Dispersions  
  Lemes:
  reset   aplica
manoll M 51 oc.
Incloure lemes secundaris
  Filtres
 
     Filtre per autor
     Filtre per títol
     Filtre per any de publicació
     Filtre per tipus  
     Filtre per traducció  
     Filtre per varietat  
CTILC (1833-2013)
Imprimir  
CONCORDANCES D'UN LEMA
  Enrere Nova consulta
 
 
Lema:  Coincident amb manoll Freqüència total:  51 CTILC1
  Mostra sobre el resultat     Quantitat:  aleat. línia punt a punt Quantitat per pàgina: 
  Ordenació:
referències integrades

en la una má el para-aigües, en l' atra la canasta y en la faixa un manoll de claus.] Serap· Pero qué vech! eixa trasa... Mer· Es
bestiar per a les vostres famílies, i immoleu la Pasqua. I pendreu un manoll d'hisop, i el mullareu en la sang que hi haurà en la ribella, i xopareu
"classe de peix", i llisa "plana"), lliçó, lluç, maç "manoll" (però mas "masia"), maça "classe de martell" (però
I alçant los bracets deixa damunt lo patipal, davant del bres, lo manoll de floretes, i diu: —"Jo te ofrene estes Nadaletes tan pures i boniques
a les mares que les guarden per estar benehídes; sòlen posarne un manollet en la finestra, y quant hi ha alguna tempestat molt fòrta en cremen. El
ungles, es llava la cara, i, a la flama creixer massa, per haver posat un manoll de ramulla o un grapat de fullaraca, damunt del tronc fet brases, aquell
planeta de botar cuhets i en l' atra la meja ençesa, i un giquet, ab un manoll de cuhets boladors i rodanges, a la seua vora. Tots apunt, es treta a la
usarse en principi, en mig i en fi de dicció: menar, cremar, gram, neu, manoll, pren. Davant de /b, m\ i /p\, s' usa /m\
són ambirostres, i mirats de gaidó a la llum que m'ha donat el manollet de documents escorcollats als arxius de Castelló, ens ajuden a descobrir
que feia sortir de casa a una gentada que anava a contemplar "entre manolls de palla cuberts de pantalons i de barrets plens de seu, alguns grups
és arbre de gran utilitat. Vosaltres tindreu a casa sempre un manoll de fulles, puix quan menys s'ho pensareu us será ben eficaç, ja en
la qual, com el romaní, mai deixarà d'agafar-ne, per a durli'n un manoll al seu amor: la mare, l'esposa, la promesa. Com planta medicinal esdevé
Ningú que ha tastat una truita estil francés o a l'espanyola, feta amb un manollet d'aquests borrons novells d'esparraguera gosarà fer-me la contra. Són
pera secárseles, penjats de un clau están els filats, que son un manoll de sassia vella lligada per la part de dalt y que forma com á mòdo de una
visitar masías; y entre tant, la quitxalla juga, s' entreté recullint manolls de floretas, y jo, D. Federico, busco insectes. ¡Ah! sí: crech que recull
que es una part de la gavella y la gavella una part de la garba, manoll, etc., que encara que's deriven de má, ja en segon terme,
Castelló Farfanya Febrer de 1902. * * * [2] Manoll d' Arnalls Nada menos que á tres horas de nosaltres hem tingut
com tombaven davant l'acer, i s'aterraven, els grans manolls espessos, fent tira, així com cal. Minyons i joves rialleres
Encobert, trobí, arraconat en un dels prestatges més alts de l'arxiu, un manollet de fulls que contenia dotze documents sobre una negra motejada Corbina,
Astre caigut o Llucifer bellíssim, mola en oblit. Surt un manoll de candidíssim gram per la buidor de l'expectant pupil·la,
an ella, la qual al arrivar a casa els repartía en amples i desgarriats manolls posats en gerros de pisa basta, per dalt de l'armari, damunt la taula, en
lliurement. Però no passa del pedrís des d'on, asseguda, somriu a un manoll de panotxes penjat a la façana. Un bou bruela i la tarda, durant una
Sí... Res no és veritat... Tot és permès... Teló ràpid III Manoll [L'escenari meitadat. La part de dalt és blanca; la part de baix és negra
ovellas á qui portan llurs duenyos al escorxador, posant devant d' ellas manolls d' herbas per enganyarlas. Y ara [(Despedintse de Putz ab una estreta
Moltes. Però les que m'agraden o bé són casades o són esquerpes com un manoll d'alls. Tu, la primera... Enriqueta Senyor Ràfols: faci el
Y esguardant ab indiferencia aquell retaule s' allunyá fent sachsejar son manoll de claus. Al repetirme "es un maniatich" un sentiment de vergonyós
de la generació, agavellada alashoras entorn los núvis com un apretat manoll de cigarros. Aprés d'un sostingut "pst..." que pronunciá ab tó de reny
moguts, bellugadissos; com si una forsa desconeguda estrevás á tandas lo manoll de sos nervis, tibants y enterchs en aquella ocasió, consemblant á la
un cul de ciri de l' altaret de l' agonia, empunyá de resquitllentas un manoll de claus, y tot fentse la senyal de la creu al compás de la dringosa
grassona, no estant may en repós; porta sempre lligat á la cintura un manoll de claus; lo que incomoda de vegadas á Da. Teresa quí, necessitant una
lo coixí de fer puntas, fa ballar, desembullant ab lo cap dels dits, los manolls de boixets lligats ab fil blanch molt fí. Da. Catarina, lo cap inclinat,
de rises i encant, quí en mí et recordara! quí en mí et coneguera! fet manoll de nafres, sempre gemecant! Ja no sé si canten les frondes sonores, ni si
tullit de per vida, menjat per els cucs en ans de morir, sols sòc trist manoll de carn dolorida que res veu i alcança, mes que son patir. [3,
¿Quin motiló? Pillo. El del Remey: el portér que en lo manoll de claus teniu á la porta, en un cor com un llëó, que inacsesible á
arrastrats per braus trotóns, et servirán de carròsa: de graneres sis manólls podrán rébret á tú en pálmes, y rébre tú en los
armari antic, am portes sense vidres, ont, entre paneres de fruita seca, manolls d'herbes i de fulles i paperines de llevors, s'hi veien un bon nombre de
estava ajaguda, amb un llençol al cim, i li anaven a donar a respirar un manoll de cotó-en-pèl xop d'ipecacuana, pensà, com un llamp que li foradara el
del firmament, tamborinada, matinada als ulls, et sé manoll de flors en els embulls i delicat estel del meu advent.
per l'orta, Llucianet darrere de Viçanteta, oferint-li pomells de roses, manolls de clavells, ramellets de fraures o nius de rossinyols, que ella,
Intemperants, i purs amb clarors d'hemisferi Són manolls defallents de violes silvestres I ens fan senyals estranys de
darrere d'un mostrador, com un ninot mecànic, pegant-li voltes al manoll de claus, amb un estrany somriure, gastat com una gramola:
Nietzsche, en un aforisme publicat pòstumament, que el jo no era un manoll d'entitats, sinó 'una pluralitat de forces quasi personificades, de les
serveix per a fer les aspersions amb aigua beneïda, i consisteix en un manoll de verd lligat per la base o en un estri metàl·lic que al cap del mànec
vas causar el deliri perquè vas ballar resolut entre manolls d'espases nues, ganivets esmolats i pues sense
gaudir dels nous dies: els anys joves passaven, convertits en manolls de margalides grogues que s'assequen tot d'una l'endemà
que ja es troba assaonada. Amb una veta negra els nuga en un manoll i els posa al sol ja tebi, penjant d'un clau fincat en un mur
s'anava a fer herbetes, botges que s'assecaven penjades en manolls al bigam del corral. Hem perdut la paraula, transformada en
havia prou per lligar una garba, cosa que feien molt hàbilment amb un manoll del mateix blat, i que jo intentava imitar sense èxit. Segaven amb
violentament, la dona asseguda davant retirava amb la mà esquerra el manoll d'espart picat i amb la mà dreta en col·locava un altre al mateix lloc,
la brossa necessària per recobrir la barraca. La brossa la cosien a manolls amb l'agulla barraquera enfilada amb cordell d'espart, fent una filera

  Pàgina 1 (de 2) 50 següents »