Dispersions  
  Lemes:
  reset   aplica
litigi M 246 oc.
Incloure lemes secundaris
  Filtres
 
     Filtre per autor
     Filtre per títol
     Filtre per any de publicació
     Filtre per tipus  
     Filtre per traducció  
     Filtre per varietat  
CTILC (1833-2013)
Imprimir  
CONCORDANCES D'UN LEMA
  Enrere Nova consulta
 
 
Lema:  Coincident amb litigi Freqüència total:  246 CTILC1
  Mostra sobre el resultat     Quantitat:  aleat. línia punt a punt Quantitat per pàgina: 
  Ordenació:
referències integrades

marge del govern de la ciutat, hi són admesos, sense més obstacle que un litigi formulari: tant hi feia, ja. Els gremis s'encarcaren i alguns es
a l'any 1936), fou nomenat àrbitre espanyol en el Tribunal de litigis miners del Marroc (París). L'any següent fou membre del Comitè dels Deu
diferents investigadors per a l'aclariment de fets que són objecte de litigi i de parers antagònics, s'aferma la tendència cap a la uniformació del
com que aquesta conclusió, per tal com és personal, és posada després en litigi i engolida per d'altres que momentàniament semblen més adequades al cas,
de l'evidència personal és el suprem tribunal que ha de derimir tots els litigis i resoldre en última instància tots els dubtes que es presenten) que
amb Ferran; aplanades totes les dificultats, sols queda un punt en litigi. Ferran exigeix la inserció en la Constitució, d'aquest article: "La
o altres organismes superiors al petit i al poderejant que estiguin en litigi. Vet ací, per als que aspirin a l'imperi de la justícia estricta i de la
ha també l'espai urbà interior, el "fora de dintre", que és un espai en litigi. La societat moderna considera que aquest és un espai de pas, i quan els
la propietat del coixí i de la flassada al seu masover, per a finir el litigi i tornar a reunir-se amb els amics. —Jo no vull discutir res amb aquest
o d'una vinyota, es trobà desposseït sense saber que havia perdut el litigi ni que la seva finca hagués estat venuda en pública subhasta. I amb tot,
públics; l'altre no es mou de la vora del foc. Una bona part promouen litigis interminables i lluiten de valent a banda i banda per acabar enriquint un
Tothom calla. El /Padre\ és el jutge bondadós en tots els litigis de la colònia. --/Cuála conseja?\ —em demana Lidgi, asseient-se.
mentre que el Tribunal de Cassació de Catalunya dirimia antics punts de litigi interpretatiu elaborant una jurisprudència que serà sempre un títol
ordinacions gremials per a adaptar-les al seu temps, malgrat el qual els litigis intergremials no cessaren. Àdhuc fa l'efecte que com més hom volia
que avui utilitzo per al present estudi; però a més dels inacabables litigis amb els escultors vaig poder anotar una sens fi d'incidències amb altres
de l'empresa. Sembla que mentrestant s'havia plantejat clarament el litigi i els fusters es posaren a la defensiva i a la ofensiva. Els escultors
de Moles el seu informe ja citat que formulà com pèrit tercer en un litigi que l'any 1778 encara tenia el gremi de fusters contra els
feien que a la vida interna dels gremis sovintegessin els conflictes i litigis de manera enutjosa, com acabem de veure en el transcurs del present
inclús països disposats a córrer el perill d'una guerra immediata, per litigis relacionats amb simples parcel·les de territori; invocaven l'honor
d'aquelles mesures convencionals que tanta confusió provoquen i tants litigis fan néixer..." No hi fa res. La maduresa gloriosa del Metre és feta
capella. Per fi l'any 1723 es trobà la solució del llarguíssim litigi pels drets d'administració i possessió del santuari, gràcies a la bona
que ens narra el Gènesi (32, 1 ss.), i que estan encara sota litigi dels qui han explorat aquesta regió. Mahanaim seria el lloc on "àngels
cap de mig segle, la qüestió de la frontera comuna tornarà a trobar-se en litigi entre aragonesos i catalans. El fet que un baró català fos senyor de
és el sol episodi del setge on esmenta l'infant) que, quan la mesquita en litigi encara no havia estat lliurada pels sarraïns, els dos fills del
resguardats suficientment. Resta encara una darrera qüestió en litigi. La licitud de designar un mitjà de transport que tants perills comprèn
a l'exportació catalana al nord d'Europa. En 1405 hi hagué un litigi a Bruges per un carregament de safrà català, i en 1444 dos
dos: cònsol i vice-cònsol,— que al mateix temps exercia de jutge en tot litigi entre catalans. Cosa semblant es dedueix del tractat de 1309 amb
per un criteri que en abstracte no es pot dir que sigui equivocat. Els litigis civils sempre, i els criminals en molts de casos, tenen per objecte
cosa fàcil, perquè ja es comprèn que en els moments presents no s'inicien litigis complicats. I els que estaven en curs, quan no han quedat en suspens, han
penyores o indemnitzacions que no excedeixin del valor objecte del litigi en aquells casos que hagin procedit amb manifesta temeritat o mala fe.
pública espanyola d'aquests darrers anys. Sense aquest aclariment, el litigi que avui s'està ventilant al carrer i que reté l'atenció de la humanitat
de procurar-se'n un altre més identificat amb la seva posició en el litigi. Això motivà la reunió dita de forces vives que tingué lloc a
advocats patiren també les conseqüències d'aquest estat de coses. Car el litigi no era de drets ni de deures, ans bé es tractava d'una voluntat
poch des d'allavores perque ja eren freqüents devant dels Tribunals els litigis pel reemborsament de prèstechs en casos de pèrdues ocorregudes en
castigà severament els casos de falta de presència. També fou objecte de litigi si la sal per a utilitzar a Taballera havia de comprar-se a les gabelles
de la Governació, segons la naturalesa de l'afer, en els següents casos: Litigis i transaccions; reforma o supressió d'establiments municipals; talles en
del 25 per 100 del seu total. Segon. Els que sostinguin litigi de qualsevol mena que no sigui per raó de recurs contra presupostos o
que en definitiva, expressant-nos vulgarment, són les discussions o litigis entre dues autoritats que creuen que han d'intervenir o estimen que han
el contencioso-administratiu, és el conjunt de normes relatives als litigis que suscita l'activitat de les administracions públiques. El contencioso
el que és de dret en el cas individual plantejat. Soluciona un litigi, una discussió jurídica, i determina allò que és de llei entre els
perjudicades; en quart lloc, la municipalització ocasiona enutjosos litigis als Municipis, i finalment és un seriós obstacle per al progrés i els
per uns quants llocs més o menys, que són realment els que estan en litigi; així es produeix el clichage dels partits, l'estabilització de
d'elegir els liquidadors, llurs funcions i el modo i manera d'evitar litigis tant en la vida normal de la societat com en el període de liquidació.
passin a Barcelona per a enterar-se de l'estat en que es troba el litigi, recollint els autos si ho creguessin convenient, activar la prosecució
vos consolida en la vostra formosa herència, dones. I, en cas de nou litigi, ja ho sabeu: "Melior est conditio posidentis". Mes preguntem:
com festes i subvencions i fins i tot lo referent a expropiacions i litigis. Han de figurar-hi també les despeses per a subvencions de ferrocarrils,
la tribu, el senyor feudal o el sobirà el qui actués com a àrbitre en un litigi entre particulars. Com a premi o retribució pel temps perdut i per les
cosa que negá el Papa Joan XXII, quan s'hi acudí per solucionar el litigi que s'havía encés. Aquesta creu, hi ha hagut la pretensió de que fos de
sucesores\". Manera pràctica de posar les coses en clar i evitar litigis i discussions. Coneguda d'una manera lleugera la casa per fora, no és
tals condicions. Quant a la naturalesa d'aquesta causa —objecte etern de litigi per a l'especulació—, no saben, avui que saben tantes coses, ni més ni

  Pàgina 1 (de 5) 50 següents »