DispersionsDispersions   Distribució cronològicacronològica
Distribució
  Distribució geogràficadialectal
Distribució
  Lemes:
  reset   aplica
jatsia C 27 oc.
Incloure lemes secundaris
  Filtres
 
     Filtre per autor
     Filtre per títol
     Filtre per any de publicació
     Filtre per tipus  
     Filtre per traducció  
     Filtre per varietat  
CTILC (1833-2018)
Imprimir  
CONCORDANCES D'UN LEMA
  Enrere Nova consulta
 
 
Lema:  Coincident amb jatsia Freqüència total:  27 CTILC1
  Mostra sobre el resultat     Quantitat:  aleat. línia punt a punt Quantitat per pàgina: 
  Ordenació:
referències integrades

devoció del que assisteix a un ofici diví, hi anaven per honorar Dionís, jatsia que dels altres déus tot sovint se'n fes riota. El teatre era lloc sagrat
Mediterrània. Cinc segles més tard aquelles llunyanes contrades estarien, jatsia per un temps relativament curt, sota el jou d'Europa. Recordant aquesta
de tantes divergències, sempre albirem al bell fons una idea cabdal, jatsia entesa i aplicada per cadascú a sa manera, puix que és abstracta i vaga,
necessàriament molt més. Hi ha a Anglaterra una organització social que, jatsia monstruosa, és molt antiga; a més és lligada amb la seva constitució i la
expressió el sentit de la qual no és fàcil de fixar amb tota la precisió, jatsia que l'ús general i constant l'ha acollit i l'ha pres en un sentit molt
dels judicis i del món real: en dubta, i per motius seriosos, jatsia que difícils de copsar per a l'home vulgar. Mira si pot recobrar la
Això per a totes les escoles que admeten una metafísica i Turró, jatsia que alguns cops digui que no vol saber-hi res, de fet no para d'invocar-la
d'energia. Si, doncs, en la consciència trobem tres nuclis —jatsia harmònics—, la unitat substancial resta compromesa. I no s'hi val a dir
Orígens de Sant Ramon. El P. Francesc Diago, germà seu d'hàbit, jatsia un poc tardà, que amb tanta diligència resseguí les petjades que Sant
aguaitats i a l'aguait, i aquest no és feina fàcil ni dolça. "L'altre" —jatsia alumne o bé professor, pel nostre cas— és un gremolejador irritant, és
que fa que pensar; perque la solució se'n separa de tota previsió, jatsia que deixa un presbiteri raquític, exigu, inadequat, i més si tenim en
No obstant, encare que no tinga est catálech gayre autenticitat, jat sia que ni 'l justifica la historia, ni 'l té cap autor contemporani, éll
'ls barcelonins fessen aquella compilació avans del segle XIII, jat sía que fins á principis d' aquest no començaren á navigar per Llevant, de
aquests estats s' ha conegut la necessitat del Consolat del Mar: jatsía que un edicte real, donat als 12 de Març de 1749 pera
cárrech que aleshores forçosament havía d' esser denominació reyal, jatsía que la Diputació, qual fí més principal es lo de vetllar per la
veuréu que l' amor del Monarca es més gran que 'ls desitjos del pays, jatsía que may cap poble ha tingut més progrés y representació, ni may cap
fonamentades demunt plataformes submarines d'origen volcànich situades jatsía a flor d'ayga, o bé a menys de 37 metres de fondaria, car més
qu'es sa personalitat, lo predisposa á aquest pera la psicología, jatsía que tothóm té una inclinació á conéxer y estudiar alló que més estima?
purament á l'observació dels cassos particulars que han notat los metges, jatsía que, essent impossible que'l meteix cas especial ab ses determinades
lo conexement experimental d'un hom meteix; no emperó lo punt de partida, jatsía qu'en altres parts diu lo nostre pensador, que l'home no pot arribar al
fora d'ell en altres, peró no sentirho com alló que passa en ell meteix, jatsía que coneix més lo que passa en ell que lo que passa en altres; mes cap
no son lo que'l nostre enteniment vol que síen, sinó son lo que son, jatsía que la veritat intelectual es la conformitat del nostre enteniment ab la
sobre el Arte Luliana\ al Molt Ilustre don Joseph Torrero y Marzo, jatsía que diu axís aquell bon monjo del Cister: "No podía, por cierto,
d'aquest genre, pera l'introducció del segon volum que pensem publicar, jatsia que, ab tot y la diligencia dels que en el present recull hem colaborat,
diví de ploma fulva delira dins el bicolor pollancre, jatsia que encara ara no s'apagui la glòria de la llum endarrerida
fadrí, més tost que no jurar un amor que no sentes de bon de veres. Mes, jatsia que no 't cases per ara, ó bé que resolgues pera sempre esser fadrí,
t' es estat possible. Malavetja sempre á fer tu meteix qualque progrés, jatsia conrant especialment una ciencia, ó al menys llegint bons llibres d' una