amb intrínsec Freqüència total:  854 CTILC1
  Mostra sobre el resultat     Quantitat:  aleat. línia punt a punt Quantitat per pàgina: 
  Ordenació:
referències integrades

del mar, i Uranos, il·luminat per les estrelles. Gea, que, per la seva intrínseca naturalesa, no es podia estar de res, es va unir aviat, en invencible
orígens, darrera el Caos, possibilitant i potser exigint, per la seva intrínseca autoritat, que el Caos adquirís a poc a poc estabilitat i forma. Em penso
en cap particular satisfacció, potser justificable, davant les bondats intrínseques del paisatge. Solem dir que el Mediterrani és una geografia a la mesura
literatures modernes? No l'única, evidentment. Factors i circumstàncies intrínsecs a l'evolució cultural contemporània vindrien a coincidir-hi.
manera, l'important és allò que dèiem abans: la comicitat del sexe és intrínseca, perquè surt de la contraposició de dues apreciacions extremes de l'home,
natural, gens gloriós, però tampoc immund, sense cap patetisme intrínsec, ni positiu ni negatiu. Ben mirat, són els naturalistes, titllats de
retòrica tan ambigua que ja toca la indiferència? Si la pintura té un fi intrínsec, que no està fora de la pròpia pintura, ¿quin sentit especial tindrà el
en el qual el resultat serà aquella entelèquia sublim, aquella bellesa intrínseca, incontaminada de residus contingents. Oposicions Baudelaire parlava, a
és finit: la "posta en estructura" posseiria, aleshores, una eficàcia intrínseca, fossin quins fossin els principis i els mètodes en què s'inspira. La
obertes sobre l'obra actualitzada. Dit altrament, la virtut intrínseca del model reduït és que compensa la renúncia a dimensions sensibles amb
o a una taula de tecnologia: acompleix la síntesi d'aquestes propietats intrínseques i d'aquelles que deriven d'un context espacial i temporal. El resultat
Però també pot ésser que la contingència es manifesti com a concepte intrínsec en el curs de l'execució: en la talla o la forma del tros de fusta de què
i totes les civilitzacions. Els termes no tenen mai significació intrínseca; llur significació és "de posició", funció de la història i del context
que il·lustren aquests exemples són de dos tipus extrínseques o intrínseques. Les primeres resulten de la ignorància en què ens trobem pel que fa a
la collita. (Fortune /1\, pàgs. 18*19.) Les dificultats intrínseques són d'una altra natura. No provenen de la nostra ignorància dels
Lluny d'ésser una institució autònoma, definible per caràcters intrínsecs, el totemisme, o el que es pretén com a tal, correspon a algunes
en certs cultes. Que les prohibicions no resulten de les propietats intrínseques de l'espècie considerada, sinó del lloc que els és assignat en un o més
una nocivitat suposada que seria atribuïda a la segona com una propietat intrínseca d'ordre físic o místic, com pel desig d'introduir una distinció entre
per a subratllar que el caràcter "mecànic" o "estadístic" no és pas intrínsec: es defineix en relació amb la persona del donador i la del portador. El
doncs, per una transició insensible que no està lligada a cap propietat intrínseca dels termes considerats, ans al paper estructural que interpreten en un
sèrie disjunta de la societat humana, però desproveïda de sociabilitat intrínseca. Per tant, si els ocells són "humans metafòrics" i els gossos "humans
d'actes més o menys "propi" dels noms no és determinable d'una manera intrínseca ni per llur sola comparació amb els altres mots del llenguatge; depèn del
dreta i esquerra, pau i guerra, etc.— i més enllà del qual, per raons intrínseques, és tan inútil com impossible de voler anar. La mateixa operació es podrà
de les denominacions totèmiques, llur valor no prové de la significació intrínseca dels esdeveniments evocats: aquests esdeveniments poden ésser
quàntum d'acció ha ofert la clau de la nostra comprensió de l'estabilitat intrínseca de l'àtom, sobre la qual es basa essencialment la descripció mecànica
Però al que jo em refereixo no és pas al problema de l'estabilitat intrínseca d'aquestes partícules elementals, sinó al de les estructures atòmiques
retornar a llur estat original, no tenen prou semblança amb l'estabilitat intrínseca de les configuracions electròniques dels àtoms, a la qual són degudes les
realitat, una base completament nova per a la comprensió de l'estabilitat intrínseca de les estructures atòmiques, que, en últim recurs, és el que condiciona
—Què voleu dir "unitat suor"? Hausser. —Valor intrínsec, cost-jornal, com vulgueu. Malthus. —¿I aquesta distribució
banda, hi ha una por infundada, i de la banda contrària, una debilitat intrínseca per a fonamentar pors. Aquesta és la qüestió. Per descomptat, el
no s'insinuen tant, per aquest cantó. El públic, admirat per la ferocitat intrínseca de la bèstia, no es fixa en les seves particularitats inguinals. Sí que
de la mateixa família, responen a una tècnica expressiva particular, intrínseca als seus mitjans i als seus procediments, la qual descansa sobre
imminència que el compromet. D'un cantó, la desvirtuació de la seva més intrínseca entitat peculiar; en segon lloc, el seu empobriment com a sistema
Certament, aquestes dissipacions intel·lectuals solen ésser un risc intrínsec en qualsevol "home de lletres", i no tinc dret a queixar-me'n. En la
pel "sucursalisme". Sucursalisme que, cal repetir-ho?, és un tret intrínsec de tota situació "provinciana". La condició "satèl·lit" de la
que fer o s'hi vulguin dedicar expressament. I ademés del mèrit literari intrínsec que les presenta com les millors obres d'art gòtic, que en el mateix art
i espiritual; tercera, el material i l'espiritual són de naturalesa intrínseca desconeguda; quarta, essent com és desconeguda la essència del material i
aquesta segona direcció copsa en efecte la /Wechselwirkung\, la intrínseca implicació de producció i relacions socials; capta, sí, —com molts anys
de realisme integral, de Blondel, el qual mostra tant la solidesa intrínseca del pensament i de l'ésser com la de l'acció. En aquest realisme integral
de les pròpies forces: seguir —segons el filòsof— el determinisme intrínsec i la lògica immanent de la vida humana, cercant el mitjà que ens acosti a
a causa de raons extrínseques i per indesitjable a causa de raons intrínseques. L'ocupar-se'n en les circumstàncies actuals podria semblar un excés de
Ara no ho podrà ésser. Ara, encara que no se'n declari per raons intrínseques i permanents, actua com a monàrquic, francament. Hi té perfecte dret;
sempre és una atenció al Déu vivent, concentrada i rica de significació intrínseca". L'atenció a Déu que, per definició, ens està atent, crea una relació.
llibre /Sonates\ d'En Joan Molas Valverde —a part del seu mèrit intrínsec, que no li escatiré, perquè mai no m'ha plagut fer de crític literari— ve
Mancomunitat, que no per les obres literàries —sigui qui sigui llur mèrit intrinsec— que en aquell mateix any es publiquessin. Un "títol" de l'emprèstit,
una tragèdia —una pretesa tragèdia— pot deixar d'ésser-ho per dues raons intrínseques fonamentals: o bé perquè els mots no tinguin la càrrega tràgica
presenta com a quelcom constant i invariable, fidel a la seva naturalesa intrínseca. [XIX] Els capdavanters desinteressats de la indústria i
importància d'aquests elements decoratius no resideixen en el seu valor intrínsec. L'essencial és la manera encertada amb què aquests artistes van saber
molt capital al darrera. El vi, certament, té una gran importància intrínseca, però no s'ha de perdre de vista que el vi té, en una taula, la funció
el major i el diari unes línies negres i vermelles d'una importància intrínseca extraordinària. Solien saber, a més, el número exacte dels habitants de

  Pàgina 1 (de 18) 50 següents »