DispersionsDispersions   Distribució cronològicacronològica
Distribució
  Distribució geogràficadialectal
Distribució
  Lemes:
  reset   aplica
magnitud F 1591 oc.
Incloure lemes secundaris
  Filtres
 
     Filtre per autor
     Filtre per títol
     Filtre per any de publicació
     Filtre per tipus  
     Filtre per traducció  
     Filtre per varietat  
CTILC (1833-2019)
Imprimir  
CONCORDANCES D'UN LEMA
  Enrere Nova consulta
 
 
Lema:  Coincident amb magnitud Freqüència total:  1591 CTILC1
  Mostra sobre el resultat     Quantitat:  aleat. línia punt a punt Quantitat per pàgina: 
  Ordenació:
referències integrades

planificació col·lectiva— que ho provoquen o estimulen. L'important és la magnitud del procés, i les seves repercussions en el sistema complet de formes de
d'Occident, Catalunya ha arrabassat a la consciència un fragment de tal magnitud que pot considerar-se una de les hereves privilegiades. Si, en efecte, hi
aquest món desmesures innumerables. Però la realitat és que, malgrat la magnitud i freqüència d'aquestes darreres, la mesura ho ha penetrat tot d'una
d'escala que, com acabem de veure, impliquen una relació dialèctica entre magnitud —és a dir, quantitat— i qualitat. Però el model reduït posseeix un
l'hagi descrit en termes específics. ¿És possible d'avaluar un ordre de magnitud o límits? Quan fullegem les obres etnozoològiques i etnobotàniques,
coneixences, la xifra de dues mil sembla que correspon bé, com a ordre de magnitud, a una mena de llindar als voltants del qual se situen la capacitat de la
partícula de l'ordre de £ que és precisament del mateix ordre de magnitud que la incertitud £ que ens dóna (4) i satisfà
de mar. Jo recullo d'aquesta imatge notes de forma, de color, de magnitud, d'estructura i de moviment. L'ostra jacobea només veu aquesta darrera
de les transformacions de les espècies és una quimera de la mateixa magnitud que la que tenien els alquimistes medievals quan afirmaven la
idea." Morgan. —Doncs el segle XX··è estima de gran magnitud el cervell de Lamarck amb tots els seus errors. Darwin. —És que
útil. Ruskin. —Però, malgrat tot, hom veu exemples de gran magnitud. Ford. —En productes agrícoles o industrials? Ruskin.
no puguem encongir la terra o eixamplar-la al nostre gust, revesteix la magnitud d'una força major. Quines solucions us semblen bones? Ruskin.
de mira. Podem resumir el nostre punt de mira en dos enunciats, de tanta magnitud, que per a nosaltres són dos teoremes, dos postulats: 1··r
pròxim, d'una cadena d'or, com una estrella d'ínfima magnitud prop de la lluna. S'hi encamina aleshores amb desfici,
eteri; creà aleshores la globosa Lluna i les diverses magnituds d'Estrelles, i en sembrà el Cel, talment un camp. Va endur-se
aquest Cosmos, compost de Cel i Terra, i llurs diverses magnituds calculo, veig que és la Terra un gra, una taca, un àtom,
els naturalistes es veuen constrets a fer una determinació per la magnitud de diferència entre aquelles, tot judicant per analogia si la magnitud
la magnitud de diferència entre aquelles, tot judicant per analogia si la magnitud basta o no perquè una forma o ambdues assoleixin la categoria d'espècies.
una forma o ambdues assoleixin la categoria d'espècies. D'ací ve que la magnitud de diferència sigui un criteri molt important en establir si dues formes
les plantes, i Westwood pel que fa als insectes, en els gèneres amplis la magnitud de diferència entre les espècies és sovint extraordinàriament petita.
a un cert punt varietats, perquè difereixen les unes de les altres en una magnitud de diferència inferior a la usual. De més a més, les espècies dels
més importants de diferència entre varietats i espècies; a saber, que la magnitud de diferència entre les varietats, comparant-les entre elles o amb les
actuals de les formes que ells relacionen; la segona, per una certa magnitud de diferència, ja que dues formes, si difereixen molt poc, són
que no n'hagin estat descobertes formes intermèdies de lligam; però la magnitud de diferència considerada necessària per a donar a dues formes la
molt amb els seus poders de selecció artificial, no puc veure límit a la magnitud del canvi, a la bellesa i a la infinita complexitat de les adaptacions
mateix caràcter i en major grau. Això sol no explicaria mai, emperò, una magnitud de diferència tan habitual i tan àmplia com la que hi ha entre varietats
amb una lletra minúscula numerada, li suposem que ha acumulat prou magnitud de variació per a haver format una autèntica varietat ben marcada, fins
descendència, i que el nombre de descendents no augmentarà; encara que la magnitud de la modificació pot haver estat augmentada en generacions successives.
l'una de l'altra i totes de llur avantpassada comuna. Si suposem que la magnitud de canvi entre cada línia horitzontal del nostre diagrama és
suposar que els graons del procés de modificació són més nombrosos o de magnitud major per a convertir aquestes tres formes en espècies ben definides:
marcades (w i z), o bé dues espècies, d'acord amb la magnitud de canvi que suposem representada entre les línies horitzontals. Després
existint. Si hom accepta, doncs, que el nostre diagrama representa una magnitud considerable de modificació, l'espècie A i totes les varietats
Tenint en compte la tendència divergent de la selecció natural, l'extrema magnitud de diferència en caràcter entre les espècies a i z serà
sola formació de gèneres. Si, en el nostre diagrama, suposem molt gran la magnitud de canvi representada per cada grup successiu de línies puntejades
grups de gèneres formaran famílies distintes, o àdhuc ordres, segons la magnitud de modificació divergent que suposem representada al diagrama. I les dues
amb un gruix i una extensió que els permetin de resistir una enorme magnitud de degradació futura. Aitals masses fossilíferes poden ésser acumulades
alterada. Entre els vertebrats existents no podem trobar sinó una petita magnitud de gradació en l'estructura de l'ull, i, pel que fa a les espècies
de l'Àfrica de l'Oest. El lector potser apreciarà millor la magnitud de diferència entre aquestes obreres si no en dono les mides pròpiament
Em sembla impossible de resistir l'evidència que existeix una certa magnitud d'esterilitat en els pocs casos següents, que resumiré amb brevetat.
híbrids més fecunds es propaguen per diverses generacions, es palesa una magnitud extrema de variabilitat en la descendència llur, però poden ésser
encara que es deguin a causes distintes; en ambdós casos depenen de la magnitud de diferència d'alguna mena entre les espècies encreuades. Ni tampoc no
de la degradació que l'escorça de la terra ha sofert arreu. I quina magnitud de degradació no és implicada en els dipòsits sedimentaris de molts
on el sediment molt fi és transportat pels corrents marins. Però la magnitud de denudació que han patit els estrats en molts indrets, independentment
fossilífera prou gruixuda per a resistir, quan emergís, qualsevol magnitud de degradació. Estic convençut que totes les nostres formacions antigues
De fet, aquest equilibri quasi exacte entre l'aportació de sediment i la magnitud de subsidència és probablement una contingència rara; puix que més d'un
pressa que els inferiors, encara que hi ha excepcions a aquesta regla. La magnitud del canvi orgànic, com ha remarcat Pictet, no es correspon estrictament
són acumulades en quantitat major o menor, tot causant així una magnitud major o menor de modificació en les espècies variants, són coses que
les que no canviïn s'extingiran. En membres de la mateixa classe, la magnitud mitjana de canvi, durant períodes de temps llargs i iguals, pot ésser per
a intervals llargs i d'intermitència irregular; en conseqüència, la magnitud del canvi orgànic presentada pels fòssils encastats en formacions
buits, suposo que els habitants de cada regió patiren una considerable magnitud de modificació i d'extinció, i que hi havia molta migració de les altres

  Pàgina 1 (de 32) 50 següents »