Dispersions  
  Lemes:
  reset   aplica
malnom M 269 oc.
Incloure lemes secundaris
  Filtres
 
     Filtre per autor
     Filtre per títol
     Filtre per any de publicació
     Filtre per tipus  
     Filtre per traducció  
     Filtre per varietat  
CTILC (1833-2018)
Imprimir  
CONCORDANCES D'UN LEMA
  Enrere Nova consulta
 
 
Lema:  Coincident amb malnom Freqüència total:  269 CTILC1
  Mostra sobre el resultat     Quantitat:  aleat. línia punt a punt Quantitat per pàgina: 
  Ordenació:
referències integrades

tenir? ¿Què c... li deu passar, al Narro? —L'anomenava així, pel malnom, encara que es tractés del seu pare. —Deu avorrir-se. Deixa'l anar. Ell
i escopint-li a la cara. Ella es defensava a puntades de peu. Li deien, de mal nom, "s'escorpí". Tenia la veu estrident i el geni agre. Els ulls, un poc
L'home es deia Pere Ranalies, però era conegut pels seus companys amb el mal nom de "El Frare", i potser burlescament li aplicaven aquesta paraula pel
relacions del Virrei amb una dansarina que es deia Micaela Villegas i per mal nom la "Perricholi". Sembla que era una dona dominant i extraordinàriament
les tres cases associades, amb botiga oberta al carrer del Carme, per mal nom dita "La Economia", primerament de viatjant dels seus variats articles
també feia de carter, li va dir: —Ah, dropo! Te diuen la Guilla, de mal nom. A fe que ho ets de fet, que ens vols robar l'aviram del cortal nostre. —
que es formava a Giessen sota la direcció del jove Liebig, pel malnom de "la cohort dels bàrbars". Que Goethe no va compartir mai aquesta
que anaven a fer el torn de nit. Algun faceciós les escridassava per llur mal nom de xinxes, i elles li responien amb un reguitzell de qualificatius
amb el que venia a ésser l'escarràs i el pallasso de la colla, per mal nom el "burro". El "burro" era el desemboscador, ço és, l'encarregat de
que encalçava conills en deu llegües a l'entorn. Es deia Fructuós, i per mal nom, el Merla. Havia estat la desesperació de la guàrdia civil destacada al
i l'altre una destral acreditada. Habitaven al poble i havien heretat el mal nom, la motivació del qual es perdia en la foscor dels segles. Cadascun dels
a l'espona d'un comiol d'aigua gemada, el meu company —l'Astre, de mal nom, i el Jepino, de pila— es repensa de sobte, i em diu que vol
venerar amb bromes i facècies. I no l'ofèn pas el proverbi que li dóna el malnom de "beneit", en els termes següents: "Més neci que l'Empastifat." Li
per a mi. En adonar-se'n els meus companys ja van posar-me de seguit per mal nom: "El rei negre de can Pujol". Els meus germans van fer-ne gresca a casa
Rei negre i em sentiré ben orgullós del meu nom de pila i fins del meu mal nom; sí, senyor, el rei negre de can Pujol ha parlat amb el Rei negre
fills, i Feréstec els seus néts. I vet aquí tota la família tarada amb un mal nom per culpa seva. Ja veieu si convé d'ésser bon minyó. Però espereu-vos.
els seus fills i Feréstec els seus néts. Tota una família tarada amb un mal nom per culpa seva. Ja veieu si convé d'ésser pacient, i no respondre a les
i escopint-li a la cara. Ella es defensava a puntades de peu. Li deien, de mal nom, s'escorpí. Tenia la veu estrident i el geni agre. Els ulls un poc
Benitagell, Beniualid (Llucena), etc., o llur ofici o malnom, com Albacar (Benimarfull) "el bouer", Alfarder
els topònims valencians són noms híbrids aràbigo-llatins amb el nom o malnom del propietari mossàrab, com Benafigos "el de Ficus",
component és mal, aquest és l'adjectiu mal (exemple: malnom. V. §160). Quant a mal, nom, prefixat, V.
coll-verd, cama-roja, cap-gros; rata-pinyada; pell-roja; malastre, malnom, malaventura, bonaventura, migdia (les dotze del dia),
del Cascallar—. En canvi un ferrer de tall del veïnat li penjava lo malnom de "galotxa enflocà", referint-se a la parleria d'aquella llengua que
recordeu que era cantor d'església? Com a que per açò li penjaveran lo malnom de Veuota, que ell portava tan a gust i tan content. Així corria el temps
Asovint, de l'eixideta a la comèdia belemera se li queda a un per mal nom lo del paper que ha fet, i eixa cànguela l'arrastra una tira de
de desatencions i de inconveniències com és ara, entre altres, aplicar el malnom a una persona amb la qual conversava cregut que l'anomenava correctament.
y s' acabá la festa. L' any 1899, Joan Pérez y Martínez, de mal nòm La Morena, torná a Altea después d' haver passat molts treballs en
y yo em contava en el número d' éstos, li díen el pare Vergant, mal nòm heretat dels seus pares. Ya fadrí, en molts pòchs anys va passar de
mangonejaven en els distrits de la Marina; el tal funcionari tenía per mal nom Pallòt y per éste més que per el de pila era conegut. Va ocurrir, pues,
Els que a tal familia perteneixen, tenen per sobrenòm el de Fèndi, mal nòm (com sòl dirse), que pera élls deu ser un timbre d' honor, per son
sense ducte per açò, o be per descendir de familia que portava el mal nòm, qu' encara existix, per més que yo crech en lo primer, dien les
bondadós personaje, que may podía creurer passara a la posteritat son mal nòm, y el de les sehues criades, el que seguirá perdurant y repetintse quant
Havia en Altea un mariner, patró de una barca de viatge, anomenat de mal nòm Coci, el que en u dels viatges que feu aposta a Gibraltar, ahon va
després els grans i fins en sa casa, tots el anomenaven el Frare, mal nòm que ja no 's pogué llevar; veritat es que tampòc a éll li sabia mal, a
a) noms de lloc derivats de noms d'home (noms de familia, mal noms, noms de sant); b) noms de lloc, trets dels animals i de les
seva contornada, recorda el nom d'uns quants d'aquests comediants, amb el malnom pintoresc amb què els adornava el seu prestigi: "Pansa" (Antoni
arma: descriure. Un nou llenguatge. El qual ells no saben crear: motius, malnoms, sobrenoms. Un nou bateig. A més, tenim tots els seus moviments
sobre les pedres a menjar. Entre ells, es motejaven tots per un malnom, i em va costar un grapat de dies poder-los conèixer sense dificultats.
. Forma d'adreçar-se als altres: dir el nom (no "tu!", ni malnoms), to de veu... Vetllar pel benestar de tots. Atenció a l'ordre material:
sense que ningú sospités que ell era el cèlebre "Caparrota", per malnom. En un dels saraus que donà el seu parent el Corregidor de Sevilla,
la porta destinada a les dones. Aquestes barraques porten com a titol el mal nom del seu propietari: Barraca de Puça, i al seu costat, la del
tipus tan se val que l'hagen batejat puix quasi sempre se'l coneix pel mal nom com: Ganxet, Marxut, Ruder, Piulo, Flaquer, Parra, Sebetes, Cota,
a cua d'ull a la sèrie de xicons sense ofici ni benefici, coneguts amb el mal nom de "canonges" del Mercat, i que anaven furonejant per entre la gentada
totes les condicions per a l'ofici i eren per lo general coneguts pel seu mal nom: el Bessó, el Granoter o el Tort de la polla. Una
banca suïssa, Frau Kossmann —nascuda Maria Cifre, Ferrera de malnom: era del país— i un poeta ciutadà amic seu. Reia, na Maria Ferrera —amb
travessava precisament per allà on no podia. Al municipal li posaren de malnom s'àrbitre, i la talaia fou, d'aleshores ençà, el cossiol que cada matí es
que sorgien al poble. De la seva relliscada ideològica només quedava el malnom que li havien entimat: En Toni Picó s'anomenava Toni Assanya. Es va
rei-sacerdot tartessi Gàrgoris, a qui els seus contemporanis donaren el malnom d'"el Mel·lícola", i conegut pels grecs com a Geron, practicava
compara amb una alzina novella, i la bèstia de l'Ànima —li diuen de malnom l'Ànima—, que mata el pastor que la protegeix. Aleshores la Mila, ja
(per exemple, /rebaixeda\ "rebaixada"), però l'onomàstica, els malnoms, esparsos en llibres d'estims, talles, etc., del segle XVII, ens

  Pàgina 1 (de 6) 50 següents »