DispersionsDispersions   Distribució cronològicacronològica
Distribució
  Distribució geogràficadialectal
Distribució
  Lemes:
  reset   aplica
justa F 82 oc.
Incloure lemes secundaris
  Filtres
 
     Filtre per autor
     Filtre per títol
     Filtre per any de publicació
     Filtre per tipus  
     Filtre per traducció  
     Filtre per varietat  
CTILC (1833-2020)
Imprimir  
CONCORDANCES D'UN LEMA
  Enrere Nova consulta
 
 
Lema:  Coincident amb justa Freqüència total:  82 CTILC1
  Mostra sobre el resultat     Quantitat:  aleat. línia punt a punt Quantitat per pàgina: 
  Ordenació:
referències integrades

a Salvador Sureda hi havia un repte per córrer puntes, que és un tipus de justa (§ 79). És interessant de remarcar, encara, que si Francí de
(capítol 189; pàg. 588). Tirant intervé en les justes i "féu-se posar prestament l'elm al cap, e posà's al cap del rench
de guerra i les armes de junyir, pròpies aquestes, en principi, per a justes, torneigs i passos d'armes, o sia competicions que en podríem dir
i a la Crónica de don Alvaro de Luna, narrant una justa de l'any 1419, llegim: "E Gonçalo de Quadros encontró a don
gualdrapes, llampants adreços, cavallers magnífics en justes i torneigs, reglades festes per escuders i senescals servides:
aviat actes competitius, que tingueren per escenari es Pla. Són les justes medievals que avui dia continuen celebrant-s'hi. El segle XVIII,
—Els cavallers van a demanar a les monges que resin perquè demà, en les justes, no ocorri cap desgràcia —em diu un amic. A partir de l'aparició dels
senyor convida les autoritats a desplaçar-se al Pla on tindran lloc les justes. Fa extensiva la convidada a tots els ciutadellencs (aplaudiments), a
armes, la noblesa del seu imperi. Per això el seu Born, estadi per a les justes de cavallers, esdevingué aviat centre del comerç on venien a reunir-se no
creà el Consistori de la Gaia Ciència de Barcelona. A semblança de les justes de Tolosa, els Jocs Florals de Barcelona no tindran més significació que
i tot l'esport que hom fa, si esport pot ésser anomenat, són les justes i els torneigs cavallerescos de l'Edat Mitjana. Durant molts cents d'anys
que li plau, coses de cristià i de cavaller: l'esgrima, córrer llances i justes —tot amb moderació "perquè no us crebanteu en tan tendra edat, que us fa
davant el seu palau de Barcelona per tal que hi fossin celebrades les justes i els torneigs. L'/Itinerari\ de Girona i Llagostera publica
les rendes importaren 17.650 sous, llevats els impostos de justes i laudemis. En 1309 el blat importà 818
en honor de dames forasteres, que se celebraven a la plaça de les Justes, adornada de llotges perquè les dames de la Cort poguessin lluir les
d'Illa, Isabel de Pinós, festejada durant diferents jornades amb festes, justes i sengles ballades. Quan els exèrcits de Lluís XI, en 1463,
les confidències de l'ostentós Pere de Fenollet, que cavalcava en les justes perpinyaneses amb els més ostentosos paraments, mentre el marit no
XI ó XII. Per tothom es admés que les creuades, les justes y 'ls torneigs, ab lo luxo particular del segle XII, crearen la
en les costums, altres de las dels alarbs en la caballería ó de les justes y torneigs; pero aixó sí, tots convenen en donarli un origen posterior al
temas y oferir premis, en termes que de durar l' afició á aquestas justas científicas literarias, no quedará arxiu que no se escorcolli, lloch que
objectes o cárrechs de dita confraría era la organització dels torneigs y justes que celebraven tots anys per solemnizar la festa del patró, encare que
lloch el matex día del sant. Quan la confraría adoptá els torneigs y justes entre les festes del seu programa, ja no eren aquells combats barbres y
únich del combat. Llavors se introduhiren al costat dels torneigs les justes ó sia els combats d'un sol cavaller ab un altre, un contra un; y arrivá
en els Estats de la Corona d'Aragó tres anys després de les espléndides justes que acabam de recomptar, encare la nostra Ciutat tingué la deferença,
fill del rey de Nápols, que's trovaba á Barcelona, se organitzáren justes al Born. La anotació del Dietari municipal diu: "Aquest día
dels escuders y recorregueren els principals carrers anunciant les justes. També ab magnifiques justes celebrá la arribada del rey en el mes de
els principals carrers anunciant les justes. També ab magnifiques justes celebrá la arribada del rey en el mes de setembre de 1479,
perqué necessitam tot el temps y espay per tractar especialment de les justes que celebrava la confraría de Sant Jordi sots la protecció de la
en 1596. Cada any eran nomenats mantenedors dels torneigs y justes, com diu bé En Cervera y estaven designats els jutges o jurat
regles de la festa, hi apuntava 'l notari una relació detallada de cada justa ó joch y eren els jutges els qui li anaven dictant tots els cops de
de la vigilancia y manteniment del orde en el Born el día de la justa y també als que vijilaven en el Palau de la Generalitat el dia de la
de la Generalitat ademés dels que donava als qui prenien part en les justes. La nota més antiga que tenim de compra de guants es del 14
"a rahó de deu reals lo parell", que havien servit per la justa de S. Jordi proppassada. Després se cregué segurament que eren millors
per guardarhi'l rench, tenda, palench y demes objectes del torneig y la justa. Desde 1590 á 1600 era un magatzem prop del Born, en la
que en 1621 son satisfetes á Don Juan d'Erill, mantenedor de la justa de la confraría, les despeses fetes per restaurar el rench y'l palench,
dels joyells y altres premis destinats als cavallers vencedors en les justes, per que es el punt mes interessant y el que ha motivat treball com a
Saboya son marit, la Diputació organitzá grans festes y entre elles una justa al Born, que tingué efecte el 6 de juny. Donchs bé, a primers
a Barcelona. Les vegades que'ls premis eren armes de torneig ó de justa, es dexava al guanyador en llibertat de comprarseles hon millor li
y pagades a Pere Managuerra, armer ciutedá de © © © © © ©." En la justa de 1601 guanyà'l premi de les armes Don Miquel de Clariana y la
fóu'l guanyador del premi del millor justador en 1614, en la justa de dita confraría a Barcelona, consistent "en unes armes de justar y
vistes per nosaltres y segellades ab lo senyal del General." En la justa celebrada en el Born de Barcelona a 23 octubre 1621,
en cobrar les cent lliures com a preu de les armes. Generalment en les justes de la confraría, a Barcelona, hi havía quatre premis anomenants de
1570 acordàren els Diputats satisfer el preu dels joyells de la justa de la confraría, celebrada a 8 d'octubre: "Com a vos Mestre
obligats als majors esforços per tornar vencedors. En els torneigs y justes eren també sempre les dames l' element esencial y tant com els joyells
bell sentiment de galantería caballeresca, valentse dels torneigs y justes quan ja havien perdut son carácter cruent y brutal. Dels torneigs y
quan ja havien perdut son carácter cruent y brutal. Dels torneigs y justes del segle XVIé ja no 's podía dir com del d' altre temps que 'ls
son carinyo á las lletras catalanas, ab la celebració anual d' eixas justas, que tan poderosament contribuheixen á fomentar l' amor per la terra en
de l' antiga escola Solivella que "gonyá la praderia" en una justa de 1533; los tres autors del "Procés de viudes y donzelles
l'amor i la mort. Llorente guanyà nombrosos premis i distincions en justes poètiques i certàmens literaris. Fou premiat als Jocs Florals de València
Per al poble de València s'havien organitzat alimàries pels carrers, justes al pla del Real, corrandes de bous i jocs de canyes a la plaça del

  Pàgina 1 (de 2) 50 següents »