DispersionsDispersions   Distribució cronològicacronològica
Distribució
  Distribució geogràficadialectal
Distribució
  Lemes:
  reset   aplica
malcriat A 119 oc.
Incloure lemes secundaris
  Filtres
 
     Filtre per autor
     Filtre per títol
     Filtre per any de publicació
     Filtre per tipus  
     Filtre per traducció  
     Filtre per varietat  
CTILC (1833-2018)
Imprimir  
CONCORDANCES D'UN LEMA
  Enrere Nova consulta
 
 
Lema:  Coincident amb malcriat Freqüència total:  119 CTILC1
  Mostra sobre el resultat     Quantitat:  aleat. línia punt a punt Quantitat per pàgina: 
  Ordenació:
referències integrades

mena; no s'irritava i si, anant pel carrer, descobria un grup de noiets malcriats —ho eren tots—, girava cua, car sabia el que en podia esperar; els crits
féu construir un monument en marbre de Carrara a la memòria del secretari malcriat. Aquest monument es conserva a l'històric petit palau de Miramar, a
Ens repartíem, —duent-la sobre els genolls,— una nena divinament malcriada, la mare de la qual no sabia avenir-se del nostre aspecte de gent de
una joguina molt volguda i altament suggestiva. I com les d'un nin mal criat i ferest, a punt de mossegar iradament, eren la seva cara i la seva
automàticament. Però, retenint l'impuls de sacsejar-la com una criatura malcriada, la qual es vol fer contestar, es desfogà dient: —Tota la culpa, la té ton
malaptesa (der. de malapte), malcriadesa (der. de malcriat), malastrugança i benastrugança (der. de malastruc i
fins a l'agüela més bigotuda i arrufar los cabells a la més plorona i malcriada de les banderoletes; com lo mateix atenia a l'oficial que al senyor i al
—Mestre, ahi en va u; ja pot amanir la falç que va de tarrancs. —¡Mal criat! Això no es diu —li reprenia l'amo mirant per damunt de les ulleres. —I ¿
—¡Ves-te'n descarat! ¡Si m'has alçat a l'aire! ¡Corre, malcriat! —li diu pegant-li un calpissot. —¡Eh! dones, dones, escolteu,
gillona que 's ficava dins del servell, día: "¿quí eres tú tan mal criat com gran que t' has atrevit a japarme com si yo fora despreciable?" L'
y no consentixch que ningú 'm falte, dispòst a castigar com es mereix al mal criat que s' atrevixca a ferho; per lo mateix, arrepentixte del mal tracte que
Quínes fisgues de tots els forasters que acudíen!, i no 's diga dels més malcriats, qu' en tots els llocs se 'n troben de aquèst génere, que feen burla de
que deixen nòm per a una eternitat, per les fisgoneríes de les gents malcriades dels pòbles veíns; per atra banda, la veritat era qu' el santet que
un tipo popular a València fea per aquella època les delícies dels malcriats. 1882 Pel mes de març el simpático Milá treballava a
que fan que els ametllerars tinguin mal aspecte. Demés, un arbre malcriat, dificulta molt les llaurades, impedint que s'acostin els instruments de
amb les més lleus unglades de l'existència, fou Alexandre Plana un nen mal criat i un ser desgraciadíssim, que posseí la gran elegància d'amagar el seu
, que si el nen està angoixat, que si el nen és rebec, que si el nen està malcriat, etcètera. De cada deu psicòlegs, vuit parlen de problemes infantils amb
d'ara són néts dels fadristerns de fa un segle, barroers, grollers, malcriats i no precisament refinats. Què els refinà? El contacte amb gent refinada.
a parar en Ramon? No havia donat mai més senyals de vida. Com mort. Era malcriat però no era dolent. El que haurien necessitat tant ell com la Maria era
delinqüent menor d'edat, mal social, organisme tarat, individu malcriat, noi malalt. El nostre intent serà mirar de restaurar la individualitat a
prou, no li han trobat cap vici ni anomalia, és que es tracta d'un noi malcriat. Val a dir, a favor d'ells, que les recerques de la psicopatologia
en excessos blasmables. Després del "criminal nat" vingué el "criminal malcriat". Aquesta nova tendència aparegué en psiquiatria a la primeria d'aquest
era adés un delinqüent adés un malalt, adés un nen mutilat adés un noi malcriat; aquest lladre de línies tan imprecises, comunes i poc específiques, que
li passava res a Dick. Crec que em volia vore... Ja he dit que és un gos malcriat. Pero malcriat per mi solament. Total: Vaig jugar ab ell una miqueta. Jo
un dia que sa tia estava molt disgustada perque ell havia segut un xiquet malcriat. Esta acció sí que fón bona, bona, no se m'oblida. I a més que naixqué
llirons i canuts, ocupava una cantonada i oferia la seua mercaderia als malcriats d'aquells temps. Però el més saborós de tot, eren els diàlegs que allí
i les angoixes que passaren no són de dir, amb set infants missers i malcriats, delicats com paper de seda, travessant camins i contrades desconegudes,
—i quan estava de millor humor pensava que eren uns recapitolejadors malcriats i remugaires—, i el seu mal exemple s'estenia per tot el món com l'aigua,
natural que casi no deuria apuntarse. No obstant, hi ha noys y noyas tant mal criats que al aixecarse del llit, pitjor que si fossin bestiolas no més s'
darrera 'ls altres sense inquietarse ó ferse mofas. N' hi ha que son tant mal criats, que no contents de disputarse ab los companys d' escola cercan rahons
qu' un dels seus fillets ha quedat ab gana. 21. Es propi de gent mal criada lo trovar taras en lo menjar... richs ó pobres, joves ó vells, ignorants
alló que sembla tant dur d'empassar, alló que fa cridar tant á la gent mal criada. 24. Los noys ben criats no bufan quan lo menjar es massa
sense murmurar y cap á classe falta gent ...no escoltant may als noys mal criats que tenen la costum dolentissima de fer véure que van á l' escola y en
feynas qu' instruheixin ó sigan d' utilitat per la casa. 34. Son mal criats los infants que després d' haber sopat s' arrossegan per banchs y
cosas passadas, ó del pervindre de llurs fillets. 36. També son mal criats los infants que no sabent que dir, cridan que tenen por, que véhuen
la matinada ohint missa major. Á l' iglesia 38. Es propi de gent mal criada lo de presentarse á l' iglesia espellifats y bruts ...cal considerar que
pausadament al carrer ...abstenintse de fer com certas personas tant mal criadas qu' en próu feynas lo sacerdot está per terminar la missa, ja giran cúa y
s' hagi de guanyar ...y com fins jugant pinyols ó pedretas hi ha noys tan mal criats que cridan, patejan, si de cas perden, sápigan eixos tals que llurs
de llur mare y 's trovan ab la ma ferotge y 'l riure estúpit d' un mal criat que se 'ls fica á la pitrera, acte qu' ademes de ser cruel es perjudicial
los infants que ningú estima, aquells ab qui ningu vol tractes: Los Mal Criats. Adéu á la escola Los noys, passat lo present llibret, sabudas ben bé
épocas ó circunstancias; d' aquí suvint la brometa tonta que alguns mal criats fan de certs oficis que en tal localitat semblan poch importants y que ho
llavors més que may hauran de tenir present que si es lletja taca lo ser mal criat, en un modest obrer; es defecte repugnant en persona que poca ó molta
seus fills á ningú feyan mal, ni inquietavan, que los meus eran los mal criats; y eixint las mares, mogueren tal alborot, que si jo no hagues marxát,
no se entendrer, y es: que no podem pas negar, quel's fills viciosos y mal criats son sens número; y també coneixem, que los pares tenen la culpa; de modo,
qual resultan uns fills com uns cent péus, incapassos d' estimar á ningú, mal criats, murriets, vagos y desaplicats. En los matrimonis cristiáns y bèn
de prémis, ni de cástichs, essent voluntarioses, rabeques, ploraneres y mal criades fins á la quinta essencia. Son un vertader silici y moltes voltes un
periodistas, desprès de plantejat lo nou Códich penal. Tots ells bastant mal criats, s' endugueren tres carbassas com tres llunas plenas. Per últim vingué lo
gran, caballers, L'alborót desenfrenat De tan de chic mal criat En les plases y carrers, Escándalo autorisat. * *
periòdics del partit carliste, se pòt comparar molt be á un chiquet mal criat d'una casa gran. Com á este, s'els aguanten totes les inconveniensies y
t'ha cercada sa enamorada que tens? No sé perque t'entretens emb'aquexa mal criada. Roagó. Jo no tenc de menester qu'altri em fasse s'escudella: jo

  Pàgina 1 (de 3) 50 següents »