DispersionsDispersions   Distribució cronològicacronològica
Distribució
  Distribució geogràficadialectal
Distribució
  Lemes:
  reset   aplica
litigant AI 65 oc.
Incloure lemes secundaris
  Filtres
 
     Filtre per autor
     Filtre per títol
     Filtre per any de publicació
     Filtre per tipus  
     Filtre per traducció  
     Filtre per varietat  
CTILC (1833-2020)
Imprimir  
CONCORDANCES D'UN LEMA
  Enrere Nova consulta
 
 
Lema:  Coincident amb litigant Freqüència total:  65 CTILC1
  Mostra sobre el resultat     Quantitat:  aleat. línia punt a punt Quantitat per pàgina: 
  Ordenació:
referències integrades

jocunda, racionalistes, avars, xerraires, alegres i llibertins, litigants, i vivim dividits en petites tribus inconciliables. Tot això és de veres.
que la complicació i l'enrenou no fineixi consumint el patrimoni dels litigants. Un codi de lleis per a una nació —afirma Josep Sala— ha d'ésser clar i
el dret anterior. I quant al procediment procuren salvar el dret dels litigants; cosa fàcil, perquè ja es comprèn que en els moments presents no
en el qual s'expressarà el nom del Jutge i els noms i circumstàncies dels litigants i l'objecte de la reclamació; i de part dispositiva, en la qual es
els Jutges Populars, seran gratuites. Podrà el Jutge Popular imposar als litigants penyores o indemnitzacions que no excedeixin del valor objecte del litigi
Aprofitant el pas del Virrei per Figueres, hi foren convocats els litigants i hom dictà un laude, en virtut del qual els de Roses pogueren pescar
i el Jutjat de Primera Instància de Cervera, obligaren a respectar a un litigant que es volia presentar com a tercer, l'empriu d'era que no estava inscrit
de la família Calm desitjaria tenir una entrevista amb una comissió dels litigants per a tractar de posar terme al plet. La pretensió és ben rebuda i el
al bé públic y universal repòs d'ambdues Confraries litigants, per part dels consellers, el 26 d'octubre de 1607 fou
apareixen units en una sentència dictada per Ramon de Rosanis, entre dos litigants: el capellà de Santa Maria Magdalena i el capellà del monestir de
que tu tens el deure de fer. Sents plaer de restablir una concòrdia entre litigants? I per què no igualment entre els teus afectes tumultuosos? Si no
coincideix amb el sentit que els dóna Von Neumann; un joc en el qual els litigants intenten de passar el jutge i el jurat a llur bàndol mitjançant mètodes
mica beneit i era causa que alguns desaprensius, pactats per fingir-se litigants, li traguessin els doblers de la butxaca. En aquest aspecte donya
i míster Fogg, eminents procuradors de la senyora Marta Bardell, vídua litigant i dolça enemiga de míster Pickwick, i sembla ser que la seva existència
els judicis civils intervenien tres prohoms: dos d'elegits per les parts litigants i, el tercer, pel jutge. L'any 1630 disposà el rei que, tant en
que arriben al desafiament amb les calces abaixades. És un duel entre litigants que saben les pròpies febleses molt més bé que les pròpies forces. Un
d'obtenir el comtat de Pallars, a canvi, i, també, per causa d'un tercer litigant, que en afers pirinencs, era sempre el comte de Foix, els dominis feudals
competència i deontologia; tenia censures pels picaplets que abusen del litigant i allarguen el procediment sense necessitat. Alguns dels seus informes
que cap dels seus municipis deixés de fer acte de presència. El primer litigant numèric, encara que no el relatiu, fou Subirats amb 1.290
y la consegüent utilitat de que les esplicacions y 'ls arguments dels litigants es depuren dins l'alambí del advocat; que sia persona tècnica la que
redempció de Barcelona. Y aquí sí que hi hauría un espay lliure pera els litigants de mala fe; perque hi hauría qui diría que s'han de abonar tres
diría que s'han de abonar tres lluhismes, qui dos, qui vuit, puig d'un litigant temerari pot esperarse tot. Crech que si el poder judicial ha de dar el
'l Gobern té nombrat y que resideix en la ciutat de la Seu d' Urgell. Los litigants poden acudir á aquells de dits funcionaris que millors los hi sembli,
disposició de caracter legal que 'l posi á sopluig de la mala fé, que un litigant pobre, que ho será l' parcer en lo norantanou per cent dels cassos, pot
de la llei són els següents: Considerant que conformes les parts litigants en el fet que N'Elies Urriticochea, nascut a Biscaia el setembre de
el pleitejar Qu'el sembrar sense llaurar: Y si fores litigant No sigues may apelant; Que pleit y tranquilitat
que són antecedents necessaris d'aquesta discrepància entre els litigants sobre a qui correspon el pagament de les despeses ocasionades per la
Considerant que la primera discrepància sorgida entre els litigants sobre la forma de pagament de les obres que efectuava E. i C., S. A. en
per cent anyal, interessos que d'acord amb les peticions d'ambdues parts litigants i d'acord també amb la disposició del Codi 6, 47,
que no es pugui estimar temerària la posició de cap de les dues parts litigants, ço que exclou una condemna al pagament de les costes processals.
que no procedeix imposar les costes especialment a cap de les parts litigants, tant perquè no és aplicable el criteri del venciment (Zenó Cod.
voluminós, d'aquells quina aparició posa'ls pels de punta als pobres litigans. La lectura, martelleitx inssoportable, d' un d'aquells articles ab que,
tal com són les que efectivament varen decidir i promoure els dos partits litigants. Per a un aprofundiment del tema creiem que seria bàsic un coneixement
donara la solució definitiva, l'Audiència aconseguí l'acord entre els litigants acceptant que la ploma siga a perpetuïtat. I en conseqüència proposa que
fou la paraula, l'argumentació i el testimoniatge personal. Cada litigant havia de ser capaç de convèncer el tribunal popular que jutjava el cas.
pràctics i d'exemples. En definitiva, una tècnica judicial destinada al litigant, a qui li convé respectar un ordre canònic d'exposició: exordi o
pels tribunals (instàncies de la llei), per les terres (béns) i pels litigants (pols dialògics). El gènere judicial no s'ocupa del discurs filosòfic
conflictes. La paraula fingida delimita un camp de parla que ajuda els litigants a afermar la seva reclamació i a afeblir la del contrari, sigui un
de la paraula fingida. En el detall dels desajustos que pateixen els litigants vençuts, es conjuga la tolerància que demana el funcionament del gran
tal com ens les hem trobat en el nostre viatge per la retòrica: els litigants, l'orador davant la seva audiència, i el diàleg socràtic entre el mestre
la lògica del discurs, cau del costat del joc jurídic i no pas del dels litigants; del costat de l'ordre polític i no pas de l'auditori; del costat de la
justícia —i ens hi trobem tots els que hem exercit la carrera i tots els litigants— és possible resistir allò que és la interpretació i aplicació del Dret
Tothom sap què és un jutge, un fiscal o un advocat; però quan al ciutadà litigant se li explica que en aquell plet també hi ha d'intervenir un/s
la seva presència amb caràcter optatiu i voluntari, segons desitgi el litigant. A tots dos, la Llei Orgànica del Poder Judicial 6/85, de 2 de juliol,
els assumptes avancen cap a la seva resolució, i si alguna de les parts litigants no considera justa la sentència ja gaudeix del mecanisme processal de
tampoc el material o econòmic— que la primera decisió ha provocat en el litigant recurrent. Per posar un parell d'exemples que permetin al lector copsar
de les concretes circumstàncies de l'afer sotmès a judici. El ciutadà litigant que rebi alguna d'aquestes sentències, es trobarà amb la desagradable
cap al ciutadà, i fins i tot amb els lletrats defensors de les parts litigants. Una soterrada actitud de menyspreu que li impedeix copsar la importància
«Mediació interessada» i va dir que esperava que totes dues parts litigants estiguessin contentes d'haver-hi pogut dir la seva. I ho estaven. En el
en grec, significa corb), tal cria". I va citar els litigants perquè resolguessin ells les seves diferències. En qualsevol cas, el plet

  Pàgina 1 (de 2) 50 següents »