DispersionsDispersions   Distribució cronològicacronològica
Distribució
  Distribució geogràficadialectal
Distribució
  Lemes:
  reset   aplica
metamorfisme M 40 oc.
Incloure lemes secundaris
  Filtres
 
     Filtre per autor
     Filtre per títol
     Filtre per any de publicació
     Filtre per tipus  
     Filtre per traducció  
     Filtre per varietat  
CTILC (1833-2020)
Imprimir  
CONCORDANCES D'UN LEMA
  Enrere Nova consulta
 
 
Lema:  Coincident amb metamorfisme Freqüència total:  40 CTILC1
  Mostra sobre el resultat     Quantitat:  aleat. línia punt a punt Quantitat per pàgina: 
  Ordenació:
referències integrades

més vella és una formació, més ha sofert el destret de la denudació i del metamorfisme. Actualment, el cas ha de romandre inexplicable, i pot ésser argüit
sofert, posteriorment a llur formació, un gran fenomen anomenat metamorfisme. Aquestes roques sedimentàries esdevingudes cristal·lines s'anomenen
roques cristal·lines com el granit. Aquestes roques cristal·litzades pel metamorfisme es mostren en forma d'esquistos cristal·lins (pissarres), esquistos de
són en realitat terrenys cristal·lofiliens que han passat els efectes del metamorfisme, com ja hem explicat. Es creu que hi havia a l'alba dels temps ja
disgregació química s'observen les clapes pissarrenques endurides pel metamorfisme, destaquen tot seguit en la mateixa línia de carenes de tot el massís,
així transformades es denominen "metamòrfiques" perquè han sofert un metamorfisme en la seva estructura. El granit, tal com hem indicat al principi, ja no
Roques metamòrfiques més comunes Pissarres. Procedents del metamorfisme d'argiles i margues, presenten una gran esquistositat (se'n fan llenques
fàcilment). Poden presentar estratificació i fòssils si el grau de metamorfisme no ha estat gaire elevat. Solen tenir colors foscos, no brillants;
són importants com a indicadors de la roca d'origen i-o del grau de metamorfisme que ha sofert fins arribar a formar-se l'esquist. Gneis.
del 65 al 95 % d'aquest mineral. Procedeixen del metamorfisme dels gresos i les petites impureses d'aquests mateixos completen la resta
Litoral, les Guilleries i el Pirineu. Marbre. Procedent del metamorfisme de calcàries i dolomies, el gra és ben visible pel fet que els antics
interna que posseeixin, fet que serà donat en gran mesura pel grau de metamorfisme que hagin sofert així com per la composició química; segon, de la cohesió
de bossades granítiques i de gran quantitat de roques filonianes, el metamorfisme de tots els materials paleozoics amb la seva gradual elevació i la
trobar-se en roques sedimentàries i en pissarres, sempre que el grau de metamorfisme que hagin sofert aquestes darreres no sigui molt intens; tot i així, de
no hi són abundosos pel fet d'haver sofert aquestes roques un intens metamorfisme, els més comuns són els Graptòlits (fig. 19), que es troben
principals se'ns escapa; els sòls sedimentaris més antics han sofert un metamorfisme que ha comportat una gran destrucció de fòssils. Els primers indicis de
i entrem a les Valls d'Ordino i d'Arinsal veiem com decreix el grau de metamorfisme dels materials geològics, a la vegada que anem pujant en l'escala
aquesta formació. Aquests esquists ben laminats tenen un cert grau de metamorfisme, explicable per la proximitat de la intrusió granítica. 2.1.7
de capes de diversos horitzons; representant, en resum, una zona de metamorfisme que el mateix arriba fins al Lias com podria fer-ho fins al Cenomanià.
del filó, sinó també de les roques que l'empresonen pera l'estudi del metamorfisme de contacte. De la serie estratigràfica deu recullir, ademés de les
superficials, infiltracions d'ayga, etc.. Perxò hi hà diferentes menes de metamorfisme, però les principals són dues, que's referexen a dos ordres de fets molt
són dues, que's referexen a dos ordres de fets molt generals: el metamorfisme mecànich, determinat per accions purament mecàniques en les regions
accions purament mecàniques en les regions plegades o capgirades, y el metamorfisme de influencia degut a les accions calorífiques o químiques exercides
accions calorífiques o químiques exercides per les roques eruptives. Metamorfisme mecànich. Els grans moviments orogènichs que ha sofert la escorça de
grupu dels feldespats (ortosa y albita) en les calices metamòrfiques. Metamorfisme d'influencia. Les roques eruptives al atravessar les capes dels
Tibidabo té uns 3000 metres (Almera). Al Pirineu els exemples de metamorfisme són molt freqüents. A la vessant de la Baumeta del Costabona n'hi hà un
a la vessant del Ritort (mines del Turon). Endomorfisme. Es un metamorfisme invertit, o sía la modificació produhida en les roques eruptives pêl seu
axò se'ls anomena també açoichs, y ser les roques cristallines per metamorfisme, d'ahont prové'l nom de cristalofilichs ab que també es designen.
aquests terrenos fossen d'origen sedimentari antich y que, per mor del metamorfisme, haguessen sofert una transformació talment general, que no hi hagués
no hi hagués quedat cap rastre del llur estat originari. El cert es que'l metamorfisme, obrant sobre roques qual origen secundari es incontestable, ha engendrat
ja desde son començ, y que'ls seus restos hajan sigut esborrats pêl metamorfisme a que han estat sotmesos aquests terrenos. Extensió y caràcters que té
les piçarres clarament sedimentaries estàn en contacte ab el granit; el metamorfisme les ha transformat en semicristallines. Axò y'l no havershi trobat restos
les capes se presenten quasi del tot horizontals y sense cap senyal de metamorfisme. En la Europa central se troba'l silúrich a Thuringia, Harz, Baviera y
es impossible, a causa de la alteració soferta per les roques gracies al metamorfisme; aquest deu ser també la causa de que no s'haja pogut trobar la fauna
en jaspi; s'hi troben també varietats de quarç àgata y calcedonia. El metamorfisme ha també alterat la regularitat de la estratificació de les capes
dissimulant la estratificació, que es molt visible hont no arribà el metamorfisme. La metexa acció produhí l'esquerdament de la roca en un sentit
difereixen de les altres serralades del sistema alpí (forma rectilínia, metamorfisme poc important i roques ígnies molt poc desenvolupades). Progrés de les
té lloc el moviment de la falla nord-pirinenca amb el desenvolupament del metamorfisme i la tectònica associats, limitats essencialment a la zona
cal escatir si hi ha hagut alteracions tèrmiques per acció de volcans o metamorfisme en sediments profunds. A aquesta possibilitat es donava, fins fa poc, una
en marbre. El desenvolupament de cavitats en marbre depèn del tipus de metamorfisme que han tingut. Les quarsites són sediments de quars endurits per un