DispersionsDispersions   Distribució cronològicacronològica
Distribució
  Distribució geogràficadialectal
Distribució
  Lemes:
  reset   aplica
invalidar V 236 oc.
Incloure lemes secundaris
  Filtres
 
     Filtre per autor
     Filtre per títol
     Filtre per any de publicació
     Filtre per tipus  
     Filtre per traducció  
     Filtre per varietat  
CTILC (1833-2020)
Imprimir  
CONCORDANCES D'UN LEMA
  Enrere Nova consulta
 
 
Lema:  Coincident amb invalidar Freqüència total:  236 CTILC1
  Mostra sobre el resultat     Quantitat:  aleat. línia punt a punt Quantitat per pàgina: 
  Ordenació:
referències integrades

res... Diab· ...gegantina contra Jahvè i no satisfet amb haver invalidat de soca arrel els designis del Creador quant a la instauració d'una
mena d'homes, en canvi, viure sembla consistir en esborrar el passat, en invalidar-lo, en desfer-lo. Tanmateix, seria erroni suposar que els primers
salvatges contemporanis", tal com precisament la practica l'etnografia, invalida, pel que fa a aquests dos punts, el prejudici positivista. Si el
d'una llengua d'un determinat camp semàntic de les emocions. Una cara no invalida l'altra, ans al contrari, l'ajuda a justificar i la fonamenta. A més a
verificar estrictament les primeres; vol dir simplement que no han d'invalidar-les. La relació entre proposicions del Llenguatge III i les dels
i II és, doncs, molt delicada. Si els darrers no han d'invalidar els primers, es pot dir que, en certa manera, els verifiquen. Tanmateix,
supervivències feudals que solament de resquitllada afectaren Mallorca invalidaran ja de tot d'una qualsevol intent de política centrífuga. La Història
la robusta soca era punt de reunió dels jaiets que el pes dels anys ha invalidat per al treball, dels músics en dies de balles, o d'algun xerraire o
on les decisions judicials no tenen cap força, ans els particulars les invaliden i les destrueixen? Què respondríem, Critó, a aquestes preguntes i a
aparents més grans o més petites que les efectives, però això no invalida les conseqüències generals que se'n poden treure, que són, de segur, la
tant el pot dur a l'èxit de la descoberta d'una llei, com al fracàs que invalida tota la seva teoria. Potser la causa llunyana, i per tant la més
feudal d'aquells territoris amb el comtat de Barcelona, lligam que ja ha invalidat mentre hi regnin l'infant Jaume i els seus descendents mascles. Però amb
més de 20 dies des de la seva promulgació. Malgrat tot, fou invalidada sense tenir en compte el Codi Civil i sense voler tenir en compte el
valora només pels nombres del quocient, amb el ben entès, però, que se'ls invalida, tant si estan equivocats per mal dividir com si el residu que els
que dèia que'l canvi d'hores és falta administrativa, però que no invalidava els acords, que és com condempnar a algú per robo i després deixar-li la
dèia que el no haver-se cursat convocatories per a les segones no les invalidava per ésser cosa reglamentaria. Però, apart de que els interessats ja's
cosa que no's discuteix, sinó simplement per existir algún vici que l'invalidi —faltar una notificació, no haver-se donat vista, romprer un dels tràmits
la tendencia a considerar que si bé constitueix una irregularitat, no invalida pas el procediment per lo qual procedeix el donar-li curs. Aquesta
La tradició pot molt i, mentre no hi hagi una disposició superior que la invalidi, és mestressa i senyora del ritual i de la litúrgia, que és el que ens
és certament, una fita; però des del punt de vista cronològic no invalida possibles antecedents, que algunes vegades surten a la llum, i altres
se refería el testador, el dret romà seguit per la majoria de códics, invalida la declaració y cap de aquelles persones será hereu. Pro aquest precepte
què es fonamentava aleshores la doctrina hagin estat gairebé totalment invalidats després d'observacions repetides, correctes i exactes. El llibre de
de tercer des de la data de la seva inscripció, i que no podran ésser invalidats per altres anteriors o posteriors que no estiguin inscrits; concretant, a
cosa ni seguiré altre procediment que'l de que s'ha servit En Fabra per a invalidar l'ortografía vella. Ab la sola diferencia no més, a favor de la meva
de la manera en què les forces interpersonals produeixen la repressió no invalida la teoria de Freud i que la raó deguda a la qual el Jo ha d'elaborar
confessions en llur règim interior, teòricament declarat en la Llei, ve invalidat o arbitràriament restringit en aquest ordre per l'apropiació estatal del
d'admetre'l com a prova. En aquell punt, jutges honestos hauríen invalidat l'acusació i fet lliure l'acusat. I ¿quina cosa pot establir més
que és humà com un "cristianisme implícit", però aquesta apreciació no invalida la seva autonomia essencial. Existeix, per tant, una moral humana
accions que Jesús anomena hipòcrites. Ara bé, la hipocresia no solament invalida el bé material que fem, sinó que empitjora l'estat de la nostra
presenti unes exigències particulars concretes, és cosa natural i que no invalida l'imperatiu moral fonamental esmentat. Imperatiu que no costaria gaire
com les coses materials són constituïdes per continguts de sensació, no invalida la seua defensa d'ésser així constituïdes. Ans al contrari, sabem que és
no tenen 180 graus, no direm que hem trobat un exemple que invalida la proposició matemàtica que la suma dels angles d'un triangle euclidià
fer l'observació esperada; i en aquest cas podem concloure que la llei és invalidada pel nostre experiment. No estem obligats, però, a adoptar aquesta
d'una observació desfavorable, no es pot dir que ha estat absolutament invalidada, car encara és possible que futures observacions ens porten a
parent de l'interessat en l'acord, no va influir el vot d'aquell, no s'invalida la resolució, sense perjudici que pugui corregir-se governativament la
ordinàries amb acord de l'Ajuntament, la celebració en altres dies no invalidaria la sessió. Així, si s'ha acordat que les sessions mensuals tinguin lloc
puguin ser comparades sense que el pes dels "factors personals" n'invalidi o en dificulti la comprensió. Les dificultats que tots els problemes
alhora dificultats greus, algunes de tan greus, que, a parer meu, les invaliden del tot, fins al punt que, a desgrat d'allò que hi aporten, el tema en
en cent vuitanta graus la imatge tradicional del senyor rector, i han invalidat les crítiques seculars (amb el temps potser en suscitaran d'altres, però
contemporànies d'alienació a través del lleure és una altra cosa, que no invalida el seu argument.) I és que el veritable reialme de la llibertat, si té
el repartiment de la població, i que els esdeveniments posteriors invalidaren completament. El segon extrem es referia al foment de les classes
l'esquema obtingut presenta uns traços tan acusats que no creiem que els invalidés el fet de disposar de dades completes. Si ens atenim a les exportacions
a les palpentes, i sovint amb dificultats considerables i lentament, no invalida el caràcter de fermesa del nucli essencial. Una cosa és el valor en ell
que estudia els temps clàssics ens dirà que és una qüestió de grau que no invalida el paral·lelisme històric. La diferència entre una dosi d'estricnina
del director. La nova transformació, si era feta amb intel·ligència, no invalidaria pas la lliçó de l'original; ben al contrari, mostraria les seves
La manca de dades per al lapse 1871-1876 no creiem que invalide l'esquema proposat. Per a tot el període, podem concloure que el ritme
que és una objecció que conté dues deformacions de la realitat, que la invaliden. La primera és creure que la llengua literària tal com s'escriu avui en
o s'allibera energia calorífica. Malgrat tot, les noves idees no invaliden els fets aïllats trobats per Turró i González. Equilibri El 1908
competència un òrgan no previst per la Constitució, el Tribunal haurà d'invalidar la norma dictada". A. Els recursos d'inconstitucionalitat
qualsevol error d'apreciació arrossegui greus conseqüències i àdhuc que invalidi un estil de discurs. Resulta poc coherent, així, que s'assagi d'entendre

  Pàgina 1 (de 5) 50 següents »